30/12/21

ΤΙΜΗ Σ’ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΩΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΓΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
 -00°C οἱ βαθμοί εἰς τὴν χιονισμένην Uppsala (Οὐψάλα) τοῦ Anders Celsius (1742), τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike. Τὴν ὁποίαν κτίζουν οἱ Σοσιαλπράσινοι μὴ ἀναγνωρίσιμη. Τὴν Πόλιν τοῦ ἰατροῦ, βοτανολόγου Carl Von Linné (1700). Ἐξαφανίζουν σιγά σιγά ὃλα τὰ φυσικά του καλλιδρόμια, ὣστε νὰ στεγάσουν τοὺς νεοεποικιστάς.
 Γέροι καὶ γερόντισσες φυσιολάτρες ἀντιστέκονται εἰς τὰ ὀρέξεις τοῦ θρασύτροφου ἀπαίσιου σοσιαλδημοκράτη «Δημάρχου». Οἰκοδομικά ποσοστά βλέπεις... Νέες κοπέλες εἰς τὰ Λευκά καὶ νέοι τραγουδοῦν παραδοσιακά. Φωτίζουν.
Ἀπὸ τὸν Συντονισμόν Ἑλλήνων Φιλογενῶν. Τὸ Λόγον εἰς τὴν Πνύκα ἒχει ὁ Ἀριστοκλῆς. 
 ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2022! 
 Ὃσοι ἀγαποῦν τὴν Αἰωνίαν Ἑλλάδαν εἶναι ΑΠΟΓΟΝΟΙ, τῶν Ἑλλανίων, τοῦ Προμηθέως, τοῦ Δευκαλίωνος καὶ τοῦ Ἓλληνος. Τοῦ Κέκροπος, τοῦ Ἰάσωνος καὶ τῶν Ἡρακλειδῶν. Τῶν Λεωνίδων, τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Πύρρου, τῶν Κολοκοτρωναίων καὶ τῶν Κατσιμήτρων. 
 Ὃσοι Ἓλληνες τὸ γένος μάχονται καὶ θυσιάζονται διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἁἰωνίας Πολιτείας τῶν Ἑλλήνων συναποτελοῦν τοὺς Ἓλληνας Φιλογενεῖς. 
 Ὃσοι τῶν Ἑλλήνων μεριμνοῦν, ὃσοι φροντίζουν τὴν Θεραπευτικήν Φύσιν τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς, μακράν τῶν Τσιπρομητσοτάκηδων ἐμπρηστῶν εἶναι Ἣρωες.
 Τοὐτέστιν, «Τιμή εἰς ὃλους ὂσους ὣρισαν καὶ φυλάττουν Θερμοπύλας, ποτὲ ἀπο τὸ χρέος καὶ τὴν ἰδιωφέλειαν κινοῦντες...». 

 Κάπως ἒτσι ἑρμηνεύεται ὁ Κ. Καβάφης σήμερον, ποὺ μαζί μὲ τὸν Κ. Παλαμᾶ, τὸν Ν. Καζατζάκη, τὸν Α. Σικελιανόν καὶ τὸν Ε. Παπαθανασίου ἒλαμψαν εἰς τὴν Οἰκουμένην τοῦ 1900. 

 Τοκογλυφία, σιωνισμός, μαρδουχαϊσμός, νεοναζισμός, κιναιδισμός, ἰσλαμισμός καὶ καταναγκαστικός ἀκιδο-ἐμβολιασμός εἶναι παρακλάδια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων (New World Order). 
Τῆς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως.

 Ἐκείνων ποὺ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ,  εἲτε μὲ μετοχάς εἰς τοὺς ἀποψιλωτάς καὶ ἐμπρηστάς, τῶν παρθένων δασῶν, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΟΓΩΝ, τῶν ἀνοήτων ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, τῶν ἡλιακῶν ταφοπλάκων τῆς φύσεως. 
Μὲ τὴν διαρκήν ἐξόρυξιν εὐγενῶν μετάλλων καὶ τὴν ἐρήμωσιν τεραστίων ἐκτάσεων γῆς. 
 ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ. ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΘΕ. 

Εἲς τὴν τελευταίαν «κλιματολογικήν χοροεσπερίδαν» ἒφαγαν, ἢπιαν... ἐκοιμήθηκαν κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν. Ἐξήγγειλαν ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΔΑΣΩΝ καὶ εἰς τὸ τέλος εἰσέπραξαν ...κρατικά ποσοστά (μετὰ τὸ 2030), διὰ τὰ ὑβρίδια τῶν ἑταιρειῶν τους, εἰς τὰ καμένα, GMO φυτώρια, ἀνεμογεννήτριας καὶ ἡλιακά πρὸς ὂφελος πάλιν τῶν τῶν συμπλεομένων ἑταιρειῶν. 
ΕΝΩ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ἂνωθεν «ἐλεγκτάς-δορυφόρους», φαίνονται ἀδύνατοι ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. 
 ΟΙ ΠΩΛΗΤΙΚΟΙ (Νέος ὃρος τῶν διαχειριζόντων τὰ κοινά. Σπύρος Χατζάρας). Οἱ ὁποῖοι πωλητικοί εἶναι εὐτελῆ Ἐργαλεῖα των Παγκοσμιοποιητῶν. 
Οἱ Δαθέτουν δὲ (οἱ Πωλητικοί) χωροφύλακες τὰ τερατοειδῆ τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων, οἱ μαρδοχαῖοι μὲ τὰ σκουλαρίκια, τὶς κουκούλες καὶ τὰ προσωπεῖα. 
Παράγουν ΜΚΟ, τὰ «Παρατηρητήρια», τοὺς τιποτένιους καὶ ἰδιωφελεῖς, τοὺς καλοπληρωμένους ποὺ ἐπανδρώνουν τὰς ὁργανώσεις «διὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα», τοὺς «ἰατρούς δίχως σύνορα» καὶ ἂλλους, ποὺ μὲ «φιλανθρωπιστικόν προσωπεῖον», ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΟΙΟΥΣ θὰ βοηθήσουν καὶ ποίους ΟΧΙ. 
Ἐκείνους ποὺ ἒχουν στήσει ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ, πόρους, ἐξαπατῶντες ὂλους ὃσους ἀπὸ ἡμᾶς ποὺ θέλουν νὰ συνεισφέρουν (ἒστω καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά των) εἰς τοὺς ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΥΝΤΑΣ. 
 Μὴν αἰσθάνεσθε ΕΝΟΧΟΙ, ὃταν βλέπετε ΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΗΔΩΝ!
 Βοηθήσατε μόνον συγγενεῖς, φίλους καὶ γείτονας. ΑΡΚΕΙ. ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΣΘΕ ΗΡΩΕΣ. Τότε συνεισφέρετε εἰς τὴν Κοινωνίαν. 
Ὃταν βοηθεῖτε μὲ τὴν καρδιά σας ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολίαστους. Ἓλληνας καὶ Ἑλληνίδας. 
 «Χρειαζόμεθα μίαν Παγκόσμιον Κυβέρνησιν», ἒλεγε εἰς ὁμιλίαν του ὁ Γ. Παπανδρέου, τὸ 2009, ὡς Πρωθυπουργός τῆς ὑπὸ διάλυσιν Γραικίας. (We need a global governance).
 Ἂς τὸ ἀμφισβητήσουν οἱ Χοάξες! 
 Ὃμως «Ἡ Νέα Τᾶξις Πραγμάτων» ἐγγράφεται ὡς "Novus Ordo Mundi" καὶ ὂχι ὡς "Novus Ordo Seclorum","A new order of the Ages", ὡς κάτωθι εἰς τὸ χάρτινον δολλάριον τῶν ΗΠΑ.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Great_Seal_of_the_United_States_%28reverse%29.svg, MDCCLXXVI = 1776. 

Ἂς μὴν συγχέωμεν τὰ δεδομένα. ΕΞΩ ΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, ΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ, ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΑΙ, ΟΙ ΠΑΝΤΟΙΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ, ΤΑ ΚΛΕΠΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΑΘΡΟΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ. 

 ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΑΙ. ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΘΟΥΝ ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ, ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (27 09 1831)! 

 ΟΧΙ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2022 ΜΕ Pfizer, Α. ΜΠΟΥΡΛΑ ΚΑΙ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΟΧΙ ΜΕ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ. ΟΧΙ ΜΕ 300 μνημονιακούς Βουλευτάς. 

 ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ 21. ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ. ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑΣ, ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
 ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 
 ΤΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΝΕΙΜΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΔΟΥΣ! ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2022 ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ, ΑΥΤΑΡΚΗΝ, ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ, ΤΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ!

 Ἀκοῦτε https://ellas21.com/.

 ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ‘ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ’! Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Οὐψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: