1/12/23

ΦΙΛΟΠΑΤΡΕΙΣ, ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΜΑΝΙΣΤΑΙ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς -4°C ἐν Οὐψάλα. Σκότος, χιὼν. -30°C βορείως. Χειμών. Ἀναμένεται ἐπιδείνωσις τοῦ καιροῦ. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

Ὃξυνσις τοῦ πολιτικοῦ κλίματος εἰς τὴν Σουηδίαν. Τὸ μῆλον τῆς ἒριδος ἡ ἐξάπλωσις τοῦ ἰσλαμισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποτυχία "ἐντάξεως" τῶν προηγούμενων Κυβερνήσεων. 
Ἐναγώνια καὶ ὑπεράνθρωπη ἡ προσπάθεια τῆς Κυβερνήσεως νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν τρομοκρατία, τὰς συμμορίας ποὺ λυμαίνονται τὴν χώραν καὶ τὴν θωράκισιν τῆς ἀσφάλειας χώρας καὶ πολιτῶν. Τὴν διατήρησιν τῶν παραδόσεων τῆς Σουηδίας ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ τοὺς "μετανάστας" ἀπὸ ἐξωευρωπαϊκάς χώρας. 
Πρώτη φορά ἐλέχθη τὸ κλείσιμον τζαμιῶν, ὃπου θεωρεῖται ὃτι καλλιεργεῖται ὁ ἰσλαμισμός, ἡ τρομοκρατία καὶ αἱ διαδηλώσεις ὑπὲρ τῶν Χαμάς, ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῶν Σουηδῶν Δημοκρατῶν. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐξόργισεν τὴν πρόεδρον τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν.
ΤΟ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΝ.
(Ἐπὶ τῶν ἐρχομένων ἑορτῶν. Ἀπὸ τὸ διήγημα "Ἡ Περίπολος Ζ΄" τοῦ Γιάννη Σκαρίμπα).
Πόλεμος. Ἒχει προκύψει λαθεμένη ἐκτίναξις γέφυρας.
"Σπεύδοντας καὶ ὁ σιτιστής κοντοστάθηκε... Δὲν μοῦ λές τοῦ λέω, δείχνοντας τὸ ἀνατιναγμένο γιοφύρι: ἧταν τρόπος αὐτός; ἦταν "τάκτ"; -- τάκτ κανονιᾶς! -- Ἂλλο, ξέρεις; -- Ὃτι ἡ ζωή εἶναι ἓνα ὂνειρο καὶ τὸ ὂνειρο αὐτό εἶναι τοῦ Βράχμα! 
-- Οἱ Ραββίνοι; ἀρωτάω; 
-- Ὂχι αὐτά τὰ λέει ἡ παθητική φιλοσοφία τῶν Ἰνδέζων! Εἶπε κι ἒφυγε. Εἶχε πεῖ "Ἰνδέζους" ὁ κερατᾶς τοὺς Ἰνδούς γιὰ νὰ μὴν ξέρουμε τὶ γίνεται! 
"Ὃπως νἆναι, ὁ Βράχμα σου δὲν εἶναι διόλου ἐκλεκτικός στὰ ὂνειρά του!" τοῦ γκαρίζω ξοπίσω. "Θὰ ἦταν ἂν δὲν ὀνειρεύονταν ἐσένα!" γκάριξε καὶ κεῖνος.
-- Τὰ κουτάλια σου οὖλα, τὸν φασκέλωσα καὶ γὼ. ..
-- Χέστον, μοῦ κάνει ὁ συνάδελφός δίπλα μου, κι ἂκουσε γιὰ τὰ "πελαργικά", τὴ συνέχεια. --Ἒχει καὶ συνέχεια; 
-- Θάμα! Πρὶν ὁ ἣλιος τῆς ἲδιας αὐτῆς ἡμέρας δύσει, ἒκτακτο ἓνα στρατοδικεῖο, σὲ ἀντίσκηνο, καταδίκασε τρεῖς ἀπὸ τοὺς "πελαργίτες" σὲ θάνατο καὶ ἐν τῶ ἃμα ἐκτελέστηκαν. Ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος ἦταν ὁ ἀνθυπασπιστὴς σας τοῦ λόχου... Εἶχεν ἐκτελέσει ἂλλους τρεῖς "ἐπὶ ἀρνήσει ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ ἐχθροῦ". 
Τουφέκαγαν αὐτοί στὸν ἀέρα, καὶ τὸ στρατοδικεῖο τοὺς ἒστειλε κατευθεῖαν στὸ ἀπόσπασμα. Ἧσαν, λέε, Ἰακωβίτες... 
Ἒτσι ὁ ἀνθυπασπιστής σας τὴν ἒπαθε! -- Τἶ; 
-- Ἀναποδισμός τῆς γλωσσός.
 Θέλει λόγου χάριν νὰ πεῖ "ἂνθρωποι εἲμαστε - λάθη κάνουμε", κι αὐτός λέει "λάθη εἶμαστε - ἀνθρώπους θὰ κάμωμε!".
 Δὲν μοιάζει καλά στὰ μυαλά του. Προχτές μοῦ ἒλεγε ὃτι "ἡ ἀρχή συνεδριάζει". 
Ἢθελε νὰ πεῖ ὃτι "ἡ συνεδρίασις ἂρχισε"! 
-- Ἒχεις πάει, τὸν ἐρωτῶ, στὴ Χίο;
 -- Ὂχι, μοῦ κάνει. 
-- Τὴν Μυριανθοῦσα τὴν ξέρεις;
 -- Ὂχι σοῦ λέω!
 -- Οὒτε κι ἐγὼ! τοῦ εἶπα. 
-- Καὶ λοιπόν; 
"Καὶ λοιπόν ἂν τὴν ἒβλεπες πόσο ἀπαράλλαχτη εἶναι νὰ μὴν ἒχει προφτάσει ἓνα τραῖνο, ἀντίσκαστη νἂχει μείνει αὐτή στὸ σταθμό, ἐνῶ ἡ ἁμαξοστοιχία ἒχει φύγει. 
-- Ἂ, ἂφησε τὶς αἰώνιες βλακεῖες σου καὶ ἂκουσε τὴ συνέχεια..."
Εἶναι δῆλον, φανερόν ὃτι οὐδέποτε ὑπῆρξεν "δεξιά" ἰδεολογία πόσον μᾶλλον καὶ πολιτική. Διότι τὰ δεξιά ἓδρανα τοῦ "ἐγγλέζικου" κοινοβουλίου εἶναι ἁπλᾶ καθίσματα καὶ τίποτε ἂλλον. Μερικοί ὃμως ἠλίθιοι (διότι τοιαύτοι εἶναι) πολιτικοί φατριῶν ἐν Εὐρώπῃ ἒχουν ἀποκαλέσει τὰ κόμματά των "δεξιά", ἐνῶ ἐπικρατεῖ καὶ σύγχισις. 
Ἐπὶ παραδείγματα εἰς τὴν Δανίαν τὸ Højre  1848 - 1866 (Χόυρε, δεξιόν) σήμερον λέγεται Venstre (Βένστρε ἀριστερόν)!  
Ἐφ' ὃσον λοιπόν ἀποδείξουμε ὃτι οὐδέποτε ὑπῆρξεν ὁ ὃρος "δεξιά", ὡς πολιτικός ὃρος ποὺ νὰ ὑποδηλώνῃ τὶ τὸ οὐσιαστικόν, τὶ πρᾶγμα εἶναι τότε ἡ "ἀκροδεξιά"; 
Ἡ ἐξτρεμιστική δεξιά ὂπως οὒρλιαζε ἡ ἠλίθια Ἐσπανιόλα χθές (29/11) εἰς τὴν Εὐρωβουλήν. 
Καὶ πολύ περισσότερον τὶ "σχῆμα λόγου" εἶναι ἡ περιβόητη "ἀριστερά"; 
Εἰς μίαν κοινωνίαν ἀνθρώπων, ὑπάρχουν κοινωνικαί μερίδαι ἢ τάξεις ὃπως π.χ. πατρίκιοι καὶ πληβεῖοι, πλούσιοι καὶ πτωχοί. ἐργατικοί καὶ βωμολόχοι ἢ τέμπελ-νωθροί (κοινῶς τεμπέληδες), ἐπιστήμονες, διανοούμενοι κλπ. Ἀκόμη ὑπάρχουν ἐνάρετοι καὶ ἐκ τοῦ ἀντιθέτου κακοί, φιλόπατρεις ἀντὶ ἰδιωφελεῖς, φιλογενεῖς ἀντὶ διεθνισταί, φιλάνθρωποι ἀντὶ τοκογλύφοι. Ἐπίσης ὑπάρχουν φιλόσοφοι καὶ φιλοσοφοῦντες, φιλόφρονες εἲτε εὐεργέται, συγγραφεῖς, καλλιτέχναι, κλπ. 
Ἀρνητικαί ὁμάδες εἶναι οἱ δημαγωγοί, οἱ πατριδοκάπηλοι, φιλανθρωποκάπηλοι, φιλήδονοι εἲτε ἐφιάλται εἲτε προδόται καὶ καταδόται. Ἂς μὴν ἀναφέρωμεν τοὺς ἐγκληματίας, τοὺς τρομοκράτας καὶ τὰ μέλη ἀθέατων μυστικῶν ὀργανώσεων.
 Καὶ εἶναι γνωστόν ὃτι ἀρνητικαί ὁμάδες εἶναι ἀνεπιθύμηται εὶς τὴν πολιτικήν σκηνήν ἢ τοὐλάχιστον μὴ ἀρεστοί. 
Καὶ ὡς ἐκ τῶν άνωτέρω ἐκλείπει καὶ τὸ "κέντρον" καὶ ἡ ἀνύπαρκτη "κεντρώα" ἰδεολογία. Μεσότητες ὑπάρχουν, ἐννοεῖται μεταξύ τῶν πραγματικῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.

http://deltio11.blogspot.com/

ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Στρελκόφ μεταφέρθηκε στις φυλακές του Κίροβο (1000 χλμ από την Μόσχα) όπου θα εκτίσει την ποινή του

Ο πρώην επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας της ΛΔ Ντόνετσκ Ίγκορ Στρέλκοφ (Γκίρκιν) έφτασε στη φυλακή  στο Kirovo-Chepetsk, ανακοίνωε ο δικηγό...