ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

19/1/22

Ο Αμβρόσιος προς την βδελυρά Σύνοδο: Μετατρέπεστε σε εργαλεία του διαβόλου

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ και τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος

  Ευχαριστώ τινάς εξ Υμών διά τον άμετρον ευτελισμόν του προσώπου μου! Ο εν Χριστώ Αδελφός Σας Μητροπολίτης + Ο πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος Ο Λεπρός! Ο Αδελφοκτόνος! Ο Παρανοϊός και Παρανοϊκός! Ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός! Αίγιον, Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 

Μακαριώτατε, και Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί, Εκ προιμίου ζητώ και πάλιν την εκ μέρους Υμών κατανόησιν και συγκατάβασιν διά την παρούσαν ενόχλησιν!
 Καθώς φαίνεται, προϊούσης της ηλικίας, υπόκειμαι εις την απώλειαν της λογικής, του ορθώς σκέπτεσθαι και του ορθώς ενεργείν! 
Απόδειξις; Δεν κατώρθωσα να κατανοήσω την αναγκαιότητα ή και την σπουδαιότητα του μετ’ επιμονής συνιστωμένου εκ μέρους όλων Υμών εμβολίου, του Covid-19, διό και με έχετε κατατάξει στους Αντιεμβολιαστές! 
Με όλως ιδιαιτέραν προσοχήν παρακολουθώ, ο ανάξιος εγώ, πολλούς εξ Υμών των Αδελφών Αρχιερέων της Ορθοδοξίας, να προβαίνουν συχνά-πυκνά σε χαρακτηρισμούς έναντίον εκείνων, οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν το εμβόλιον, είτε διότι απλώς διστάζουν, είτε διότι φοβούνται τις καταστροφικές παρενέργειές του, είτε διότι θεωρούν το εμβόλιο του Κορωνοϊού τέχνασμα του Διαβόλου και δημιούργημα των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιοποιήσως διά την καταστροφήν της ανθρώπινης Κοινωνίας!
 Ωρισμένοι, λοιπόν, εξ Υμών, Αδελφοί εν Κυρίω, μού έχουν απονείμει τίτλους…..αξιοζήλευτους! 
Δι’ αυτούς τυγχάνω «ο Λεπρός, ο Αδελφοκτόνος, ο Παρανοϊός και ο Παρανοϊκός, ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός»!!!! 
Απορώ και εξίσταμαι πως δεν εσκέφθησαν να μου απονείμουν και τον τίτλον «ο Σαλός», δηλ. ο τρελλός! 
Τον επιλέγω, λοιπόν, ο ίδιος διά τον εαυτόν μου και τον προσθέτω εις τον πίνακα των τιμητικών τίτλων μου.
 Σας δηλώνω δε, ότι θεωρώ όλως ιδιαιτέραν τιμήν και ευλογίαν να είμαι δι’ Υμάς «ο διά Χριστόν σαλός»! 
 Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας εμέ τον ταλαίπωρον με έχει απορρίψει! 
Παρά το γεγονός, ότι κατά τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης τυγχάνω ο 4ος εις την σχετικήν Επετηρίδα! Έτος χειροτονίας μου είναι το 1976, προηγούνται δε της ελαχιστότητός μου σήμερον οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρυστίας κ. Σεραφείμ (1968), ο Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος (1974) και Παραμυθίας κ. Τίτος (1974). 
Επαναλαμβάνω, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας με έχει απορρίψει! Κάποιος μάλιστα εκ των νεωτέρων Αδελφών μας, ομιλών από της τηλεοράσεως περί της ελαχιστότητός μου, εμμέσως πλην σαφώς, είπε και τα εξής δολοφονικά λόγια: 
«Οι αντιεμβολιαστές είναι σκοταδιστές! Οι λύσεις τους…. οδηγούν στον θάνατο! Είναι δυνατόν η ιατρική να δίνει λύσεις και αυτοί να τις παραβλέπουνε και να λένε: Μην ακούτε! Μας είπε ο διάβολος, ότι εγώ τους σφραγίζω! Και να παρασύρουν τους ανθρώπους;… Είναι σκοταδιστές και οπισθοδρομικοί και οι λύσεις, που δίνουν, οδηγούν στον θάνατο…» 

(βλ. Συμπερασματικά, λοιπόν, λέγομεν, ότι ο υποσημειούμενος Αδελφός Σας, κατά την κρίσιν πολλών εξ Υμών, είναι απορριπτέος! 
Ας είναι ευλογημένον το Όνομα του Κυρίου μας! 
Θα μας επιτρέψετε να Σας υπομνήσωμεν τα λόγια του Αποστόλου Παύ-λου: « ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Άχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα…» (Α΄Κορ. Κεφ. δ΄, 11-14)
Κατόπιν των ανωτέρω διασαφηνίσεων ως ο «διά Χριστόν σαλός», έχομεν το δικαίωμα να εκφράζωμεν προς Υμάς την «τρέλλαν» μας! 
Και μάλιστα με γλώσσαν σκληράν ως έχοντες το ακαταλόγιστον! 
 Και Σας ερωτώμεν: 
Μήπως αυτή η μετά πείσματος υποστήριξις της επιβολής του εμβολίου στους πιστούς Σας μετατρέπει σε εργαλεία του Διαβόλου; 
Εγκατελείψατε την προσπάθειαν του εμβολιασμού των πιστών με το Εμβόλιον, που λέγεται Σώμα και Αίμα Χριστού, και ασχολείσθε με ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρον πείσμα με την προώθησιν του Εμβολίου Μητσοτάκη!!!
 Ήσασταν εκπρόσωποι του Σωτήρος Χριστού και, δυστυχώς, καταντήσατε εκπρόσωποι των Κρατικών Υγειονομικών Υπηρεσιών. 
Αφήσατε την επιμέλειαν της ψυχής και κατέστητε φροντισταί του σώματος! 
Εξεδιώξατε τους πιστούς από τον Οίκον του Κυρίου!
 Οι Ναοί ερημώθησαν! 
 Υμείς μεν εμωράνθητε, η δε Μήτηρ Εκκλησία εμαράνθη! 
 Μήπως, λοιπόν, ανεπαισθήτως Υμείς οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος απαρνηθήκατε την υψηλήν αποστολήν Σας και από Εκπρόσωποι του Χριστού έχετε καταντήσει Εκπρόσωποι Μητσοτάκη; 
Δηλ. εγκαταλείψατε το προνόμιον «του είναι Υμάς εις τύπον και τόπον Χριστού» και καταντήσατε να είσθε «εις τύπον και τόπον Μητσοτάκη»; 
Μήπως αυτή η άνευ όρων αποδοχή και πιστή εφαρμογή των μέτρων της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, διά των οποίων διελύθησαν οι Ναοί και εξαφανίσθηκε το εκκλησίασμα, συνιστά ΑΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ; 
 Μήπως το νερόβραστον Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 24ης Δεκεμβρίου 2021 διά το έγκλημα του ασεβεστάτου Ηλία Μόσσιαλου αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ; Και τούτο, διότι αντί να καταδικάζετε την αφροσύνην του υβριστού της Υπεραγίας Θεοτόκου Ηλία Μόσσιαλου, με το προαναφερθέν Ανακοινωθέν προσπαθείτε να πείσετε τον Ελληνικό Λαό να μη ανησυχή, καθ’ όσον «οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ον αιώνα»! 
Δηλαδή σταυρώνουμε τα χέρια μας και σιωπηλοί ατενίζουμε τους υβριστάς του Θεού! 
Με άλλα λόγια αφήσατε ανενόχλητο τον ασεβέστατο υβριστή της Παναγίας μας! Γιατί κρατείτε κλειστά τα ματάκια Σας; 
Γιατί κρατείτε κλειστά και τα αυτάκια Σας; 
Οι Μουσουλμάνοι Πακιστανοί κατά χιλιάδες, εντελώς ανεμπόδιστοι, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα! 
Εκεί, λοιπόν, με όλην την δύναμιν της ψυχής των εκραύγαζαν: «Να αποκεφαλιστούν οι βλάσφημοι του Προφήτη και οι άπιστοι»! 
 Δεν Σας ελέγχει, άραγε, η αρχιερατική Σας συνείδησις διά την επιδειχθείσαν αδιαφορίαν;
Διατί και Υμείς κατ’ απομίμησιν δεν είπετε τα λόγια: «Να αποκεφαλιστούν οι βλάσφημοι της Παναγίας μας και του Χριστού μας»!
Ο βλάσφημος Ηλίας Μόσσιαλος ασφαλώς ….πανηγυρίζει! 
Τρίβει τα χέρια του από την χαράν του!  
 Εξ αφορμής, λοιπόν, της ως άνω παρατιθεμένης, τόσον δε βλασφήμου φωτογραφίας- σκίτσου, που εδημοσίευσεν ο κ. Μόσσιαλος, έγινε σεισμός εις την Ελληνικήν Κοινωνίαν! Πολλοί έγραψαν καυστικά σχόλια!
Οι σεπτοί Ιεράρχες, οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας μας σιωπούν! ΔΕΝ ΟΜΙΛΟΥΝ! ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ! Πάσχουν, δυστυχώς, από την μουγγίτιδα! Είναι Μουγγοί! 
 Άγιοι Αρχιερείς και παμφίλτατοι εν Χριστώ Αδελφοί μου, Με πολύν σεβασμόν Σας ερωτώ: 
Εάν η Ιερά Σύνοδος, ως το αρμόδιον Διοικητικόν Όργανον, και έκαστος εξ Υμών, ως Φρουρός της Πίστεως, δεν καταδικάσετε αυτόν τον απαίσιον υβριστήν της Παναγίας μας, την Οποίαν εξομοιώνει με …..πόρνην, ποίος άλλος θα ηδύνατο να το πράξη;
 Μήπως, λοιπόν, είσθε ΠΡΟΔΟΤΕΣ της Πίστεώς μας; Μήπως επίσης αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ η εκ μέρους Σας εφαρμοζομένη νεκρική σιγή και διά τον έτερον, και πολύ χειρότερον, υβριστήν της Παναγίας μας, τον Χρήστον Χωμενίδην;
 Μέχρι της παρούσης ώρας δεν ηκούσθη ούτε μία λέξις από την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας μας, διά της οποίας να καταδικάζεται ο μεγάλος αυτός υβριστής της Παναγίας μας! O αχαρακτήριστος αυτός άνθρωπος! 
Και όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Μεγάλη αυτή Μορφή της Ορθοδοξίας, μας συμβουλεύει με τα εξής φοβερά λόγια: 
«Κάν ακούσης τινός εν αμφόδω ή εν αγορά μέση βλασφημούντα τον Θεόν, πρόσελθε, επιτίμησον, κάν πληγάς επιθείναι δέη μη παραιτήση. Ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα, αγίασόν σου την χείρα διά της πληγής…Μέγα τι τέξεται τη πόλει κακόν τα τοιαύτα παροράν….» (Ε.Π.Ε. 31, 622). 
 Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι Μητροπολίτες, Διατί δεν εφαρμόζετε την εντολήν ταύτην; Διατί αφήκατε ανυπεράσπιστον την Παναγίαν μας; Και, τέλος, διατί απεσύρατε το προαναφερθέν Ανακοινωθέν της 24ης/12 από τον σχετικόν Πίνακα εις το Διαδίκτυον; Μήπως αισθάνεσθε ενοχήν; 
 ‘Επειτα από όλα αυτά τα εισαγωγικά, τώρα ας προσεγγίσουμε, Αδελφοί μου, το φρικτόν και απαίσιον έγκλημα αυτού του ευτελούς Έλληνος.  Γιατί επιτρέπετε να βεβηλώνουν το πρόσωπον της ΥΠΕΡ-ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ; Μήπως ισχύουν και δι΄Υμάς τα παρακάτω λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος; τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾿ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ». (Γαλ. γ΄, 1-4) Δηλ. Ώ, ανόητοι Γαλάται, ποιός σας εβάσκανεν, ώστε τώρα να μη πείθεσθε και να μη υπακούετε εις την αλήθειαν, σεις εμπρός εις τα μάτια των οποίων ολοκάθαρα και ξάστερα παρ-εστάθη και εζωγραφήθη ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός; 
Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας: Το Πνεύμα το Άγιον, τα πολλά και θαυμαστά χαρίσματά Του, τα ελάβατε από τας τυπικάς Διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου ή τα ελάβατε από το κήρυγμα της πίστεως , που ακούσατε και εδεχθήκατε; 
Είσθε, λοιπόν, τόσον ανόητοι; Αφού αρχίσατε τόσον καλά με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, γιατί τώρα καταλήγετε εις τας διατάξεις του Νόμου (Μητσοτάκη), που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με τον αγιασμόν της καρδίας;
 Τόσας δωρεάς και ευεργεσίας, που ελάβατε από το Πνεύμα το Άγιον, ματαίως τας έχετε λάβει;
 Εάν βέβαια ημπορεί να λεχθή, ότι τας ελάβατε ματαίως, διότι το βέβαιον είναι ότι, εάν τας περιφρονή-σετε, θα γίνουν εις καταδίκην σας».
 Άγιοι Αρχιερείς, μήπως θα έπρεπε, αντί της τυφλής υποταγής στα κελεύσματα της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, να δώσετε προσοχήν εις τα μηνύματα μερικών ηγιασμένων ασκητικών προσώπων, τα οποία με τον φωτισμόν της θείας Χάριτος προ πολλών ήδη ετών έχουν προαναγγείλει όλα αυτά τα τρομερά γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας με τον Κορωνοϊό, τα δαιμονικά δηλ. κόλπα και τεχνάσματα, τα οποία, δυστυχώς και Υμείς, Αγαπητοί μου Αδελφοί Αρχιερείς, μετά πείσματος υπηρετείτε στις ημέρες μας;
 Μία εξ αυτών των ηγιασμένων μορφών, ο μακαριστός Ιερομόναχος π. Σάββας Αχιλλέως, από της 11ης Οκτωβρίου του έτους 2007, έχει προαναγγείλει τα εξής φοβερά: 
 «Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Θα πάρει όλα τα φάρμακα δικά του και θα τα κάνει δηλητήριο. Και όσοι θα παίρνουν φάρμακα θα δηλητηριάζωνται και θα αποθνήσκουν. Είναι και μία γρίππη, που θα έρθει! Θα μοιάζει με γρίππη! Μια κατασκευασμένη ασθένεια, ως βιολογικό όπλο, στην οποία εμπλέκεται ενεργά η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού. Όσοι δεν εμβολιαστούν, θα απομονώνονται»
Έχουν σκοπό να εξαφανίσουν τον πληθυσμό της γής. Αυτή είναι η μανία τους. Και ο σκοπός του εμβολιασμού στα μικρά παιδιά είναι να προκαλεί στείρωση, για να μην κάνουν απογόνους και να εκλείψει η ανθρωπότητα». (βλ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Ημερολόγιον του 2022, σελ. 172).
 Άγιοι Αρχιερείς, Αδελφοί μου εν Κυρίω, Σας ερωτώ: 

Μήπως αυτά και μόνον και άλλα παρόμοια περιστατικά πρέπει να Σας αναγκάσουν «να βουλώσετε το στόμα Σας» και να μη ασχοληθήτε πλέον με την επιβολήν του Εμβολίου; 
Εξομολογούμενος προς Υμάς, επιτρέψατέ μοι εν ταπεινώσει ψυχής να Σας πληροφορήσω, ότι η Θεία Χάρις ηξίωσεν εμέ τον αμαρτωλόν από του Μαρτίου μηνός του έτους 2020 να διατυπώσω εγκαίρως τις επιφυλάξεις μου διά το προσφερόμενον Εμβόλιον Covid-19 και να χαρακτηρίσω τον Κορωνοϊό ως «ένα δαιμονικό σχέδιο για την διάλυση της Κοινωνίας»!!! Πρόκειται περί μιάς πτωχής μελέτης μου μέ τον τίτλον «ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ» (σελίδες 206), η οποία εκυκλο-φόρησε τον Μάρτιον του έτους 2020 από τις Εκδόσεις «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ» και διανέμεται δωρεάν
 Εις το ταπεινό αυτό πόνημά μας γράφουμε, ότι κατά το έτος 1981 εις τας Η.Π.Α. εκυκλοφόρησε ένα βιβλίο του συγγραφέως Dean Koontz με τον τίτλον: «ΤΗΕ EYES OF DARΚNESS». Εκεί, λοιπόν, υπάρχει και η εξής αποκάλυψις: «Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ἀσθένεια θά διαδοθῇ εἰς ὁλόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τούς πνεύμονας καί εἰς τούς βρόγχους. Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπεῖες»!!!!
