19/9/23

Η Γνώμη του Καραγιώργη για τους αιμοβόρους «Καπετάνιους» και τον Κλάρα, (Χατζάρι, Γενειάδα, Σαδισμός) σε υπόμνημα προς τον Ζαχαριάδη του 1948 που βρέθηκε στην «Σπηλιά του Ζαχαριάδη» έξω από την Πύλη στην Μικρή Πρέσπα μετά την εκκένωση της περιοχής από τον ΔΣΕ και που δημοσιεύτηκε στις Αθηναϊκές στις εφημερίδες 20 Σεπτεμβρίου 1949


Δεν υπάρχουν σχόλια: