22/4/15

Σαν σήμερα το ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο των Αθηνών (1913)

Το πρωτόκολλο Κορομηλά – Μπόσκοβιτς, με στόχο τη Βουλγαρία, υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου/5 Μαΐου 1913.
Με το πρωτόκολλο αυτό συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση που δεν θα είναι εφικτή η συμφωνία με τη Βουλγαρία για την Ελληνοβουλγαρική και Σερβοβουλγαρική οριοθετική γραμμή αντίστοιχα με βάση την παραπάνω αρχή καθορισμού συνόρων, η Σερβία και η Ελλάδα θα προτείνουν τη προσφυγή σε διαιτησία, και εάν η Βουλγαρία εκδηλώσει επιθετική στάση προς επιβολή των αξιώσεών της δια των όπλων, τότε η Σερβία και η Ελλάδα , προκειμένου να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των κτήσεών τους θα παρείχαν αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια και δεν θα συνήπταν ειρήνη με τη Βουλγαρία, παρά μόνο μετα από κοινή συμφωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: