26/10/21

Η Φωνη της Ελπίδας με τον Σπύρο Χατζάρα θα μεταδοθεί από ράδιο Ελλας21 στις 20.00. Σήμερα ο Ζώης δεν θα κάνει εκπομπή


  1. https://ellas21.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 2α Ιουνίου στην Ιστορία

Η 2α Ιουνίου είναι η 153η ημέρα του έτους. Απομένουν 212 ημέρες πριν από  την 31η Δεκεμβρίου. 455.  Ο Βασιλιάς των Βανδάλων Γεζέριχος που κ...