23/6/14

Μέχρι και τα κωθώνια στο Αμέρικα ξυπνάνε!

Gallup: Μόνο το 18% των Αμερικανών εμπιστεύονται τις ειδήσεις της Τηλεόρασης.
Οι δικοί μας ακόμα ψηφίζουν Ρογκάκο.(και τηλε-αρχηγό).

Σύμφωνα, με (φθηνή) δημοσκόπηση της Gallup, που έγινε από τις 5 ως τις 8 Ιουνίου, με συνεντεύξεις σε τυχαίο δείγμα 1.027 ενηλίκων στις 50 Πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, μόνο το 18 % των Αμερικανών που ερωτήθηκαν απάντησε ότι εμπιστεύεται είτε «πολύ» είτε «αρκετά» τις ειδήσεις της τηλεόρασης.
(Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο σφάλματος συν/πλήν 4%.)

Οι απολύτως ηλίθιοι που είχαν «μεγάλη» εμπιστοσύνη στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, έπεσαν στο 10% , ενώ οι ηλίθιοι που είχαν την καχυποψία ότι «κάπου υπάρχει λάθος» απάντησαν ότι εμπιστεύονται «αρκετά» τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, ήσαν 8%.

Η δημοσκόπηση για τους «θεσμούς» που εμπιστεύεται ο πολίτης, (πρόεδρος, δικαιοσύνη, στρατός, FED, TV, κλπ.) διεξάγεται από 1993. Το προηγούμενο χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνης προς την τηλε-προπαγάνδα ήτα το 2012, που είχε πέσει στο 21%, ενώ πέρσι είχε ανέβη στο 23%.
Το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην τηλεόραση είχε καταγραφεί το 1993. 46%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: