29/12/23

Δεκεμβριανά 26η ημέρα. 29 Δεκεμβρίου 1944. Η «μαύρη» Παρασκευή των «ηρωικών» κομμουνιστών .Η Άλωση από τους Ριμινίτες του «ΜΙΚΡΟΥ ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ» των Αθηνών . Της Καισαριανής. Ο Ριζοσπάστης ανακοίνωνε ψευδείς αντεπιθλεσεις του ΕΛΑΣ.Οι σφαγές από την ΟΠΛΑ στου Φιλοπάππου . Το ΕΑΜ ζήτησε την αποστολή διασυμαχικής Αποστολής στην Αθήνα


 
Στις 29 Δεκεμβρίου 1944 , ημέρα Παρασκευή, στην Αθήνα χιόνιζε.  Η 3η Ορεινή Ταξιαρχία, (Ρίμινι) ανέλαβε την εκκαθάριση από τον ΕΛΑΣ των περιοχών ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΟΣ

Η επιχείρηση ανατέθηκε στο Συγκρότημα του Συνταγματάρχη Νικολάου Παπαδοπούλου στο οποίο διατέθηκαν το 2ο και 3ο Τάγμα, τον 1ο Λόχο του 1ου Τάγματος, το 148ο Τάγμα Εθνοφυλακής (μείον λόχος), και δύο Λόχους χωροφυλακής συνολικής δύναμης 200 ανδρών, 
Τους υποστήριζαν 9 άρματα, και 3 τεθωρακισμένα των Βρετανών και μια Αγγλική Πυροβολαρχία. 
Η επίθεση της 3ης Ορεινής ταξιαρχίας εκδηλώθηκε στις 07.15 της 29ης Δεκεμβρίου. 
Ταυτοχρόνως αγγλικές δυνάμεις επιτέθηκαν επί των κατευθύνσεων, ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ Α΄. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ, ΣΤΑΔΙΟΝ και ΑΡΔΗΤΟΣ προς ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 

Η αναφορά του Συνταγματάρχη Νικολάου Παπαδοπούλου ανέφερε: 
«-α. «Το 2ον Τάγμα εξορμήσαν την 0715΄κατέλαβε αιφνιδιαστικώς την 0815΄ ώραν το ύψωμα και τον συνοικισμόν ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ. Ανατολικώτερον ενεργών κατά ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ λόχος του, συνάντησε αποφασιστικήν αντίστασιν του εχθρού και κατόπιν σκληρού αγώνος από οικίας εις οικίαν μέχρι 1600΄ ώρας κατέλαβε τον αντικειμενικόν του σκοπόν ήτοι, Συνοικισμόν Συγγρού μέχρι πλατείας ΥΜΗΤΤΟΥ και οδού ΥΜΗΤΤΟΥ και την δυτικήν πλευράν ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ μέχρι της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ συνδεόμενον δεξιά (δυτικώς) με Αγγλικάς Μονάδας ενεργήσας προς ΠΑΓΚΡΑΤΙ και αριστερά (ανατολικώς) με 148 Τάγμα Εθνοφυλακής ενεργούν προς Κέντρον Καισαριανής». 
 -β). «Το 148 Τάγμα Εθνοφυλακής επιτεθέν διά διλοχίας την 0730 ώραν κατά του Κέντρου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και προς την βορείαν παρυφήν αυτής δεν ηδυνήθη να σημειώση πρόοδον λόγω ισχυρών εχθρικών αντιστάσεων και του ακαλύπτου του εδάφους και καθηλώθη μέχρι της 1430 ώρας οπότε διά πλευρικής ενεργείας από ανατολών προς δυσμάς του 3ου Τάγματος ο εχθρός ηναγκάσθη να συμπτυχθή απειλούμενος με πλήρη κύκλωσιν και ούτω το Τάγμα επροχώρησε άνευ σχεδόν αντιστάσεως κατέλαβε το κέντρον της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και μέχρι 1700΄ ώρας την νοτίαν παρυφήν αυτής μέχρι της οδού ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ συνεδεόμενον δεξιά με 2ον Τάγμα και αριστερά με 3ον τοιούτον».
 -γ). Το 3ον Τάγμα με βάσιν εξορμήσεως το ΑΛΕΠΟΒΟΥΝΙ και Άγιον Ιωάννην Πρόδρομον επετέθη από ανατολών την 0730΄ ώραν με κατευθύνσεις, μίαν προς Δυσμάς κατά τον άξονα οδού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και ετέραν προς Ν. Δυσμάς προς Ανάληψιν. Κατόπιν σκληρού αγώνος το Τάγμα κατέλαβε μέχρι 1430΄ ώρας την ανατολικής παρυφής ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και εκινείτο προς ΑΝΑΛΗΨΙΝ, πλην λόγω της καθηλώσεως εις το Κέντρον του 148 Τάγματος διετάχθη να στραφή ολόκληρον προς Δυσμάς όπερ και έπραξε και ούτω ο εχθρός απειληθείς διά κυκλώσεως συνεπτύχθη προς νότον με πολλάς δι αυτόν απωλείας. Μετά την επιτυχίαν ταύτην το Τάγμα εστράφη και πάλιν προς την κατεύθυνσιν της Αναλήψεως και μέχρι της 1700΄ ώρας κατέλαβε το ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ μέχρι της οδού ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ εκπέμψαν μόνον περιπόλους μέχρι ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ λόγω επελεύσεως του σκότους. 
 -δ).Ούτω μέχρι της 1700΄ ώρας είχε ολοκληρωθή παρά του Συγκροτήματος  ο αντικειμενικός του σκοπός καταληφθέντος ολοκλήρου του Συνοικισμού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ μέχρι της οδού ΦΟΡΜΙΟΝΟΣ και ο συνοικισμός Συγγρού μέχρι της οδού ΥΜΗΤΤΟΥ, με δεξιόν μέχρι πλατείας ΥΜΗΤΤΟΥ».

Οι κομμουνιστές που αμύνθηκαν με λύσσα υπέστησαν πανωλεθρία. 
Στην Καισαριανή 180 νεκροί και (μόνον) 12 τραυματίες. 400 αιχμάλωτοι.
 Οι απώλειες των δικών μας στην μάχη της Καισαριανής ήταν 8 νεκροί αξιωματικοί και 16 οπλίτες, και τραυματίστηκαν 24.

Από το ονόματα των 24 νεκρών μας κατά την εκκαθάριση της Καισαριανής στις 29 Δεκεμβρίου 1944. μπορέσαμε να εντοπίσουμε τους εξήε οκτώ:

-  Καραγεωργίου Ηρακλή  του Παναγιώτη, Τχη (ΠΖ): Γεννήθηκε στην Καστοριά του ΙΙΙ Τάγματος της ΙΙΙ Ε.Ο.Τ.

-Γαρυφαλλίδη Νικόλαο του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Τζεκίζ Κέλ Κων/λεως, της 3 Ε.Ο.Τ.

- Κυριακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη συν. Δουργούτι. Του 143 Τ. Εθν/κής

- Μαθιουδάκης ή Μαθιούδης Ισίδωρος του Στεφάνου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα Λαγκάδια Χίου, της 3 Ελ. Ορ. Ταξ/χίας.

-Μπιζάνης Θεοφάνης του Σταματίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο χωριό Ραχιάδες Κέρκυρας το 1918, της ΙΙΙ Ε.Ο.Τ.

-Χροναίος Νικόλαος του Τιμολέοντος, Εύελπις Ιης: Γεννήθηκε στο Αυλωνάρι Ευβοίας το 1921, του ΙΙ Τάγματος / ΙΙΙ Ε.Ο.Τ.  

-Τοντισάκης Γεώργιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926, του 143 Τ. Εθν/κής.

-Αραλιός Ράλλης του Μιχαήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1911, του 151 Τ. Εθν/κής. 

Κατά την διάρκεια της νυκτός οι Κ/Σ υπεχώρησαν από την ΑΝΑΛΗΨΗ, τον ΒΥΡΩΝΑ και τη ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ και συμπτυχθήκαν διά του ΥΜΗΤΤΟΥ, η μεν «Ι Ταξιαρχία» προς Λιόπεσι, το δε «ΙΙ/34 Σύνταγμα» προς την Αγ. Παρασκευή.

 Άφησαν πίσω τους 6 πυροβόλα , 10 πολυβόλα, 5 όλμους και 400 τυφέκια, αφθονία πυρομαχικών και χειροβομβίδων, 5 (αρπαγμένα) αυτοκίνητα και 10 φορτηγά αυτοκίνητα. 

Βρέθηκαν και μεγάλες ποσότητες τροφίμων πάσης φύσεως που διανεμήθησαν εις τον εξηντλημένον εκ της πείνης πληθυσμόν, καθώς επίσης φάρμακα και πολλά είδη ιματισμού και υποδύσεως.


ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΟΚΚΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΕΝΣΚΙ . 

Το πρακτορείο των Άγγλων η Ελευθερία, δεν ανέφερε τον αγώνα της Ορεινής Ταξιαρχίας.
Στο Παγκράτι πολεμούσε το 9ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ από την Καλαμάτα. 
850 αιχμάλωτοι. 
Και Βούλγαροι εθελοντές μεταξύ των "Μπατριωτών". 

Τα χοντρά ψέματα των Κομμουνιστών 

Οι κομμουνιστές έλεγαν τότε ψευδώς και συνεχίζουν να το λένε και σήμερα ότι «η Καισαριανή ισοπεδωθείσα από τα πυρά πυροβολικού και αεροπορίας περιήλθε εις χείρας των Άγγλων». 
 Η Καισαριανή απελευθερώθηκε με ελληνικό αίμα! Η περιγραφή των κομμουνιστών γα τη μάχη είναι εντελώς ψευδής.

 «29 Δεκέμβρη 1944.Στην Καισαριανή είχαν μείνει μικρά τμήματα για να καλύψουν την υποχώρηση. Παίρνουν τις θέσεις τους, στήνουν τα πολυβόλα και περιμένουν το θάνατο. Στις 6 το πρωί άρχισε η τελική επίθεση.(που άρχισε στις 7.15). Όλες οι δυνάμεις της προδοσίας και του Σκόμπυ κινήθηκαν κατά της Καισαριανής. Εκατό τανκς, (από τα 9) δεκάδες αεροπλάνα, όλμοι και πυροβόλα επιτίθενται στις μικρές δυνάμεις των υπερασπιστών της συνοικίας. Χιλιάδες Ριμινίτες, χωροφύλακες, αραπάδες και Εγγλέζοι εξορμούν μέσα από το αδιαπέραστο προπέτασμα καπνογόνων. Με μεγάλες απώλειες κατορθώνουν στις 10 το πρωί να καταλάβουν το λόφο Μαυρομάτη. Στις 2 το μεσημέρι οι Ριμινίτες περνούν το ρέμα και καταφέρνουν να καταλάβουν τα πρώτα σπίτια της Καισαριανής. Μόλις αργά το απόγευμα κατορθώνουν να υπερισχύσουν της αντίστασης της χούφτας των ηρώων που τους αντιμετωπίζει. Και η Καισαριανή πέφτει όπως της αξίζει μέσα σε μια αποθέωση από φλόγες, καπνούς και εκρήξεις. Οι τελευταίοι υπερασπιστές της ανταρτομάνας πολεμάνε μέχρι τη τελευταία σφαίρα. Ο Νίκος Σταμπούλος πιάνεται αιχμάλωτος αφού εξαντλεί και την τελευταία σφαίρα. Ένας χωροφύλακας τον εκτελεί επί τόπου. Στην τελευταία μάχη της Καισαριανής πιάστηκε αιχμάλωτος ο ανθυπολοχαγός του αντάρτικου Λάζαρος Κεφαλίδης, που εκτελείται από τους χωροφύλακες την ίδια μέρα στην οδό Κριεζώτου. Από τους αιχμαλώτους που πιάστηκαν στην τελευταία μάχη της Καισαριανής δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Ένας επιλοχίας περηφανευότανε πώς δολοφόνησε 12 ελασίτες αιχμαλώτους, ανάμεσα στους οποίους κι ένα κορίτσι. Οι ριμινίτες κι οι χωροφύλακες μπροστά στα μάτια των «συμμάχων» λεηλάτησαν όλα τα σπίτια και κάψανε 3 τετράγωνα παράγκες. Οι όλμοι, το πυροβολικό, τα τανκς και τα αεροπλάνα έκαναν θραύση στους άμαχους. Σε εκατοντάδες ανέρχονταν τα θύματα της μαρτυρικής αυτής συνοικίας. Η τελευταία μάχη της Καισαριανής χάρισε δυο μορφές του Αγώνα, τον προαιώνιο εχθρό του λαού μας, τον αποκτηνωμένο χωροφύλακα που δολοφονεί ένα λαϊκό αγωνιστή και τον επον-ελασίτη Νίκο Σταμπούλο, το νέο τύπο του Έλληνα, που δίνει τη ζωή του αφειδώλευτα για την Ελλάδα, τη Λευτεριά, το Λαό». 
Σύμφωνα με αναφορά του Α’ ΣΣ στην ΚΕ του ΕΛΑΣ, το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου η δύναμη και διάταξη του ΕΛΑΣ στην Αθήνα είχε ως εξής: «α) Μικτό Απόσπασμα: Μπαρουτάδικο-Ιερά Οδός-Κων/λεως-ΣΠΑΠ σε βάθος μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Δύναμη 1.050 μαχητές. β) 4ο Σύνταγμα: Βάθη-Μεταξουργείο-Ομόνοια. Δύναμη 800. γ) 3ο Σύνταγμα: Νεάπολη-Φυλακές Αβέρωφ-Λεωφ. Αλεξάνδρας (Εξάρχεια-Πευκάκια-Ομόνοια). Δύναμη 700 άνδρες. δ) Ανεξάρτητο Απόσπασμα: Φυλακές Αβέρωφ-Αμπελόκηποι-Γηροκομείο. Δύναμη 1.100. -5ο Σύνταγμα Προαστίων 400 μαχητών. - Εφεδρεία του Σώματος: ένα Τάγμα του 7ου κι ένας Λόχος 11ου. Σύνολο 350 μαχητές.

Το ρεπορτάζ της "Ελευθερίας" από το σφαγείο του Φιλοπάππου
ΤΟ "ΧΡΟΝΙΚΟ' ΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: