24/6/21

EUREKA! ΕΥΡΗΚΑ ΤΟ ΦΟΒΟΦΑΡΜΑΚΟΝ

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης ἀπὸ 18 ἒως τοὺς 24°C παρὰ τὰς Οὐψάλας, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike.

 Κατ΄ἀρχάς ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ. Μετὰ τὸν ἐξοστρακισμόν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Σουηδίας Στέφαν Λεβέν τὴν 21/6 μὲ 181-109, ἀναμένεται ἡ ἐπάνοδός του εἰς τὸν θῶκον τῆς ἐξουσίας. 
Ἐγράψαμεν ὃτι διὰ ΜΟΜΦΗΣ (μοναδική εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς Σουηδίας) τῶν Σουηδῶν Δημοκρατῶν (SD) καὶ τὴν ἀπόσυρσιν τῆς ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τὸ Ἀριστερόν Κόμμα (V) τὰ ὁποῖα ἐψήφισαν διὰ τὴ Χαμαί κύλισιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ. 

Ὃμως ὒστερον τῆς ὑποχωρήσεως τοῦ Κέντρου (C) εἰς τὴν «ἐλεύθερην διακύμανσιν τῶν ἐνοικίων», ἐνδέχεται νὰ ἐπανεκλεγεῖ προσεχῶς ἀλλὰ μὲ 175/349 ψήφους αὐτήν τὴν φοράν ἒως τὸν Σεπτέμβριον 2022 (Ἐκλογαί 4ετίας). 

 Εὒρηκα! Εὒρηκα! Εὒρηκα! Εὒρηκα! Εὒρηκα! Εὒρηκα! Εὒρηκα! Ἡ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ή Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Μέσω τοῦ Χολλυγουντιανοῦ «Contagion», 2011.

 Περὶ μίας «θανατηφόρου ἰώσεως». 

 Γράφεται εἰς τὰ Κατάστιχα, Πρωτόκολλα τῆς ex-Sion, WHO, Π.Ο.Υ. «COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global research and innovation forum Towards a research roadmap 12 February 2020 . Publication Over the first 6 weeks of the new decade, the novel coronavirus, known as COVID-19, has spread from the People’s Republic of China to 20 other countries. 
 On 30 January 2020 following the recommendations of the Emergency Committee, the WHO Director General declared that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum». 
 Ἀπαξιῶ νὰ μεταφράσω τὴν γλώσσαν... Ὃλων, τὴν ἀγγλικούρα! 
 Ὃμως τὰ ἀνωτέρω ἐγράφησαν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη γεγραμμένα. 
Τὴν 30 Ἰανουαρίου 2020 ἐκήρυξεν Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.
 «Εὑρέθησαν δείγματα τοῦ ΙΟΥ COVID-19, εἰς δὺο χώρας, ἆρα ἒχομεν Πανδημίαν!».
 13 Ἀπριλίου 2020, DAVID ICKE: THERE IS NO COVID-19! THERE IS NO A VIRUS COVID-19! ἲδε καὶ ἂκουσε τὸ pod εἰς τὴν κάτωθι σελίδαν. 
 THE ANSWER. Perception Deception, COVID & Behaviour Manipulation https://poddtoppen.se/podcast/1451566598/passion-harvest/david-icke-the-answer-perception-deception-covid-behaviour-manipulation. 

 ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ. ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΑ. 

 Γνωρίζετε ὂμως ὃτι σήμερον ἀποκαλοῦν τὸ COVID-19, πάθησιν, ὂχι ἰόν; 

 ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝ, ΤΟ ΑΝΤΙΦΟΒΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ. 

 Ἐν συνεχείᾳ διαμηνύω ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ὂτι ἀναδυθέν, ἐκλάμπον ἐκ τοῦ Ἡλιόφωτος εὑρίσκεται ἀνὰ χείρας ὑμῶν 
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ, ΟΧΙ ΕΜΒΟΛΙΟΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ. 

Αἰσθανθεῖτε ὂτι ἡ Λαμπρά ΓΝΩΣΙΣ, ‘τὸ Φάρμακον κατὰ τοῦ Φόβου’, ἀρχίζει νὰ ῥέῃ εἰς τὰς ὑμῶν καὶ ἡμῶν ἀρτηρίας καὶ φλέβας ἀνακουφίζον τὴν καρδίαν. Εὐεργετεῖ τὸν Νόον καὶ ψιθυρίζει εἰς τὰ ὦτα: 

 ΜΗΝ ΦΟΒΟΥ! ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 Ἡ μελέτη καὶ ἡ ἐντρύφισις τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας. 

Τὰ τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Ἱπποκράτους, ἐν συνεναίσει τῆς θεότητος τοῦ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ. Ὂχι «ἀγιαστοῦρες» καὶ «ξόρκια». 

 ΕΦ΄ΕΥΡΗΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ. 

Τὸ ὁποῖον χρειάζονται ὃλοι ὃσοι φοβοῦνται μὴν πεθάνουν ἀπὸ ...κορωνοιόν! 
 Ποῖον φοβᾶσθε; 
Ποῖος σᾶς ἐφόβησεν; Ἲσως τὸ Contagion, 2011. 

Ἲσως ΕΝΑΣ ΦΑΚΙΡΗΣ, ΕΝΑΣ ΜΑΓΟΣ εἰς τὴν σκηνήν ἐκ τῆς χώρας τῶν Μάγων.

 ΑΜΠΡΑ ΚΑΤΑΜΠΡΑ, ΑΛΕ ΜΙ ΑΛΕ ΧΟΠ! ΚΑΙ ΣΒΟΥ ΣΒΟΥ ΣΒΟΥ ΣΒΟΥ ΣΒΟΥ ΣΒΟΥ... 

 Μὲ ἒν ἁπλοῦν Σβοῦ, ὁ Βιγλάτωρ Tedros Adhanom Ghebreyesus τοῦ Π.Ο.Υ. ἒσβησεν 100 ἐτῶν καὶ ἂνω ΜΟΧΘΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚῶΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ δεκάδων ἑκατομμυρίων ἰατρῶν, χημικῶν, βιολόγων καὶ ἂλλων ἐπιστημόνων. 
ΔΙΟΤΙ ΕΔΩ 100 ἒτη ἐκπονοῦνται καὶ παράγονται φάρμακα εὐεργετικὰ. 
Ἂς ἐνθυμηθοῦμε χολέρα, φυματίωσιν, πνευμονία, λύσσα... Ἀσπιρίνην, ἀντιβιωτικά, ἀντικαρκινικά, τὰς μεταμοσχεύσεις... Σύν τὰ ἂγνωστα Ἱπποκρατικά ἀλλὰ ἐφαρμόσιμα (ὡς τὸ Σβέντεν Μπίτερ), τὰ θεραπευτικά καὶ εὐεργετικά 2500 ἐτῶν καὶ πλέον.

 ΚΑΙ ΚΑΤΗΛΘΕΝ Ο ΦΑΚΙΡΗΣ Tedros Adhanom Ghebreyesus ὀ ἀρχιμάγος, ὀ ἀρχιερεύς τῆς Φυλῆς τῶν Λοιμοξιολόγων ἀπὸ τὸ ΠΟΥΘΕΝΑ τῆς Μ-Αἰθιοπίας καὶ ἀνεφώναξεν, HAMBRA KATAMBRA PANDEMIA, 
Covid-19! 

Καὶ ἒσβυσαν ὃλα τὰ φάρμακα! Ἀσθένειαι καὶ Γῆρας περιῆλθαν εἰς τὴν σφαίραν τοῦ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ἰοῦ γρίπης, Cov-anyparkton-19. ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΕΛΑΒΕΝ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗΝ ΔΙΑ-ΤΡΟΠΗΝ:
 Ἃπαντα ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΩΝ, εἲτε ἀποκαλοῦνται Δόκιμα, Ἐναλλακτικά, Ἰπποκράτεια, θεϊκά, κλπ, ἐνσωματώθησαν εἰς ἓν ΕΜΒΟΛΙΟΝ! 

Ὂχι εἰς ἒν φάρμακον, ἀλλὰ εἰς ΕΝ ἐν-Βόλιον τοκογλυφικόν καὶ πειραματικόν, ἀβεβαίου ἀποτελεσματικότητος, τὸ ἀντικορωνοϊκόν! 
 Ὃσοι ἒπαιζαν μὲ τὰ κομπιοῦτερ (Μπίλ Γκέϊτς κλπ), ὃσοι πωλοῦσαν φαγώσιμα, ροῦχα κλπ (Μοντέρνα) ἐπένδυσαν. Ὃσοι ἐπωλοῦσαν παυσίπονα (Πφάϊζερ, Ἂστρα Ζενέκα κλπ) ἒπαιξαν ΤΑ ΡΕΣΤΑ.
 Ἐσὺ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ὃτι ὁ ἰός γρίππης μὲ τὰ κεφάλια (Λερναία Ὓδρα) ποὺ πολλαπλασιάζονται ἐξοντώνει καὶ θεραπεύεται μὲ ...ἐμβόλιον; 
 ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ! 
ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. ΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ Η ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΡΩΩΝ

 Ο @ΛΗΤ@Ρ@Σ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. Ποὺ ἐτόλμησεν νὰ ἐπιβάλῃ εἰς ἰερώμενον τῶν Ἱωαννίνων νὰ ἀπαγορεύῃ τὴν εἲσοδον εἰς τοὺς ἀν-εμβολίαστους! 

 Ἂς πάη νὰ ἐπιβάλῃ τὴν κυβερνητικήν του ράβδον εἰς τὰς Συναγωγάς καὶ τὰ μουσουλμανικά μαγαζιά... Νὰ ἰδοῦμε καὶ νὰ γελάσωμεν! 

 Τὸ πλέον ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟΝ, ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΝ, ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΝ τὴν ὁποίαν ζῶμεν (οἱ Ἓλληνες τὸ γένος ἀπὸ τὴν 23ην Ἀπριλίου 2010 εἲτε 24ην Ἰουλίου 1974, εἲτε τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 1831). Τέλος ἂς κλίνωμεν τὴν λέξιν ΑΠΑΤΗ εἰς τὴν γραικικήν ἀραμαϊκήν: 

 Ἡ ἐξαπάτησις, τῆς μαϊμοῦς, τῇ δολοπλοκίᾳ, τὴν Πάτησες, ὦ Ἀπάτη! 

 ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ τῶν πρόστυχων ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἁρπακτικῆς Συμμορίας. Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας. 
 Ἀποτρέψατε τὴν Συνταξιοδοτικήν Μεταρρύθμισιν! 

Τὴν συνεχιζομένην ἐξόντωσιν Συνταξιούχων καὶ Ἀρρώστων. 

 Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, τὸ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν εἶναι ἐδώ! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Ουψάλα 

 Υ.Γ. Ὃσοι δυσκολεύονται νὰ διαβάσουν πολυτονικόν ἂς διαβάσουν τὸ κείμενον εἰς τό http://deltio11.blogspot.com/ (τοῦ Σπύρου Χατζάρα). Ἢ εἰς τὸ http://platonafhellas.blogspot.com/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Εθνική Προδοσία του 1897. Το Παλάτι και οι Εθνικόφρονες εκαναν πολιτική με το αίμα των Ελλήνων. Το 1897 ήταν ο πρόλογος του 1922

Ο Κωνσταντίνος ο 12ος, που "θα έπαιρνε τον Πόλη" ήταν ο Προδότης . Το είχε  ξανακάνει.  Με εντολή των Αγγλων, υποχώρησε από την Λά...