26/7/16

Το «Κράτος Δικαίου» και ο αφορολόγητος κ. Μητρόπουλος

Με την (υπ΄ αριθμ. 1623/2016) απόφασή της ,η αυξημένη 7μελης σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάνθηκε ότι η παράταση των προθεσμιών παραγραφής που επήλθαν με νόμους αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου. Έτσι κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα παραγεγραμμένο το πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ που είχε επιβληθεί στον τέως αντιπρόεδρο της Βουλής Αλέξη Μητρόπουλο από την επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Ο κ. Μητρόπουλος είχε προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσε να αναιρεθούν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, (677/2015 και 3792/2015), με τις οποίες είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά της υπ΄ αριθμ. 482/2013 πράξης του προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών με την οποία του επιβλήθηκε το επίμαχο πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το έτος 1999. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ ,
«Η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των διατάξεων και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Η ως άνω θεμελιώδης αρχή απαιτεί η κατάσταση του φορολογουμένου, όσον αφορά την εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας, να μην μπορεί να τίθεται επ΄ αόριστον εν αμφιβόλω...»

Όπως το είπε ο Τζόνσον, «Fuck your parliament and your constitution»

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΠΑΣΟΚΙΚΟ ΛΙΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Ανώνυμος είπε...

ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΑ Η ΕΥΠΟΡΙΑ
ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΚΥΝΗΓΑ Η ΕΦΟΡΙΑ!!!