12/12/21

Ο Εφιαλτάκης η Παγκόσμια Υγειονομική Διακυβέρνηση και οι ΕΞΥΠΝΕΣ επενδύσεις


Τώρα ΟΛΟΙ πρέπει να καταλάβουν γιατί η πλειοψηφία της Βουλής,
 δεν κλήθηκε να κηρύξει κατάσταση ανάγκης  για ορισμένο χρόνο. 

Τη  κήρυξε ο Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας . Η Παγκόσμια Διακυβέρνηση. 

Το ίδιο δέχονται και ο αποφάσεις του ΣτΕ που επίσης δέχεται την  Σκωτικού Δόγματος παγκόσμια διακυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