28/12/23

ΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΝ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ;


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς                                                                                                                         Ἑλληνίδας. Χειμών χιώνων,  νεφοσκεπής εἰς τοὺς -9°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
 ΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΝ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ;
2024 ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕ ΑΟΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
 ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ.
Μετ' ἐμοῦ, ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων ζητοῦν νὰ μάθουν ΠΟΙΟΙ εἲτε
 ΠΟΙΟΣ καὶ ΠΟΤΕ ἐπώλησαν τὸ τῶν Ἑλλήνων Ἀρχιπέλαγος, τῶν Πελασγῶν 
ΑΙΓΑΙΟΝ, εἰς τὸν Κυριάκον Μητσοτάκην καὶ δὴ εἰς τὴν οἰκογένειαν
 Κ. Μητσοτάκη. 
Δηλαδή ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Ή ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἐλλάδος, 
διότι ὁ Κυρ. Μητσοτάκης διαχειρίζεται τὰ τοῦ Αἰγαίου ὡς νὰ ἦτο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. Ὡς νὰ ἦτο κληρονομία του ἀπὸ τὸν πατέρα του τὸν 
Κων. Μητσοτάκη...
Τάδε ἒφη Κων. Μητσοτάκης εἰς Α. Παπαχελᾶ:
"...Ἡ Ὑφαλοκρηπίδα θὰ μοιραστῆ λογικά. Ἐμεῖς θὰ πάρουμε τὸ μεγάλο 
μέρος, οἱ τοῦρκοι θὰ πάρουν τὸ μικρό. 
Καὶ ἀ, περίπου θὰ ἒχουμε συμφωνήσῃ καὶ θὰ ἀφήσουμε τὸ δικαστήριο 
νὰ τὴ χαράξῃ τὴ γραμμή."
Ἲδε καὶ τὸ "ὁ Κων. Μητσοτάκης μαέστρος!"
"Κυβερνοῦσα διαφορετικά... Δηλαδή διηύθυνα σὰν τὸν μαέστρο τῆς 
ὀρχήστρας..." https://youtu.be/z6AEMS8aoTY?t=214.
Ἂς ἲδωμεν τώρα τὶ ἰσχύει ἀπὸ στόματος καὶ κειμένου τοῦ διακεκριμένου 
νομομαθῆ κ. Ἀναστασίου Ζολώτα.
(Συνέντευξις εἰς τὴν Ἀγγελικήν Ρέτουλα, 2007, ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ
 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΑΥΛΟΣ, σελίς 20511, ιντερνετ. Ψήγματα).
ΑΙΓΑΙΟΝ... ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΤΟΥ Σ' ΕΝΑ ΦΛΟΓΕΡΟ ΕΡΩΤΑ...
"Κ. Ζολώτα, ἀπὸ πότε ἰσχύει τὸ σημερινό Διεθνές Θαλάσσιο Δίκαιο; 
Ἀπ.: Ἡ Διεθνής Διάσκεψι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ ἒτος 1981, καὶ ἡ συνθήκη ὑπεγράφη τὴν 10ην Δεκ. 1982 στὸ Montego Bay, τῆς Jamaica. Ἐνῶ ἡ τελική Σύμβασι ἐπὶ τοῦ Δικαίου τῆς 
Θαλάσσης ποὺ προέκυψε, (δηλαδή United Nations Convention on the law
 qof the sea - U.N.C.L.O.S.) ἰσχύει ἀνελλιπῶς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ ἒτος 1996, δυνάμει τοῦ Ν.2321/23.06.1995 Περὶ κυρώσεως τῆς Συμβάσεως τῶν Η.Ε...
Κατὰ τὸ ἂρθρον 3 τῆς Συμβάσεως "κάθε κράτος ἒχει τὸ δικαίωμα
 νὰ καθορίσῃ τὸ εὖρος τῆς χωρικῆς θαλάσσης" ἐνῶ "τὸ εὖρος αὐτὸ δὲν 
ὑπερβαίνει τὰ 12 ναυτικά μίλια (Ν.Μ.).. ἀπὸ τὶς γραμμές βάσεως"... 
(ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ) "Ὡς προανεφέρθη, ἂρθρon 46, IV μέρος τῆς
 Συμβάσεως, ἀρχιπέλαγος καλεῖται ἡ θάλασσα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓνα
 ἢ περισσότερα συμπλέγματα νήσων καὶ τμημάτων νήσων, τὰ ὀποῖα εἶναι
 τόσο συνδεδεμένα μεταξύ των, ὣστε σχηματίζουν μίαν αύτοτελῆ 
γεωγραφική, οίκονομική καὶ πολιτική ἑνότητα ἢ ποὺ θεωροῦνται 
ἱστορικά ὃτι σχηματίζουν μία τέτοια ἑνότητα. 
Τὰ δὲ νησιά ἀποτελοῦνται καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ χωρική θάλασσα, συνορεύουσα
 ζώνη, ἀποκλειστική οἰκονομική ζώνη καὶ ὑφαλοκρηπίδα, οἱ ὁποῖες 
καθορίζονται σύμφωνα μὲ τὶς ἲδιες διατάξεις ποὺ ἐφαρμόζονται στὶς
 ἠπειρωτικές περιοχές. Ἂρθρον 121 τῆς Συμβάσεως.".. 
"...Ἐπαναλαμβάνω ὃτι βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης (ἂρθρon 12 καὶ 16)
 ἡ τουρκία παραιτήθη ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΟΛΩΝ
 ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 3 ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚΗΝ 
ΑΚΤΗΝ, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἰμίων (ἀπόστ. 3,7 μίλια ἀπὸ τὶς 
τουρκικές ἀκτές, ἡ ὁποία ὑπέγραψε τὶ 1932 ὃτι ΤΑ ΙΜΙΑ εἶναι τμῆμα τῶν
 Δωδεκανήσων)... - Στὸ Montego Bay, τὸ μόνο ποὺ ἀνεγνωρίσθη εἰς τὴν
 τουρκία, εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς ἀβλαβοῦς διελεύσεως καὶ τίποτε ἂλλο. 
...Τὸ Διεθνές Δικαστήριον τῆς Χάγης τὸ 1976, ἀπἐρριψεν ἀπαίτησιν τῆς 
τουρκίας, ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
 ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΟΣ. ... 
Στὸν ἒλεγχον τῶν Στενῶν εἲμαστε καὶ ἐμεῖς μέτοχοι...
ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΜΕ 
"ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ" σὲ μιά ξένη πρὸς ἐμᾶς ἱστορία. Εἶναι ἡ δική μας ἱστορία, 
ἀλλὰ τὰ 11 ἑκατομμύριατῶν Ἑλλήνων πρὲπει νὰ ὑπνωτισθοῦν, ὃπως
 ἐπιδιώκουν τὰ ΜΜΕ..."
ΣΥΝΟΨΙΖΩ ΤΟ 2023
- Ἐγώ, εἶπεν ὁ Ξενέρωτος, ὡς πιστός ἀκόλουθος τῆς ἁβραμοσύνης, 
ἀκολουθῶ κατὰ γράμμα τὰς γραφάς. Περιμένω νὰ συμπληρώσω τὸ
 Ἑνενηκοστόν ἒνατον ἒτος διὰ νὰ ἀποκτήσω τὸν ἀπόγονον.
 Ὁ Ὁποῖος ἀπόγονος θὰ ἀποκτήση τὸν ἰδικόν του ἀπόγονον καὶ Ἐκεῖνος τὸν 
ἰδικόν του ἀπὀγονον. Ὃταν θὰ ἐξαφανισθῆ ὂμως ὁ τελευταῖος ἀπόγονος
 τοῦ ἀπογόνου ἀπογόνων, ὓστερον ἀπὸ ἑκατοντάδες ἒτη, θὰ σηκώσουν 
τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας λαοί ὓαινες ἐκ τῶν μακρυνῶν στεππῶν καὶ θὰ
 δοξάσουν τὸν πρὸ αἰώνων αὐτομολοῦντα καὶ τοὺς τελευταίους 
φθείροντας εἰς τὸ Μεγιδδῶ πεδίον...
ΑΣ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ 
Ο HOMOSEXIAN καὶ ὃτι ἐμεῖς ὡς ΕΝΑΡΕΤΟΙ HOMOSAPIENS ἒχομεν χρέος 
νὰ τὸν ἐκθρονίσωμεν.
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2024, HOMOSAPIENS!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: