25/5/13

Η πληθωριστική πολιτική Άμπε έφερε ανάπτυξη στην Ιαπωνία

Παρά τις κραυγές των ραββίνων του χρήματος, η κυβέρνηση Αμπε στην Ιαπωνία , με τη δύναμη της Λαϊκής Κυριαρχίας υποχρέωσε την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ), που ελέγχεται από τους Κομμουνιστές Ιουδαίους της Νέας Υόρκης και την FED, να υποτιμήσει το Γιεν και να κόψει χρήμα. Αποτέλεσμα: Από την ύφεση στην ανάπτυξη.

 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στην αναθεωρημένη έκδοση της έκθεσής του για την «Κατάσταση και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας», αναφέρεται μεν ‘ότι «η επιτυχία των ιαπωνικών μέτρων με την ταχεία υποτίμηση του γεν παραμένει αβέβαιη», αλλά προβλέπει παρ' όλ' αυτά ότι η Ιαπωνία θα έχει ανάπτυξη 1,3% το 2013 και 1,6% το 2014, ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 προέβλεπε 0,6% το 2013, 0,8% το 2014.

Επιμύθιον: Έστω και έτσι, ο ιαπωνικός λαός νίκησε (προσωρινά) με την ψήφο του την πολιτική των Ιουδαίων Τραπεζιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: