21/12/23

ΟΦΡΑ ΤΙΣ ΖΩΕΙ ΚΑΙ ΟΡΑ ΦΑΟΣ ΗΕΛΙΟΙΟ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Χειμών,   Νεφοσκεπής εἰς τοὺς -0°C ἐν Οὐψάλα. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἀνδρέα Παπαδρέου τὸν Ἰούνιον 1988 εἰς πρότασιν δυσπιστίας τῆς ΝΔ ὃτι ἒβαλεν εἰς τὸ "ράφι" τὸ Κυπριακόν: "«Επήγαμεν στο Νταβός και από την πρώτη στιγμή συμφωνήσαμε ότι το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι αυτό που ονομάζουμε “μη πόλεμος” δε θα υπάρξει προσφυγή στα όπλα. Πρέπει δε να πω το εξής, ότι τόσο μου είναι το αδύνατον να καταλάβω πώς μπήκε αυτή η κουβέντα ότι βάζουμε το κυπριακό στο ράφι όταν με τον κ. Κυπριανού τότε πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνήσαμε πριν πάω στο Νταβός τι ακριβώς θα πρότεινα στον Οζάλ για την επίλυση του Κυπριακού. Ο κ. Οζάλ δεν έχει απορρίψει την πρόταση που είχαμε κάνει. Δεν είναι ράφι αυτό κύριοι. Mea Culpa. Σας ευχαριστεί;», είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και πρόσθεσε: «Εγώ όταν βάζω τα βιβλία στο ράφι κ. Μητσοτάκη τα ξαναβγάζω. Εσείς τα αφήνετε». Πηγή: Τα Νέα, 30 Ιανουαρίου 2023."
Μήπως ὃμως τὸ πραγματικόν σφᾶλμα ἦτο ἡ ὑπογραφή κειμενου, τὴν 1ην Φεβρουαρίου ὃτι ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ζητᾶ τὴν "ἂδεια" ἀπὸ τὴν τουρκία ἂν θὰ κάνη ἒρευνα πετρελαίων κλπ εἰς τὴν ἐπικράτεια τῆς Ἑλλάδος;
Γεγονός πάντως εἶναι ὃτι παρεδέχθη τὸ σφᾶλμα του καὶ ἐζήτησεν ἐμμέσως συγνώμη, πρᾶγμα ποὺ οὐδείς τῶν πολιτικῶν τῆς μεταπολιτεύσεως ἒχει πράξει ἒως σήμερον ΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΗΜΝΟΝ.
Λοιπόν, "Mea culpa", ἂλλως est culpa mea. παράβαλε: ἒστιν κόλπον ἐμόν! Κόλπον = λάθος. mea : ema.
Ὃτι καὶ συμφωνία νὰ κάνῃς μὲ τὴν τουρκίαν ἰσχύει τὸ casus belli, διὰ ἐκείνους.
Ἐπίθεσις χρειάζεται. Δηλαδή νὰ ἐπιμείνῃ ἡ Ἑλλὰς εἰς μὶαν ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ τῆς Ἰωνίας, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Διατήρησιν ἀρχαιοτήτων, πόλεων καὶ ἀναβίωσιν τῆς περιοχῆς μὲ τὰ Ἑλληνικά χρώματα. ΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ. Ἂς ἐκμεταλλευθοῦν τὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τουριστικῶς.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟΝ
ΤΗΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΟΝ ΝΔ,
"Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ"!
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΛΕΞΕΩΝ
τεμενάς, ἐκ τοῦ τέμενος Ἱερόν, βωμός. (Ἡσύχιος) 
τεμπέλης, ἐκ τοῦ tempel.   
τηγάνι, ἐκ τοῦ τηγόνιον, ὠς τηγανίτης. (Ἡσύχιος)
τσογλάνι, ἐκ τοῦ γλάνος : ὓαινα. (Ἡσύχιος)
κουμᾶσι, τὸ τῶν ὀρνίθων οἲκημα. (Ἡσύχιος)
καζάνι, ἐκ τοῦ κάδου, καδσάνι, καζάνι.
σουλτάνος, σύλης τὰνος. Πειρατείας κορυφαῖος.
Ὡς καὶ σουλτάνα, σουλτανᾶτον, σουλεϊμάν κλπ.
ταβάνι, ἐκ τοῦ δάβανον, ἐσωτερικόν ἂνω δωματίου.
Παράβαλε, δάπεδον (καὶ πάτωμα).
Η ΕΛΠΙΣ. ΘΕΟΓΝΙΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΥΣ (550 - 500 πεχ).
Ἐλπίς ἐν ἀνθρώποις μούνη θεός ἐσθλή ἒνεστιν,
ἂλλοι δ' Οὒλυμπόνδ' ἐκπρολιπόντες ἒβαν.
ὢχετο μὲν Πίστις, μεγάλη θεός, ὢχετο δ' ἀνδρῶν
Σωφροσύνη. Χάριτες τ', ὦ φίλε, γῆν ἒλιπον.
εὐσεβέων δ' ἀνδρῶν γένος ἒφθιτο, οὐδὲ θέμιστας
οὐκέτι γιγνώσκουσ', οὐδέ μὲν εὐνομίας.
ἀλλ' ὂφρα τις ζώει καὶ ὁρᾶ φάος ἠελίοιο,
εύσεβέων περὶ θεούς Ἐλπίδα προσμενέτω,
εὐχόμενος δὲ θεοῖσι καὶ ἀγλά μηρία καίων
Ἐλπίδι τε πρώτῃ καὶ πυμάτῃ θυέτω.
31 / 134-135, ἀπόδοσις, Κ.Τοπούζης.
(H μόνη θεά αγαθή για τον άνθρωπο είναι η ελπίδα·
οι άλλοι θεοί μας άφησαν κι έφυγαν πάνω στον Όλυμπο.
Έφυγε η Πίστη, η μεγάλη θεά,
η Σωφροσύνη κι οι Χάριτες τη γη μας την άφησαν·
πατιένται οι όρκοι τώρα οι δίκαιοι,
τους θεούς τους αθανάτους κανείς δεν τιμάει·
των ευσεβών το γένος έσβησε, πάει,
ευνομία και δίκαιο κανένας δεν δέχεται.
Μα όσο ζει ένας και τον ήλιο αντικρίζει
θεούς ευλαβούμενος,
την ελπίδα προπάντων πρέπει να σέβεται·
τους θεούς να τιμά θυσίες προσφέροντας
στην πρώτη και ύψιστη πρώτα Ελπίδα.
Και να προσέχει τα άδικα
λόγια των αδίκων,
που τους θεούς τους αθάνατους καθόλου δεν νοιάζονται
και πάντα τα μάτια τους τα έχουν στα ξένα
και με τρόπους αισχρούς τα άδικα πράττουν).
ΕΥΧΟΜΑΙ
Ἓν Ἑλληνικόν, Οἰκογενειακόν 
ὃσον καὶ Δημιουργικὸν Μεσοχείμωνον.
(...ἐν τῳ σπηλαίῳ τίκτεται 
ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων...)
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: