5/12/21

Ο Ιωάννης Μεταξάς στις 5 Δεκεμβρίου 1940, 51 ημέρες πριν τον θάνατό του, ανησυχούσε για το μέλλον του. Στο μέτωπο το απόσπασμα Λιούμπα πέρασε αμαχητί τον Μπίστριτσα. Ο Μεταξάς ενημέρωσε το Λονδίνο για τη θέση της Γερμανίας για την ελληνοϊταλική σύρραξη και τόνισε ότι «η Γερμανία δεν πρόκειται να αναμιχθεί, έκτος εάν η Αγγλία επιζητήσει να δημιουργήσει μέτωπον».

 

Κατά την 39η ημέρα του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου. ο Πρωθυπουργός και υπουργός των Εξωτερικών Ιωάννης Μεταξάς, κοινοποίησε ο ίδιος με την υπογραφή του και όχι ως συνήθως δια τους μονίμου υφυπουργού Μαυρουδή, στον πρεσβευτή της Ελλάδος στο Λονδίνο Χ. Σιμόπουλο, τηλεγράφημα της ελληνικής Πρεσβείας, της Αγκύρας για την συνάντηση του Γερμανού πρέσβη Φον Πάπεν με τον Τούρκο Πρόεδρο.
 Το τηλεγράφημα εξηγούσε τι θεωρούσε η Γερμανία απειλή εναντίον της.
 Ο Μεταξάς υπέγραψε το τηλεγράφημα για να δώσει έμφαση στις πληροφορίες που μετέδιδε. 
Το τηλεγράφημα ανέφερε: 
 «Ο Πρεσβευτής της Γερμανίας έτυχεν ακροάσεως παρά τω Προέδρω Δημοκρατίας, εις ον επανέλαβε σχεδόν κατά λέξιν πάντα όσα είχεν ειπή εις συνάντησίν του μετά κ. Σαράτζογλου. Περί ελληνοϊταλικής ρήξεως Πρεσβευτής Γερμανίας είπεν ότι αύτη αποτελεί απλούν επεισόδιον άνευ σημασίας, εφ' όσον δεν πρόκειται βεβαίως εκεί κριθή ή νίκη, και ότι είναι υπόθεσις καθαρώς ιταλική, εις ην Γερμανία δεν πρόκειται αναμιχθή, έκτος εάν Αγγλία επιζητήση να δημιουργήση μέτωπον. Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θελήσας διευκρίνιση τι ακριβώς ήνόει κ. Φόν Πάπεν διά τούτου, δοθέντος ότι Αγγλία δέν αποκλείεται αποστείλη δυνάμεις ίνα βοηθήση Ελλάδα κατά Ιταλίας, κ. Φόν Πάπεν απήντησεν αύτώ ότι ήνόει μέτωπον όπερ θα ήδύνατο αποτελέση βάσιν επιθετικής κατά Γερμανίας ενεργείας. Ό Πρόεδρος Δημοκρατίας επωφελήθη εύκαιρίας όπως είπη εις Πρεσβευτήν Γερμανίας ότι πάσαι αί συμπάθειαι της Τουρκίας στρέφονται προς την Ελλάδα, ότι έφ' όσον ρήξις περιορίζεται εις 'Αλβανίαν, δέν έκρινε σκόπιμον από στρατιωτικής απόψεως παρέμβη, άλλ' οτι δεν θα συνέβαινε το αυτό, εάν η ρήξις έξηπλώνετο έν Βαλκανίοις. Ο Πρεσβευτής Γερμανίας επανέλαβεν εκ νέου διαβεβαιώσεις φιλίας και επιθυμίαν Γερμανίας ιδή βελτιωμένας σχέσεις μετά Τουρκίας, παρ' ής, έπανέλαβεν, ουδέν ζητεί το άσυμβίβαστον προς αυτής υποχρεώσεις, άλλα μόνον καλυτέραν κατανόησιν γερμανικής πολιτικής». 
 Κατά την 39η ημέρα του πολέμου, το Απόσπασμα Λιούμπα το μόνο σώμα του Ελληνικού Στρατού στο Μέτωπο που δεν είχε απώλειες αφού δεν μαχόταν, αντελήφθη την σύμπτυξη των Ιταλών την προηγούμενη νύχτα και με την βοήθεια των ελλήνων χωρικών κατασκεύασε μία πρόχειρη γέφυρα στον Μπίστριτσα και πέρασαν ,«κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες» ελαφρά τμήματα του αποσπάσματος που αναπτύχθηκαν αμαχητί στα υψώματα που έλεγχαν την οδό για τους Αγίους Σαράντα τα οποία είχαν εγκαταλείψει οι Ιταλοί . 
Το 6ο Σ.Π. κατέλαβε τα υψώματα δυτικώς του Γράπτσι και έθεσε υπό τα πυρά του την αμαξιτή οδό Μουζίνα – Αγ.Σαράντα. 
Τη Νύχτα της 5ης Δεκεμβρίου οι Ιταλοί αποσύρθηκαν από το Αργυρόκαστρο.
  Η Ταξιαρχία Ιππικού ολοκλήρωσε την επιθετική προσπάθεια και έφθασε χωριό Μαλίντι, και στη συνέχεια παρέμεινε ως εφεδρεία στην περιοχή του Φράσερι. 
Το απόσπασμα Φριζή επιτέθηκε να καταλάβει τον λόφο 1220 στα βορειοανατολικά της Πρεμετής. Στις 11:20 το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου μία βόμβα εχθρικού αεροπλάνου έπεσε κοντά στον Μαρδοχαίο Φριζή και ένα θραύσμα που τον χτύπησε στην κοιλιά τον σκότωσε. Ο Μαρδοχαίος Φριζής τάφηκε στην Πρεμετή, από ορθόδοξο ιερέα, ελλείψει ραβίνου. 
51 ημέρες πριν τον θάνατο του ο Μεταξάς σημείωσε στο ημερολόγιο του. «Ανησυχίαι δια το μέλλον μου». Ο Θεός τον σκούντησε αλλά ο Μεταξάς δεν κατάλαβε την θανάσιμη απειλή. Η δολοφονία του είχε ήδη αποφασιστεί στο Λονδίνο. Ο Μεταξάς στο ημερολόγιο του σημείωσε και : «Συνεχείς νίκες, Βροχή κρύο».

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: