10/8/13

Ορθοδοξία και Παλαιά Διαθήκη

Δια την πραγματικώς γνησία Χριστιανική Ορθοδοξία ισχύει ότι :

«Μέσα στον άπειρο ωκεανό της θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν και κάποιες απειροελάχιστες σταγόνες μη θεόπνευστες (π.χ. «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»,ο Εβραίος να μην παίρνει τόκο από άλλον Εβραίο,αλλά μόνο από ξένο,το μίσος για τους ξένους,και άλλες).
Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ούτε μια τέτοια σταγόνα».
Ο διεθνής σιωνισμός κάνει το παν για να δημιουργηθεί η ψευδής εντύπωση ότι το ανωτέρω δεν εκφράζει την Ορθοδοξία...
Οι ψευδορθόδοξοι-αντιορθόδοξοι (με επικεφαλής τον Δημητράκη τον Αρχοντώνη, τον πράκτορα του Βατικανού) αρνούνται το ανωτέρω μετά βδελυγμίας. Επίσης, δυσκολεύονται να το δεχτούν,να το καταλάβουν,κάποιοι ενδιάμεσοι, που ναι μεν αποκαλούν αιρετικούς τους Καθολικούς και τους Προτεστάντες, αλλά δεν φτάνουν στο βάθος της Ορθοδοξίας.
Τέλος,παραθέτω από το κατά Ματθαίον (κεφ.5,στίχοι 38,39,42) : «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· ... τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.».

Θωμάς Ακρωτηριανάκης

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η λέξη «τόκος» και τα παράγωγά της
υπάρχει δύο φορές στην Καινή Διαθήκη :
..................................................................
1.«ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς
τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν
τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.» (Ματθ.25.27)
2.«καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ
τὴν τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν
ἔπραξα αὐτὸ;» (Λουκ.19.23)

Ανώνυμος είπε...

Το Κοράνι απαγορεύει τον τόκο,π.χ.

στο 2.275,κατ' άλλη αρίθμηση 2.276 :

«Ο Θεός όμως έχει επιτρέψει το εμπόριο,αλλά έχει απαγορέψει τον τόκο».

Ανώνυμος είπε...

Στην Παλαιά Διαθήκη,π.χ.
στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 23,
στίχους 20 και 21 διαβάζουμε τα ακόλουθα
(να σημειωθεί ότι εδώ αδελφός είναι ο Εβραίος και αλλότριος
ο μη Εβραίος) :

«Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον
βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν ἐκδανείσῃς.
τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς, τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς,
ἵνα εὐλογήσῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις
σου ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.».[!!!]

Maniati Vetta είπε...

Η Παλαιά Διαθήκη μαζί με την Καινή Διαθήκη αποτελούν την Αγία Γραφή. Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι πιστεύουμε και αποδεχόμαστε και τα δυο. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι δεν ήλθα να καταλύσω, αλλά να συμπληρώσω τον νόμο. Απόδειξη μεγάλη είναι ότι όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, με πρώτο τον Προφήτη Ησαΐα, ο οποίος θεωρείται ο πέμπτος Ευαγγελιστής, αναφέρονται στη γέννηση, στο μαρτυρικό θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τους Προφήτες τους σκότωσαν οι Εβραίοι και αυτό το είπε και ο Ιησούς Χριστός, όταν τους κατηγόρησε ότι σκότωσαν τους προφήτες και τους αποκάλεσε γεννήματα εχιδνών. Εξάλλου ο Προφήτης Ηλίας, ο οποίος συγκρούστηκε με το σατανικό σύστημα του Ιουδαϊσμού (τους σατανικούς βασιλείς Αχαάβ και Ιεζάβελ), που εφάρμοζαν πραγματική σατανολατρεία,όταν έσφαξε τους ιερείς του Βάαλ, με αποτέλεσμα να διωχθεί από αυτούς,είναι προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ταυτοχρόνως είναι και της Καινής Διαθήκης, εφόσον αναμένεται να έλθει την εποχή του αντιχρίστου. Έπειτα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Εβραίοι δεν πιστεύουν στη Παλαιά Διαθήκη, αλλά στο Ταλμούδ και στη Καμπάλα και με βάση αυτά τα δυο θα φέρουν τον αντίχριστο. Και η Καμπάλα βέβαια είναι γνωστό ότι είναι ένα συνονθύλευμα αποκρυφισμού της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας. Στα μέρη όπου οι Εβραίοι είχαν αιχμαλωτιστεί. Εγκατέλειψαν δηλαδή την αλήθεια, που ήταν ο Ιησούς Χριστός και ακολούθησαν το διάβολο, μέσα από τη μανία τους για παγκόσμια κυριαρχία και Εκείνος τους καταράστηκε, λέγοντας "μηδέποτε εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα"