16/6/14

Χωρις Θύρες 7 και 13

Ζωγραφικός πίνακας, που δείχνει τον αυτοκράτορα Xuanzong
της δυναστείας τον Μίγκ να παρακολουθεί αγώνα cuju, 
 «από τη σουίτα του… Μαρινάκη»

Δεν υπάρχουν σχόλια: