23/10/23

Απάτη από τις απάτες η πιο αψηλή

 


Η αγγλική  στρατιωτική Λίρα ήταν ότι και το στρατιωτικό Μάρκο. Χαρτονόμισμα της Μονόπωλης αλλά αυτό ήταν το συνάλλαγμα  στην απελευθερωμένη Αθήνα. Το έλεγε και ο δρ Σβώλος. Ο σοσιαλιστής  που μίλαγε για τις χρυσές λίρες που θααα  ερχόντουσαν αλλά οι λίρες που κυκλοφορούσαν ήσαν χάρτινες και στρατιωτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: