18/7/15

Διακρίσεις

Τα πορδοκάναλα και οι πορδο-παπαγάλοι τους δε ξεσκίζονται για να παραιτηθεί η Πασοκοπριγκιπέσσα της αβασίλευτης Ολιγαρχίας, από την είσπραξη είτε της σύνταξης είτε του μισθού.

ΥΓ. Καλά, για τα ζητήματα ηθικής τάξεως για την προώρως συνταξιοδοτηθείσα «αρχηγό», δεν το συζητώ, πρώτον διότι δεν έχουν ηθική και δεύτερον διότι δεν υπάρχει τάξις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: