27/10/22

ΟΥΔΕΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΝ Ή ΑΛΛΟΝ ΕΙΣΒΟΛΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΙ

 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 

Νεφελώδης εἰς τοὺς 8°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).

Τελικῶς ἐπῆρεν τὸ ἐπάνω κεφάλι τὸ Ρασί Σανούκ εἰς τὴν Γιουνάϊτεντ Κίνγκντομ (συμφώνως μὲ τὸ Μπιντέν) καὶ ἒγινε Πρωθυπουργόν ἐν  μέσω Ἀριστερῶν καὶ Δεξιῶν. 

Ἂν ἀγνοεῖτε, τὸ “Δεξιός” καὶ "Ἀριστερός”, “ἂκρο- ἒτσι” ἣ ὃπως ἂλλως, οὐδόλως συμπεριλαμβάνονται εἰς τὰς ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ. Οὒτε δεξιά, οὒτε Ἀριστερά ἰδεολογία ὑπάρχει ἀλλὰ πρόκειται περὶ κεκαθημένων εἰς τὴν Βουλήν τῶν λόρδων τοῦ Λονδίνου. 

Τῶν πτωχῶν λόρδων (labour) ἐξ ἀριστερῶν, καὶ τῶν πλουσίων λόρδων (torries), ἐκ δεξιῶν. Ἆρα ὃλα τὰ ἀριστερο-δεξιά κόμματα ἐν Ἑλλάδι εἶναι συμπορευόμενα μὲ τὰ τῶν Ἂγγλων καὶ ὡς ἐκ τούτου ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

 Δηλαδή, ΚΝουδού, Κινάλ, Ψύριζα, ΚουσΚουσΕ, Γερμανική λύσις, Γερμανέλληνες, καὶ ὃλα τὰ μικρά κόμματα-συμπληρώματα.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ  τὸ Ἑλληνικόν Κίνημα τὸ “Κίνημα Ἑλλὰς 21” ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. Οἱ Ἓλληνες τοῦ Καποδίστρια (1831), τοῦ Ἀλβανικοῦ Μετώπου (1940) καὶ τοῦ Πανελληνίου Κινήματος Ἀλλαγῆς (1981).

Ἑνώθηκεν ὁ ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ τρεῖς καὶ δεκατρεῖς φοράς τὰ τελευταῖα τριακόσια ἒτη καὶ ἐνίκησεν. 1779 (Μάχη Τρικόρφων), 1821 (ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ), 1828 (Καποδίστριας), 1912 (Ἀπελευθέρωσις Β. Ἑλλάδος), 1916 (Ἐπίστρατοι, Σμύρνη), 1940 (ΟΧΙ), 1981 (Κίνημα Ἀλλαγῆς) κλπ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ, ΣΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΑΝ ΜΕ ΠΦΑΪΖΕΡΜΠΟΛΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΣΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (ΛΙΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ, ΚΛΠ) ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ "ΠΑΤΕ” ΑΠΟ ΞΑΦΝΙΚΙΤΙΔΑ. Ποῖος θὰ τοὺς στείλῃ εἰς τὸ ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΙΟΝ;

 Ἐπιστρέψατε τάχιστα εἰς τὰ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, εἰς τὰ εὐεργετικά τῆς Ἑλληνικῆς Φύσεως, τὸν Ἣλιον, τὴν Κίνησιν... Ἐπανελληνισθεῖτε εἰς τὰ ἱερά καὶ τὰ ὃσια, εἰς τὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τῶν ὓμνων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς φιλοσοφίας. Ἀκολουθήσατε τὸ ἀρχέγονον Πεπρωμένον τοῦ Ἓλληνος.

Σκοπός καὶ Στόχος τῶν χαζαρομογγόλων ποὺ κυβερνοῦν καὶ ἐλέγχουν τοκογλυφικῶς τὴν Ἑλλάδαν καὶ τὴν Εὐρώπην εἶναι ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ, ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΛΑΟΙ. 

Πρὸς τοῦτο, ΑΚΟΥΣΟΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ! 

ἒχουν ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙ τὴν ἒννοια αὐτόχθων πληθυσμός (δῆθεν ὃτι μόνον οἱ Σάπμοι εἰς τὴν Βόρεια Σουηδία εἶναι αὐτόχθων λαός!, γνωστοί μὲ τὸ ψευδώνυμον Λάπονες τοῦ παπικοῦ ἱερέως, 1640). 

Καὶ ὃτι δῆθεν ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΘΑ ΑΠΟ τὸ ἂφρικα! 

Οὓτως οἱ Ἓλληνες ἀντικαθιστῶνται ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ἀπὸ πακιστανούς, βεγγαλέζους καὶ ἀφρικανούς. 

Οἱ Ρωμαῖοι, Ἰταλοί, Γάλλοι, Ἱσπανοί καὶ Πορτογάλλοι συνεχίζουν παρομοίως νὰ ἀντικαθιστῶνται ἀπὸ βορειοαφρικανούς, ἂραβες καὶ ἂλλους ἀφρικανούς.
Διότι συμφώνως μὲ τὸ ΚουσΚουσΕ, “ἓλληνας γίνεσαι ἀλλὰ πφούστης γενιέσαι”. 

