15/11/14

Σαν σήμερα η εκτέλεση των έξι και ο Εθνικός Διχασμός

Το Ανακοινωθέν του Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατοδικείου

15 Νοεμβρίου 1922.

«Την 11ην και 30΄π.μ. της σήμερον, εις τον παρά τω Γουδί χώρο εξετελέσθη εν πλήρει στρατιωτική τάξει, η θανατική εκτέλεσις των έξ καταδικασθέντων υπό του Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατοδικείου, υπευθύνων της Μικρασιατικής Καταστροφής, ήτοι των απαρτισάντων το Συμβούλιον των πέντε πολιτικών Π. Πρωτοπαπαδάκη, Δ. Γούναρη, Ν. Στράτου, Γ. Μπαλτατζή και Ν. Θεοτόκη, ως και του αρχιστρατήγου της ήττης Γ. Χατζανέστη. Της εκτελέσεως προηγήθη η στρατιωτική καθαίρεσις και η θεία μετάληψις εν ταις φυλακαίς Αβέρωφ. Οι νεκροί, μεταφερθέντες πάραυτα, εις το Α΄ Νεκροταφείον, παρεδόθησαν εις τους οικείους των προς ταφήν. Προ της εκτελέσεως οι κατάδικοι, ερωτηθέντες περί της υστάτης θελήσεώς των, ουδέν είπον».

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δολοφονίες χαρακτήρος

Ρυθμίσεις και Αντιπαραθέσεις

Οι πληροφοριοδότες έχουν προφανώς χρησιμοποιηθεί για να παγιδεύσουν τους στόχους για εγκλήματα ή για να συμμετάσχουν σε σκηνοθετημένα γεγονότα που οργάνωσαν και προώθησαν για δολοφονίες χαρακτήρα. Ένα άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιες από αυτές τις παγιδεύσεις. Κάποιες οργάνωμένες παγιδεύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ανθρώπους που προκαλούν τους στόχους σε αντιπαραθέσεις. Ο McKinney έγραψε για «Επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις με ασυνήθιστα εχθρικούς αγνώστους." "Φαινομενικά άστεγοι άνθρωποι που είναι καλοντυμένοι και πολύ καθαροί θα μπούν σε αντιπαραθέσεις με τους στόχους ... και να δημιουργήσουν μεγάλες δημόσιες σκηνές," προειδοποίησε ο Moret.

http://ermionh.blogspot.gr/2014/11/blog-post_15.html