18/5/23

ΟΙ ΕΞΙ ΑΓΑΡΗΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΔΙΚΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

 ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Αἲθριος, μετὰ τὴν βροχήν εἰς τοὺς 5°C (2β. νύκτα,15β. ἡμέρα) ἐν Οὐψάλα (Uppsala). ΕΛΛΑΣ≡HELLAS. 1821 - 2023.

(Εἰς τὴν ἐποχήν τοῦ Παραλόγου οὐδὲν εἶναι ἀδιανόητον καὶ οὐδέν ἀμφισβητεῖται).
ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ HAPPENING
ῃς ἰκτήρ! Σαβόπουλε, κλέπτη τοῦ "Ντιρλαντά", γύρισε πίσω τὰ χρήματα ποὺ μᾶς πῆρες μὲ ἀπάτη!
(ῃς ἰκτήρ! ἐξαφανίσου, Πλανόδιε, ζητιάνε!)
Πῶς ἐπιτρέπωμεν νὰ θέτουν ὑποψηφιότητα καὶ νὰ διεκδικοῦν τὴν ψῆφον μας οἱ ΕΞΙ ΑΓΑΡΗΝΟΙ, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ἀνδρουλάκης, Κουτσούμπας, Βαρουφάκης καὶ Βελόπουλος, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ κόμματά των ἐρήμαξαν τὴν πολιτικήν καὶ κοινωνικήν ζωήν τῆς Ἑλλάδος καὶ ὡδήγησαν ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ εἰς ἀπόκρημνα βράχια;
Ἂς μᾶς ἀπαγγείλει κὰποιος ἀπὸ τοὺς κυρίους αὐτούς καὶ τοὺς περὶ αὐτῶν, δέκα σειρές ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα ἢ τὴν Ὀδύσσεια. Τὶ εἲδους Ἓλλην τὸ γένος εἶσαι δίχως νὰ ἒχῃς διαβάσει Ἰλιάδα, Ὀδύσσεια, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, Ὀρφικούς Ὓμνους καὶ Δελφικά παραγγέλματα; 
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
-Ρὲ, οὒτε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ νὰ μὴν ἒχει αἷμα Ἑλληνικόν;
Σενάριον λοιπόν παίζεται μὲ τοὺς ἓξι ἀπὸ τὸ Ὑπερπέραν, ἀπὸ τὴν Νῆσον τῶν Τοκογλύφων καὶ τοὺς ἀδικοφυλλακισμένους, πρώην κατὰ λάθος βουλευτάς. 
Αὐτό εἶναι τὸ πολιτικόν σκηνικόν ποὺ δεσπόζει εἰς τὸ καλοστημένον Θέατρον τὼν Μέσων Μαζικῶν Σκιῶν ὃτι δῆθεν τὰ συμφέροντα τοῦ 87% τῶν πολιτῶν περνᾶ ἢ καὶ διανθίζεται εἰς αὐτήν τὴν ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ. Εἶναι ὃμως ἒτσι;
Ὑπὰρχουν φυσικά καὶ κάποιοι παρατρεχάμενοι εἰς τὰ παρασκήνια ποὺ ἐκλιπαροῦν διὰ ρόλον τινά. Οἱ Σύμφυτοι. Ὁ Γιατρός,  ὁ Ἐργολάβος, ὁ Δάσκαλος, ὁ "Ἂστα τὰ μαλλάκια σου στὴ τρελλή νοτιά" καὶ ἂλλοι. Ἀλλά καὶ οἰ μή Σύμφυτοι. Ναὶ οἱ Ἐργατοπατέρες καὶ παρανόμως "Νόμιμοι" ἀλλοδαποί καὶ οἱ Λαθραῖοι ὑπάκοοί των. Ποῦ ἒγινε εἰς τὸν κόσμον ὃταν εἶσαι λαθραῖος ἐπὶ 10 ἒτη εἰς μίαν χώραν νὰ διεκδικῆς Ἰθαγένεια;
ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΣΑΕΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
Τὸ ἒχομεν κρυμένον εἰς τὸ ὑποδέρμιον ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ οἱ νοτιοΓιουρωπαῖοι καὶ οἱ Λατίνοι, ὃσοι ἐκάναμεν τὸ Λάθος νὰ μένωμεν εἰς τὸ Περιθώριον τῆς "Δύσεως". Διότι καὶ  οἱ πλέον πεφωτισμένοι τῶν Ἑλλήνων παραγκωνίζονται εἰς τὴν Δύσιν τῶν γόνων τῶν Χάνχάνων. Ἐκεῖ εἰς τὴν Δύσιν οἱ "ἐκ Θεοῦ βασιλεῖς", οἱ γόνοι τοῦ Τζέγκινς Χάν καὶ οἱ κατὰ προσομοίωσιν τῆ θρησκείᾳ, ἰσλαμο-ιουδαῖοι, οἱ Περιπλανώμενοι ἒχουν ἐγκαταστήσει τὴν ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ. 
The Gobal, Financial and Medical Governace.
Οἱ Περιπλανώμενοι (642 - 1453) ἀλλὰ ὀργανωμένοι τὼρα πλέον "τσιφούτηδες", σφάκτες τουρκομογγόλοι, ἀσιάτικα μοχθηρά καὶ ἐγκληματικά φύλα, παρ' ὃτι ἠττήθησαν πολλαπλῶς ἀπὸ Ἓλληνας, Ρώσους, Οὒγκρους εὐγενεῖς Εὐρωπαίους, ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ" καὶ μὲ συνεπικούρησιν τῆς Βρεττανικῆς Ἀδηφαγίας νὰ Ἁλώσουν τὴν λεγομἐνην Δύσιν.
Ἲδε πρὸς τοῦτο τὰ: 1818, Ρικάρντο, ὀργάνωσις Διεθνοῦς τοκογλυφίας μὲ ἐπακόλουθον τὴν ἳδρυσιν τοῦ Χρηματιστηρίου τοῦ Λονδίνου 1844. 1848, ὁ παράλληλος ἀντίπους Κ. Μαρξ,  φάντασμα κομμουνισμοῦ. 1799, Ἒλγιν, Νομιμοποίησις ἀρχαιοκαπηλίας, ληστείας ἂλλων κρατῶν. 1818, Ροτσιλντ, Ἀπαρχήν πλήρους ἐλέγχου ἐκδόσεως καὶ κοπῆς ἐθνικῶν νομισμάτων ἐπὶ Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους. 1872, Ἳδρυσις ἐν Αὐστρίᾳ τοῦ Codex Alimentarius, Ἐλεγκτή Διατροφῆς. 1901, Monsanto Land. 1922, Ἳδρυσις Φεμινιστικοῦ Κινήματος ἀπό τὸ Ἰνστιτοῦτο Ροκφέλλερ. 1962, Ἐπαναφορά καὶ ἀναβάθμισις τοῦ Codex Alimentarius. 1963, Σύμπλευσις CODEX A. μὲ WHO (Π.Ο.Υ.). 1983, Προώθησις Βιοχημικῆς Διατροφῆς (agrochemical and agricultural biotechnology) ἀπὸ τὴν American Monsanto Company. 1999, Προώθησις τῆς ΙΔΕΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΜΒΟΛΙΩΝ (Διὰ μέσου προσκαίρων ἐπιδημιῶν καὶ πανδημιῶν; Παραδειγματικῆς τῆς Ἱσπανικῆς Γρίπης τοῦ 1918, ἐπῆλθαν: 2003 Σάρς, 2006 πτηνῶν Η5Ν1 (HPAI, pathogenic avian influenzaΣκάνδαλον Νοβάρτις), 2009 Γρίπη τῶν Χοίρων Η1N1, 2020 Σάρσ 2, 11/3/20 - 11/3/23,  MRNA. Διὰ τὴν Ἱστορίαν, ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἰατρός Ἱπποκράτης ὁ Κῶος, ὁ Πατήρ τῆς Ἰατρικῆς, πρῶτος τὸ 412 πεχ περιέγραψεν τὴν γρίπην. 
ΕΦΤΟΥΝΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΨΗΦΙΖΕΙΣ;
Η ΕΛΛΑΣ, Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΩΝ, Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ἐκτιμᾶται
εἰς τρἐχον χρηματικόν ποσόν πρέπει νὰ ὐπολογίζεται εἰς πολλά ΤΕΤΡΑΚΙΣ ἑκατομμύρια. Συνυπολογιζομένης τῆς ΑΡΠΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ ΠΟΥ  ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑΝ ΑΥΤΗΝ.
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΥΡΟΥΝ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΚΟΥΝ ΔΙΑ ΒΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ.
Ἂς μὴν ὀμιλῶμεν διὰ τὸν ὀρυκτόν πλοῦτον, τὰ σπάνια ὀρυκτὰ κλπ ποὺ δέον νὰ εὑρίσκονται εἰς τὸ ὑπέδαφος, ὡς καὶ ὑποθαλασσίως εἰς τὴν εὐρυτέρα περιοχήν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Διότι Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΟΤΙ ΦΥΤΕΥΕΙΣ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ. Πλεῖστα δίς ἀνὰ ἒτος. Εἰς τὴν Σκανδιναυΐαν μία καὶ ὁ καιρός τὸ ἐπιτρέψει. Ἂν προκύψει συσώρευσις ἡφαιστειογενοῦς στάκτης ἢ ψῦχος ἐπέρχεται στάσις καρποφορίας, μὲ συνέπεια τὴν ἒλλειψιν ἀγροτικῶν προϊόντων. Πρᾶγμα ποὺ συνέβη ἱστορικῶς εἰς τὴν Ἀνατολικήν Μεσόγειον καὶ Αἲγυπτον τὸ 1645 πεχ (πρὸ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ, τὸ ἒτος 0, μηδὲν καὶ ὂχι ὂπως λέγεται  λαθεμένα πρὸ "χριστοῦ"). Ἐπὶ πλέον παράγεται πλούσιος ἐνάλιος πλοῦτος.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΙΩΣΙΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ.
Ναὶ εἰς τὸν θεματικόν τουρισμόν. Ὂχι εἰς τὴν εἰσβολήν Φελλάχων καὶ ἐξωγήϊνων.
Ἡ Νέα Νομοθεσία εἰς ἓν ἐπανελληνισμένον Κράτος πρέπει 1) νὰ ποινικοποιήσῃ τὴν τοκογλυφίαν ὡς Μέγιστον Κακούργημα κατὰ τοῦ Ἐλευθέρου Ἀνθρώπου καὶ κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.
2) Νὰ θεσμοθετήσῃ δὲ ὡς κακούργημα τὴν λαθραίαν εἲσοδον εἰς τὴν Ἑλλάδαν μὲ κάθειρξιν ἐπὶ ὁκταετίαν. Ὃπως ἐπίσης τὸν σεβασμόν τῶν κατὰ λάθος παρευρεθέντων ἐν Ἑλλάδι μὲ ταχεία ἐπιστροφή των εἰς τὴν πατρίδαν των.
 3) Ἐπιστροφή τῶν κατασχεμένων περιουσιῶν ἀπαρχῆς τῶν γενομένων ἀπὸ τὴν 23/4/2010, ἀρχῆς τῶν Παρανόμων καὶ μισελληνικῶν Μνημονίων.
4) Διαγραφή τῶν Παρανόμων Χρεῶν.
Τέλος Οἱ ἀλλοδαποί ἐν Ἑλλάδι οὐδέποτε θὰ γίνουν Ἓλληνες, ὃπως ἀκριβῶς συντρέχει καὶ εἰς ὃλην τὴν Ὑφήλιον. Οὐδείς τῶν Ἀλλοδαπῶν μεταβάλλεται ἢ μετεξελίσσεται εἰς κάτι τὸ ὁποῖον ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ. Τόσον οἱ Δαρβινισταί ὃσον καὶ οἱ ἀντι-Δαρβινισταί ἀποδεικνύουν τὸ ἀνωτέρω φθέγμα. Πᾶρε ἑνα γατάκι καὶ βάλτο σὲ ἓνα κοπάδι πρόβατα ἢ μία ὓαινα σὲ ἓνα κοπάδι κύνες. Μία οἰκογένεια Ὀλλανδῶν εἰς ἓνα χωριό τοῦ Τσάντ...
Ἂλλωστε, ἒχουν χώραν, φυλήν καὶ ἒθνος.
Ἐκεῖ ἀποστέλλουν τὰ ἀποκτώμενα εὐρώ ἐν Εὐρώπῃ.
Καὶ ὀρθῶς πράττουν ὡς πατριῶται καὶ καλοί οἰκογενειάρχαι.
Ζώης Μπέχλης -Πρόεδρος Κινήματος 21 εφ΄όλης της ύλης στον Κώδικα!
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝ;
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΛΗΝ ΣΟΥ ΩΣ ΕΛΛΗΝ;
Ὃτι... Τὸτε εἶσαι Πατριώτης, ἀγαπᾶς τὸ Ἒθνος καὶ τὴν Φυλήν σου.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! 
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ! ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!!

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
 Φυσική Ἀνοσία. Ἣλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 26η Μαΐου στην Ιστορία

Η 26η Μαΐου είναι η 147η ημέρα του δίσεκτου 2024. Απομένουν 219 μέρες μέχρι το τέλος του έτους.     526.  Στην περιοχή της Συρίας , έγινε Μέ...