“Ἓλληνας” μὲν ἀλλὰ θὰ λέγεσαι γκρίκ καὶ γκρέκ, ὃπως ΨΕΥΔΩΣ  ἒχει περάσει διεθνῶς.
 “Πάντοτε” προσωρινῶς ἒχουν περάσει ψευδώνυμα διὰ τοὺς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος, καὶ τῆς ἡμῶν Πατρίδος.
Τὰ κοριτσάκια μὲ τὰ μινάκια τους στή τρελλή νοτιά (τὸ τζήμερο στὸ Γκάζι). 
Τὰ 14χρονα κοριτσάκια μας μὲ τοὺς ἂγριους ἀσυνόδευτους πακιστάνιους, ἀφγκάνιους καὶ βεγγάλιους ποὺ ἐκδίδονται. Τὰ 6000 ἀσυνόδευτα ποὺ εἶναι καταγεγραμμένα εἰς τὸ πρωθυπουργικόν γραφεῖον κατ’ ἐντολήν τοῦ ἀλλοδαποῦ, τοῦ ἐπήλυδος πρωθυπουργοῦ Κυρ Μητσοτάκη.
ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ, ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ καὶ ποῦ ὁδηγοῦν τὴν Χώραν μας;

Τὸ Ζελένσκι, συγκαταλέγεται ἀνάμεσα εἰς τοὺς μεγαλύτερους δολοφόνους.
 Ἀφοῦ ἒχει παραβιάσει κάθε διεθνή κανόνα καὶ συμφωνία καὶ ἒχει ἀπορίψει ὂλας τὰς συμφωνίας καὶ δεσμεύσεις τῆς Οὐκρανίας, ἐκτελεῖ ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Διορισμοῦ του ὡς Μπρόεδρο Οὐκρανίας, Ρώσους, Ἓλληνας καὶ Κοζάκους τὸ γένος.
Παραλλήλως δὲ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΑΧΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

Αὐτὸ ἐγένετο απὀ τὸ 2015 ἒως τὴν 24ην Φεβρουαρίου 2022. Συνεχίζει δὲ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ. Ὃποιος ἀρνεῖται νὰ πάῃ νὰ σκοτωθῆ ἀπὸ τὰ πυρά τῶν Ρώσων ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ. 

Τὸ δολοφόνο Ζελένσκι ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΘΕΙ, εὐθὺς ἐξαρχῆς, ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΩΧΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ὂχι μόνον μὲ τοὺς Ρώσους ἀλλά καὶ μὲ τοὺς ΠΡΩΗΝ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ. Παραλλήλως δὲ ΑΠΑΙΤΕΙ, ΚΑΙ ΕΚΛΙΠΑΡΕΙ, ἀπὸ τὴν "Δύσιν Χώραν” ΟΠΛΑ. Ὃπλα καὶ  πλέον δολοφονικά ὁπλικά συστήματα.

 Ὂχι φὰρμακα καὶ ἀναγκαῖα διὰ τοὺς πολίτας Οὐκρανούς, ἀλλά ὃπλα.
Ὑπολογίζουν δὲ, ΤΟ ΖΕΛΕΝΣΚΙ, ΤΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ ὃτι ἡ Οὐκρανία (ΝεοΧαζαρία) θὰ χρειάζεται 33 δισεκατομμύρια εὐρώ κάθε μήνα τὰ Ἑπόμενα ἒτη. 
Χρήματα τὰ ὁποῖα ΘΑ ΚΛΑΠΟΥΝ (ΟΠΩΣ ΚΛΕΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ) ἀπὸ τὰ φορολογικά ταμεῖα τῶν ΧΩΡΩΝ ΜΑΣ.  Ἐγώ πάντως δηλώνω ὃτι ἀρνοῦμαι νὰ πληρώσω ἢ καὶ νὰ πληρώνεται ἒστω καὶ μία Σουηδική κορώνα πρὸς τὸ Ζελένσκι.

 Ἐννοεῖται ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ καταβάλλω.
ΟΙ ΣΚΥΛΟΧΑΖΑΡΟΙ ΤΟΥ ΤΖΕΚΙΝΣ ΧΑΝ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ Κάποιοι ὰλλοι ἲσως ἒλεγαν ὃτι εἶναι “τιμωρητικοί”. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εἶναι τοὺς ἀδειάσομε τὰ φουσκωμένα κλεπτοπουγγιά. Πατοῦν ἓνα κουμπί καὶ γεννᾶται … ΧΡΗΜΑ! Ὑπάρχει “ψευδοχρῆμα” 175 φοράς ἀπὸ ὃτι ἒπρεπε νὰ ὑπάρχῃ.

Ἐτιμώρησαν τὴν Ἰταλία τοῦ Ματέο Σαλβίνι μὲ “κορωνοιόν”. 
Τὸ εἲχατε σκεφθεῖ;
 Ἒγραφεν ὁ Rungis: Η καταστροφή της τεράστιας ἀγοράς τροφίμων δὲν ἦταν ἡ πρώτη – Στις ΗΠΑ χτυπήθηκαν 90 μέσα σε 2 χρόνια!
Μήπως κάποιοι ἐπιθυμούν μίαν ἐπισιτιστική κρίσιν;

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ! ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/,  http://platonafhellas.blogspot.com/. Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/. ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα

1 σχόλιο:

ΙΩΑΝΝΗΣ είπε...

Αλβανικό μέτωπο το 1940;

Εγώ ξέρω για Βορειοηπειρωτικό μέτωπο. Αυτό έλλειπε, να εκχωρήσω δια λόγου την Κορυτσά, την Πρεμετή, τους Αγ, Σαράντα κλπ. στην Αλβανία.

Μην πέφτουμε στην παγίδα τους, είναι κρίμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ

Μιά συνέντευξη του Σπύρου Χατζάρα στον Γιάννη Ζωγράφο με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου για την Τελετουργική Δολοφονία του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

1)  Ερώτηση:  Κύριε Χατζάρα, αγαπητέ Σπύρο, αν και είναι δύσκολο να πάρεις συνέντευξη από έναν πολύπειρο δημοσιογράφο, θα το επιχειρήσ...