21/7/15

Διάκριση των Εξουσιών;

Το κολοβό κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει αύριο την κατάσχεση των σπιτιών . Θα γίνονται «Βουβές Δίκες». Δίκες χωρίς μάρτυρες.
Η διεθνής χούντα καταλύει κάθε έννοια δικαίου. Ο φον Αντωνάκης το χρώσταγε και ήρθε η πρώτη φορά αριστερά για να το κάνει πράξη με την ψήφο των «απελευθερωμένων» υπαλλήλων της «εθνικόφρονος Κοινοπραξίας».

Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, για τις αναγκαστικές εκτέλεσεις, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, υπέρ των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.
Ο επανακαθορισμός της σειράς κατάταξης των δανειστών στον πίνακα γενικών προνομίων και η κατάργηση της ισχύουσας πρόβλεψης για τη διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά μετά την ικανοποίηση της τρίτης τάξης αυτών ευνοεί αποκλειστικά τις Τράπεζες, σε βάρος κάθε άλλου δανειστή, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: