28/10/23

Ο ΓΙΓΑΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ! Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 40 ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΣΙΤΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΩΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟ

 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος στις 28 Οκτωβρίου 1940: 
« Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών. Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός!»

Ο Κατσιμήτρος και οι 300 του , νίκησαν τον φασισμό στο Καλπάκι Ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Γ. Κατσιμήτρος, ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας, ως νέος Λεωνίδας , είπε στις 28 Οκτωβρίου 1940, το δικό του «Μολών Λαβέ» στο Καλπάκι και με την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, του, έριξε πρώτος το σύνθημα «θα τους ρίξουμε στη θάλασσα». 
Το Ψωροελαδιστάν του οφείλει. Έστω και 83 χρόνια μετά τη μάχη στο Καλπάκι , πρέπει να τιμήσουν τον υπερασπιστή της Πατρίδος, και να του απονείμουν μετα θάνατον το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος και να τον προάγουν αναδρομικά στον βαθμό του Στρατάρχη της Ελλάδος.

Η Ημερήσια Διαταγή του διοικητή της 8ης
Μεραρχίας Χαράλαμπου Κατσιμήτρου στις 28/10/1940 
 
«Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας, 
Ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών να διέλθη ο Ιταλικός Στρατός δια του εδάφους μας. Η Κυβέρνησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην
 και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων. Ήδη διανοίγεται το στάδιον της εκτελέσεως του υπέρτατου προς την πατρίδα καθήκοντος δια αντιστάσεως, μέχρι εσχάτων συμφώνως 
προς το σχέδιον ενεργείας. 
Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας αμυνθήτε 
του Ιερού Πατρίου εδάφους μετά φανατισμού εναντίον του επιδρωμέως όστις θέλει να προσβάλη ημάς ύπουλως και ανάνδρως. 
Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων του Έθνους μας 
και πολεμήσατε μετά λύσσης κατά του ανάδρου εχθρού
 όστις τόσον ατίμως και άναδρως θέλει να προσβάλη τούτο. Δείξατε εις αυτόν ότι είμεθα εις θέσιν να δώσουμεν την δέουσαν απάντησιν όπως έδωσαν οι Πρόγονοί μας εις τους επιδρομείς Πέρσας. 
Ο Θεός ας βοηθήσει τον Τίμιον υπέρ Πατρίδος αγώνα μας
 και ας ευλογήσει τα όπλα μας διότι θα αγωνισθώμεν 
υπέρ βωμών και εστιών και υπέρ της ελευθερίας μας. 
Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ
 μεθ’ ημών. 
Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός! Χαράλαμπος Κατσιμήτρος 
υποστράτηγος » 

Προσοχή: 
Ο Κατσιμήτρος, προέταξε τον ρόλο του 
Ιωάννη Μεταξά , «ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών….η Κυβέρνησις απέρριψε …..και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων» , ενώ ο τενεκές Παπάγος διέταξε υποχώρηση στον Αχελώο , και δεν αναφώνησε, «Ζήτω ο βασιλεύς», 
αλλά μόνον , Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! και 
Ζήτω, ο Στρατός! 

 Το Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά 
προς τον Ελληνικό Λαό στις 28 Οκτωβρίου 1940 

Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις. 
Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Προς τον ελληνικόν λαόν.
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την 
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την
 τιμήν της. 
Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα
 και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις 
ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής 
βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της,θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. 
Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα
 αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται 
τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. 
Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών! 

 Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει αμφιβολία Χατζάρα ότι οι βασικοί συντελεστές του έπους του ‘40 είναι ο Κατσιμήτρος και οι επιτελείς του. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στον ταγματάρχη Κωστάκη του πυροβολικού, που με την απίστευτη ακρίβεια των βολών του καταρράκωσε το ηθικό των Ιταλών. Και επίσης να μνημονεύσουμε τον ταγματάρχη Κασλά, που κατά την εαρινή επίθεση των Ιταλών κράτησε το ύψωμα 731 δυό ολόκληρες βδομάδες!

Τον Κατσιμήτρο τον βάλανε φυλακή ως δοσίλογο. Το 1961 στην κηδεία του Κωστάκη δεν παραβρέθηκε ούτε ένας εκπρόσωπος της τότε κυβέρνησης! Τον Κασλά τον αποστράτευσαν και τον εξόρισαν ως «αριστερό»… Και φυσικά οι πολιτικάντηδες ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τα οστά 7.796 Ελλήνων πεσόντων που ακόμη παραμένουν διάσπαρτα στην Αλβανία!

Ανώνυμος είπε...

Μας τα 'πρηξε η ΕΡΤ με τον Παπάγο , τις ημερήσιες διαταγές του και τις μεγάλες νίκες του ...

Η 16η Ιουνίου στην Ιστορία

Η 16η Ιουνίου είναι η 167η ημέρα του δίσεκτου έτους 2024 . Απομένουν 198 ημέρες πριν από την 31η Δεκεμβρίου.  363.  Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός...