21/3/13

Το Τζαμί και το Χρέος του Έθνους

Γήπεδο Σπόρτινγκ 31.3.2013

Πέμπτη 28.3.2013, 17.30 μμ, έξω από την Παλαιά Βουλή εις την οδό Σταδίου, τρισάγιο χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας στη μνήμη τού θρυλικού Γέρου του Μοριά και κατάθεσις στεφάνων εις το άγαλμα του Κολοκοτρώνη

Η Τέταρτη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων στο Άργος με πρόταση του κυβερνήτη Καποδίστρια αποφάσισε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον «Ελευθερωτή Χριστό», να κτιστεί «Ναός τού Σωτήρος Χριστού», στην οριστική Πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους , όταν το επιτρέψουν τα έσοδα του ελεύθερου Κράτους. (Το 1829 ελπίζανε ακόμα ότι η οριστική πρωτεύουσα θα είναι η βασιλεύουσα).
Μαζί με τον Ναό προβλέφτηκε και η κατασκευή μνημείου στο οποίο θα χαράσσονταν τα ονόματα όλων των φιλελλήνων που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία των ελλήνων, ή την βοήθησαν πολιτικά και οικονομικά. Αυτό είναι το Χρέος του Έθνους που επικράτησε να το λέμε «Τάμα του Έθνους».
Η απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται στο όγδοο ψήφισμα της 31ης Ιουλίου 1829, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα και στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυση του τάγματος του Σωτήρος και η κατασκευή των μνημείων στο Ναβαρίνο και στο Πεταλίδι. (Εκεί όπου αποβιβάστηκε ο γαλλικός στρατός).

Ωστόσο, πέρασαν 184 χρόνια. Τα οικονομικά μας αποκαταστάθηκαν και οριστική πρωτεύουσα έμεινε η Αθήνα αλλά το όγδοο ψήφισμα δεν υλοποιήθηκε ποτέ, παρόλο που υιοθετήθηκε και από τον Οθωνα, με δύο βασιλικά Διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 12/11.4.1838). Ούτε ο Ναός του Σωτήρος έγινε ποτέ ούτε το μνημείο των Φιλελλήνων. Προσπάθειες για την εκπλήρωση του Χρέους του Εθνους προς τον Σωτήρα Χριστό έγιναν και επί κυβερνήσεως. Ζαΐμη το 1891 και μετά την επανάσταση στο Γουδί το 1910. Τζαμί όμως είναι έτοιμοι να κάνουν οι τρικολόρε. Και μάλιστα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Στον ελαιώνα.

Το σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», και το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών διοργανώνουν την 31.3.2013 στο γήπεδο του Σπόρτινγκ , επίκαιρη ημερίδα, με σκοπό την διάδοση της ιδέας της υλοποιήσεως του ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, από τις 16.00 μμ, έως τις 19.30μμ.

Ελπίζω να το γεμίσουμε το γήπεδο. Θα μιλήσω και εγώ στην ημερίδα με θέμα: «Το Τάμα του Έθνους και ο Ιωάννης Καποδίστριας».

Σε συνέντευξη Τύπου, των διοργανωτών στον Άγιο Γεώργιο Καρύκη στις 20 Μαρτίου αναπτύχθηκε το ιστορικό του Σωματείου οι Φίλοι του Τάματος του Ἔθνους, το ὁποιο από της συστάσεώς του, το 2008, προσπαθει να ενημερώνει τους πάντες για την ιστορικήν, εθνικὴν καὶ κοινωνικὴν αναγκαιότητα της πραγματοποιήσεως του Τάματος του Εθνους.
Αποτέλεσμα των συνεχών ενημερώσεων των Ιεραρχών υπήρξε η πρότασις τῆς Ιερας Συνόδου να γίνη το Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τοῦ Γουδῆ.
Ομως ὅλες οἱ ἐκτάσεις ἀπὸ Παπάγου-Γενικὸν Κρατικὸν Νοσοκομεῖον-Σωτηρία μέχρι και Ζωγράφου-Καισαριανήν-Περιφερειακὸν ἀπὸ Κανελλοπούλου μέχρι Καρέα κ.λπ. ἔχουν δωρηθῆ ἐκουσίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, νοσοκομεῖα, πανεπιστήμια, σχολεῖα, πλατεῖες, ὁδοὺς κ.λπ., κ.λπ. ἢ ἔχουν ἀπαλλοτριωθῆ. Συνεπῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι δεσμευμένες. Ο κ. Ιερώνυμος έλπίζει ὅτι θὰ εἶναι ἐφικτή η οἰκοδόμησις τοῦ Τάματος του Εθνους πίσω απὸ τὸ Νοσοκομεῖον Σωτηρία.

Ἐκεῖ ὅμως στὴν «γούβα» τῶν πηγῶν τοῦ ποταμοῦ Ἰλισσοῦ ὅλες οἱ ἐκτάσεις εἶναι παρθένον δάσος μὲ κάλυψιν 80-90% καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας ὁ ἰδιοκτήτης δύναται νὰ καλλιεργῇ μόνον τὴν ρητίνην καὶ διὰ κάθε δένδρο, ποὺ θὰ κόβῃ θὰ ἔχῃ ἕνα χρόνο φυλάκισιν. Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο το Σωματείο «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», αναμένει ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ Ναοδομίαν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ μὲ αὐτὲς τὶς περιβόητες ἐκτάσεις.
Η Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε μὲν τὴν 8.6.2012 ἀπόφασιν, ὅπου ρητῶς ὁρίζεται τὴν 25ην Μαρτίου 2013 νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια, πλὴν ὅμως ποῦ, πῶς καὶ λοιπά, τίποτε…

Όπως τονίστηκε στην συνέντευξη το σωματείο και οι Φίλοι του Τάματος, δεν ἀποσκοπουν νὰ προσθέσουν «ἕνα ἐπιπλέον Ναὸν στοὺς χιλιάδες ὑπάρχοντες, ἀλλὰ τὸ μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτήρα Χριστὸν, ὅπως ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα του 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀριθμ.5/29.1.1834) καὶ 3.4.1838 (ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀρ. 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν. Αυτό απαιτεῖ μίαν δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν καὶ ὄχι κάποια «γούβα». Στη συνέντευξη: «Ἐτονίσθη ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ κομματιάζῃ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς με τὸ σύνθημα: «τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ὅλους μᾶς ἐμπνέει, ὅλους μᾶς ἑνώνει». Ὅλες οἱ πολιτικὲς παρατάξεις χωροῦν στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἑνωμένοι γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ». Ακόμα τονίστηκε ότι, «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ δώσῃ ἐργασία σὲ χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των», και ότι «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ μοναδικός «μοχλός» νὰ ἀνορθωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Σπυρίδων Αλ. Χατζάρας

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εδω υπαρχει κοσμος που δεν εχει να φαει και καποιοι κοιτανε να παρουν και την τελευταια δεκαρα για εκκλησιες. Λες και ελειψαν ποτε οι εκκλησιες σε αυτην την χωρα...