30/7/16

Αλβανικά Κόλπα

Οι αλβανοί «αρχαιολόγοι» που είναι όπως και οι «αλβανοί τουρίστες» με τα μυαλά του Χότζα, με το που βρέθηκε το Κορινθιακό κιονόκρανο στην ελληνική Πολένα της ελληνικής Κορυτσάς, άρχισαν τα αλβανικά κόλπα, και λένε :
Βρέθηκε «Παλαιοχριστιανικό Κιονόκρανο».

Το κιονόκρανο χρησιμοποιήθηκε στην γνωστή στους αλβανούς αρχαιολόγους παλαιοχριστιανική εκκλησία, αλλά προήλθε από ακόμη απροσδιόριστο αρχαίο ελληνικό ναό.
Και οι θλιβερές πολυπολιτισμικές «ελληνικές υπηρεσίες», βρίσκονται ακόμα σε διακοπές και δεν έχουν εκδηλώσει το αμέριστο ενδιαφέρον τους ,για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ούτε πήγε επί τόπου για να ενημερωθεί ο θλιβερός «έλληνας πρέσβης», ούτε ο πρόξενος στο Αργυρόκαστρο.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

έστω ότι είναι παλαιοχριστιανικό.
οι αλβανοί σκιπιτάροι είναι παλαιοχριστιανοί;

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=7TzROkoUprg

Ο Συμμοριτοπόλεμος και η εκτέλεση του Πολκ

Η δολοφονία του Πόλκ από την Ιντέλιζενς Σέρβις συνδεόταν με την διπλωματική πρωτοβουλία του Λονδίνου για «συμβιβαστική λύση στο «Ελληνικό ...