Άγιοι Αρχιερείς, έπειτα από τα ανωτέρω αποκαλυφθέντα στοιχεία, μήπως -άθελά Σας βέβαια- μήπως, επαναλαμβάνω, με την επιμονήν Σας προς αποδοχήν του Εμβολίου, υπηρετείτε τα σχέδια των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιοποιήσεως; 
Διατί, Αγαπητοί μου Αδελφοί εν Χριστώ, με πολύ πείσμα επιμένετε εις την αποδοχήν του εμβολίου εκ μέρους των πιστών της Εκκλησίας τέκνων, όταν στις ημέρες μας στασιάζεται τόσο πολύ η χρησιμότης αυτού του Εμβολίου; 
 
Αδελφοί μου, διατί διακατέχεσθε από τόσην ευαι-σθησίαν και πεισματικήν επιμονήν, προκειμένου να επι-βάλετε εις τους πιστούς, τους κληρικούς και τους λαϊ-κούς, το Εμβόλο Covid-19; Δηλ. ενδιαφέρεσθε υπερμετρως διά την σωματικήν υγείαν του ανθρώπου, αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ διά την ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ των πνευματικών μας τέκνων; 
Ο Κύριός μας, αποστέλλων εις το κήρυγμα τους Αγίους Αποστόλους και Μαθητάς Του, είπε προς Αυτούς: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ο πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει: Εν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ! Επὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν» (Μαρκ. ιστ΄,15-18).
 Δεν είπε: κηρύξατε τὸ εμβόλιον πάσῃ τῇ κτίσει, αλλά το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!
Αδελφοί μου εν Χριστώ, Ο Κύριος μάς ανεβίβασε εις το υψηλότερον αξίωμα, ήτοι «του υπηρετείν την σωτηρίαν της ψυχής των ανθρώπων», υπέρ των οποίων «Χριστός απέθανεν»! 
Δηλ. μας ενεπιστεύθη την απελευθέρωσιν της ανθρώ-πινης ψυχής από την τυραννείαν του Διαβόλου! Μας ανέδειξε Διαδόχους Του και μας ανέθεσε να κηρύτ-τωμεν το Ευαγγέλιον, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, «πάση τη κτίσει» διά την σωτηρίαν της ανθρώπινης ψυχής! Μήπως, λοιπόν, Ημείς, κατέστημεν Προδότες του Χριστού, και διά τον λόγον αυτόν εγκατε-λείψαμεν το έργον της σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής και αντ’ αυτού καταντήσαμε θεραπευταί του σώματος, δηλ. νοσοκόμοι και νοσηλευτές των ανθρώπων διά την εξασφάλισιν της….. σωματικής των υγείας; 
Με άλλα λόγια από Υπηρέτες του Σωτήρος Χριστού καταντήσαμε εντολοδόχοι υπάλληλοι ενός αφωρισμένου Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη; Ένα εισέτι θέμα, το οποίον θα έπρεπε να μας απασχολήση είναι η ερμηνεία των ποικίλων και πολλαπλών φυσικών φαινομένων, δια των οποίων κα-ταστρέφεται όχι μόνον το φυσικόν περιβάλλον, αλλά και η ανθρώπινη Κοινωνία. Διατί άραγε να συμβαίνουν συνεχώς και αδιακόπως ανά τον κόσμον όλα αυτά τα καταστροφικά φυσικά γεγονότα; Μήπως η απομά-κρυνσις της Κοινωνίας από την αγκάλην του Θεού είναι η απάντησις; Μήπως διά του τρόπου αυτού ο Πανάγα-θος Θεός μας εξωτερικεύει και μας εκφράζει τον πόνον Του διά την απομάκρυνσίν μας από την πατρικήν Του αγκάλην; Μήπως όλα αυτά τα ανεξήγητα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα μας προϊδεάζουν, ότι πορευό-μεθα «προς τους εσχάτους χρόνους»; Το πνεύμα του Θεού μας έχει προειδοποιήσει σχετικώς! «Μελλήσετε δέ ἀκούειν πολέμους καί ἀκοάς πολέμων• ὁρᾶτε μή θροεῖσθε• δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστί τό τέλος. ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους• πάντα δέ ταῦτα ἀρχή ὠδίνων». (Ματθ. κδ’, 6-8).. Εις το Διαδίκτυον ανακαλύψαμε την εξής καταπλη-κτικήν διήγησιν. Σας την παραθέτουμε ως αφορμήν στοχα-σμού και αυτοσυγκεντρώσεως! «Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, οι οπαδοί του Κυρίου ρώτησαν τον Ιησού: «Τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;» (Κατά Ματθαίον 24:3). Ο Κύριος Ιησούς απάντησε: «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων• προσέχετε μη ταραχθήτε• επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει πείνα και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους• πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Κατά Ματθαίον 24:6–8). Καθώς σημειώνονται οι γραμμές αυτές είχαμε εις μεν την Φλώριναν καταστρεπτικόν σεισμόν, εις άλλα δε μέρη της ταλαιπώρου Πατρίδος μας πολύ πλούσιες, ήτοι καταρρακτώδεις και καταστρεπτικές, βροχοπτώσεις! Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν! Έπειτα από όλα αυτά τα περίεργα και ανεξήγητα φαινόμενα, Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ας έλθουμε τώρα σε ένα πολύ περίεργο και μυστηριώδες ουρανόσταλτο μήνυμα! Κατά τα δύο αυτά τελευταία έτη, παραλλήλως προς την εμφάνισιν του Κορωνοϊού, βιώνουμε και κάποια ανεξήγητα θεϊκά σημεία, κάποια «θεοσημεία», τα οποία χρήζουν ερμηνείας! Όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμον, όπου κυριαρχεί η Ορθοδοξία, βλέπουμε να δακρύζουν ή και να μυροβλύζουν εικόνες Αγίων της Πίστεώς μας, με προεξάρχουσαν την ιεράν Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και μάλιστα της Παναγίας της Παρηγορή-τριας εκεί ψηλά εις τον Βύρωνα Αττικής. Η Εικόνα αυτή άρχισε να μυροβλύζη από τις 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέραν καθ’ ην εορτάζομεν το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, έκτοτε δε δεν έπαυσε είτε δακρυρροούσα, είτε μυροβλύζουσα! Δόξα τω Θεώ! Τα τελευταία νέα είναι, ότι «το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου 2022, παραμονή των Φώτων, που ο ιερός ναός θα έκλεινε, η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας, έρρεε δάκρυα ασταμάτητα, με μια πρωτο-φανή ροή, ωσάν τρεχούμενο νερό, προς μεγάλη έκπληξη των παρισταμένων», γράφει το σχετικόν Ανακοινωθέν της Ενορίας (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 07.01.2022, ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ) , Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, Το ερώτημα, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι: Πως εξηγείται αυτό το φαινόμενον; Διατί δακρύζει η Παν-αγία μας; Είναι δάκρυα χαράς; Ή είναι δάκρυα λύπης και οδύνης; Εις το ερώτημα αυτό χωρούν πολλές απαντήσεις! Επιτρέψατέ μοι, λοιπόν και εις εμέ τον υποσημειούμε-νον και ταλαίπωρον εν Χριστώ Αδελφόν Σας να Σας δώσω την προσωπικήν μου απάντησιν. Επιτρέψατέ μοι να Σας υπομνήσω, ότι γράφω το παρόν κείμενον, χρησι-μοποιών την ιδιότητα του «διά Χριστόν σαλού» Αδελφού Σας, διό και η γλώσσα μου θα είναι πολύ σκληρή! Όχι δε μόνον πολύ σκληρή, αλλά συγχρόνως και μία ΑΠΟΧΑΙ-ΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, διά τον λόγον, ότι Υμείς «οι …..σοφοί και συνετοί» δεν είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με ένα «διά Χριστόν σαλόν» Ιεράρχην! Διατί, λοιπόν, δακρύζει η Παναγία μας; Διότι η άλλοτε Ορθόδοξος Χριστιανική Ελλάδα μας απέβαλε τον χαρακτήρα της! Έπαυσε πλέον να είναι η κοιτίδα της Ορθοδοξίας! Ακόμη και αυτοί οι Εκκλησιαστικοί Ηγέτες έγιναν τυφλά όργανα και υπηρέτες των Πολιτικών εκπροσώ-πων! Η Ελλάδα μας σταδιακά μετατρέπεται σε μία πολύ-πολιτισμική Χώρα, όπου και η αθεΐα θα επεκτείνεται και οι Μουσουλμάνοι θα κυριαρ-χούν! Ιδού το προοίμιον: Πρωτοχρονιά 2022 Ανεμπόδιστη συνάθροισις των Πακιστανών εις το Σύνταγμα! Διότι οι Χριστιανοί ευρίσκονται εν διωγμώ μέσα εις τον χώρον τους! Δεν δύνανται ανενόχλητοι να προσέλθουν ούτε εις τον Οίκον του Κυρίου! Χρειάζονται rapid test, μάσκες, τήρησιν αποστά-σεων κλπ. Όσοι ιερείς δεν έχουν υποβληθή στον εμβολιασμό, αυτοί τίθενται σε αργία! Δεν επιτρέ-πεται να ιερουργούν. Το ίδιο και οι ιεροψάλτες. Διότι οι Αρχιεερείς-Ποιμένες του Χριστιανικού Πληρώματος επρόδωσαν την αποστολήν των. Ήσαν υπηρέται της ψυχής και κατήντησαν θερά-ποντες του σώματος! Ήσαν εις «τύπον και τόπον Χριστού» και κατήντησαν «εις τύπον και τόπον Μητσοτάκη»,μεγάφωνα της πολιτικής Εξουσίας! Ιδού μία απόδειξις: «Σκληρή απόφαση για ιερείς – ψάλτες. Την απόφασή του να κρατήσει μακριά από τα σπίτια των πιστών της Μητροπο-λιτικής του Περιφέρειας όλους τους ανεμβολίαστους ιερείς, αλλά και τους ανεμβολίαστους ψάλτες από τα αναλόγια για το επόμενο διάστημα, έλαβε και ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης …ΧΨΩ». (Βλ. εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 12ης. 01.2022, σελ. 19). Ιδού και μία εισέτι απόδειξις: Πιστοί χωρίς μάσκες και πιστοποιητικά έτρεχαν να ξεφύγουν από την ΕΛ.ΑΣ. (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 12.01.2022, σελ.11) Διότι απεδέχθησαν την αλλοίωσιν του περιεχο-μένου της αμωμήτου Πίστεώς μας με την επιβο-λήν της μάσκας, των rapid test κλπ., της τηρήσεως αποστάσεων ασφαλείας εντός του ιερού Ναού! Ελησμόνησαν, ότι ο Ναός είναι ιατρείον των ψυχών και των σωμάτων! Οι σεπτοί Ιεράρχες μας επίσης ελησμόνησαν, ότι η Μητέρα Εκκλησία ουδέποτε μέχρι χθες εγκατέλειψε τον πάσχοντα από οιανδήποτε ασθένειαν ανθρωπον! Ακόμη και εις την νήσον Σπιναλόγκα, όπου εξαπεστέλλοντο οι λεπροί της εποχής εκείνης, η Εκκλησία, ως φιλόστοργος Μητέρα, είχε ζωηράν την παρουσίαν Της διά των εκεί αποστελλομένων Κληρικών Εφημερίων, οι οποίοι βεβαίως ούτε μάσκα έφερον, ούτε σε rapid test υπεβάλλοντο! Μοναδική τους ασπίδα ήτο η Χάρις του Κυρίου! Εβίωναν το θαύμα της εξ ουρανών προστασίας, καθ’ όσον ήσαν υπηρέται του Σωτήρος Χριστού! Μεταξύ των εκεί διακονησάντων ήτο και ο πολύ γνωστός διά την αυτοθυσίαν του π. Χρύσανθος Κουτσουλογιαν-νάκης, ο οποίος υπηρέτησεν εις την Σπιναλόγκαν περισσότερον από δέκα έτη! Και ήτο υγιέστατος! Κατέλυε το Άγιον Ποτήριον μετά την μετάληψιν των λεπρών και ήτο αμόλυντος. Ο λόγιος Θεολόγος Αριστείδης Πανώτης μεταξύ πολλών άλλων έχει γράψει και τα εξής συγκλονιστικά: «Ποτέ έως σήμερα δεν έχουν νοσήσει ιερείς, οι οποίοι για δεκαετίες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς σε Νοσοκομεία, Λεπροκομεία κ.α. Δεν υπάρχει κανένα παράδει-γμα, που να συνηγορεί για μετάδοση ενός ιού μέσα από τα σκεύη της Θείας Κοινωνίας! Γνωρίζω προσωπικά ιερείς, οι οποίοι διακόνησαν στην Εκκλησία του Νοσοκομείου ….και κανείς τους δεν κόλλλησε από κάποια από τις πολλές και σοβαρές αρρώστειες, οι οποίες υπήρχαν εντός του Νοσοκο-μείου» (Βλ. Κορωνοϊός…, σελ. 83) Διότι απεδέχθησαν την εισβολήν και κυριαρχίαν των Μουσουλμάνων μεταναστών και προανήγ-γειλαν ήδη τα εξής πολύ πικρά λόγια: «Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ (δηλ. οι Μουσουλμάνοι μετανάστες) θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ. Τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, τοὺς ‘Αλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας• θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους, ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας». 
 Νέα ήθη εκκλησιαστικά εισήχθησαν εις την χριστιανικήν Κοινωνίαν! ‘
Εως χθές οι ασθένειες, οι επιδημίες, οι φυσικές καταστροφές, γενικώς τα έκτακτα γεγονότα αντιμετωπίζονταν με Λιτανείες, με Αγρυπνίες, με Παρακλήσεις, με παραινέσεις, προκειμένου οι χριστιανοί μας να προσέλθουν εις την Εξομολόγησιν και την Θείαν Μετάληψιν, με μύριους όσους τρόπους προσεγγίσεως πρός τον Θεόν! 
Τώρα όλα αυτά ελησμο-νήθησαν! Ο Θεός ετέθη εις το περιθώριον της ζωής μας! Τώρα όλα αυτά τα αγιαστικά μέσα απερρίφθησαν εις τον κάλαθον των αχρήστων!
 Και αντ΄αυτών άρχισαν τα κηρύγματα περί αποδοχής του εμβολίου, χρήσεως της μάσκας, τηρήσεως των αποστάσεων κλπ. Έως χθές ηκούετο το κήρυγμα του θείου λόγου! Είχαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου! Τώρα πιά έχουμε το κήρυγμα του Εμβολίου!
 Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εξαιτούμαι την επιείκειάν Σας προκειμένου να Σας εξωτερικεύσω ό,τι έχω εις τα τρίσβαθα της ψυχής μου και να Σας εξομολογηθώ. Ταπεινά φρονώ, ότι κατά τα τελευταία ταύτα έτη Ημείς οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου επροδώσαμε την από-στολήν μας! Κρατάμε την λάμψιν του αξιώματος, φέρουμε την λαμπράν στολήν του Αρχιερέως, μεθύσκομεν γευόμενοι της γλυκύτητος του αρχιερατικού βαθμού, αλλά ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ! Δεν μας απασχολεί πλέον το «ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου»!!! Προσπα-θούμε να είμεθα ευάρεστοι εις τους Ισχυρούς της ημέρας και όχι εις τον Νυμφίον Χριστόν! Μας θέλγει η δόξα του κόσμου τούτου και όχι η δόξα του Ουρανού! Ώστε κατέστημεν ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Σωτήρος Χριστού! ΕΠΡΟΔΩ-ΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΜΑΣ! Βεβαίως μεταξύ Ημών υπάρχουν και οι εξαιρέσεις! Δεν έλλειψαν οι αγιασμένοι Αρχιερείς και οι μαχηταί Αδελφοί μας, οι «ταπεινοί τη καρδία»! Αλλ’ αυτοί αποτελούν την εξαίρεσιν! Πλήν όμως είναι τοις πάσι γνωστόν, ότι οι εξαιρέσεις δεν καταργούν τον Κανόνα. Σας ικετεύω, λοιπόν, να επανορθώσουμε την πορείαν μας. Να απεκδυθώμεν τον μανδύαν της εκκοσμικεύσεως και να ενδυθώμεν τον θώρακα της ιεραποστολής! Να βιώσωμεν και πάλιν την Μοναχικήν Ταπείνωσιν και την Μοναστικήν Αγιότητα! Να επαναλάβωμεν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να λησμονή-σωμεν το κήρυγμα του Εμβολίου! 
Εάν επανορθώσουμε την πορείαν μας, τότε ασφαλώς θα παύση να δακρύζη η Εικόνα της Παναγίας μας! Εάν, διορθώνοντας την πορείαν μας, επιστρέψουμε εις την πατρι-κήν αγκάλην του Νυμφίου Χριστού, τότε θα παύσουν οι σεισμοί, οι λιμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί και όλα τα άλλα πρωτοφανή καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας. Εύχομαι και προσεύχομαι. 
 Επ΄ευκαιρία Σας πληροφορώ, ότι η παρούσα είναι και η τελευταία, η αποχαιρετιστήριος, ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ της ψυχής μου και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεθ’ Υμών, ώστε ένας «διά Χριστόν σαλός» Αδελφός Σας να μη Σας ενοχλή πλέον!
 Σας εύχομαι καλήν μετάνοιαν και καλόν Παράδεισον! 
Σιωπών εφ’ εξής, ο ταλαίπωρος εγώ,αποσύρομαι πλέον εις το ερημητήριόν μου της σιγής, της προσευχής και των δακρύων, επαναλαμβάνων τα λόγια: «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». 
Απευθυνόμενος δε προς ένα έκαστον εξ Υμών και υποκλινόμενος ενώπιον Υμών, εν ταπεινώσει ψυχής επαναλαμβάνω τα λόγια: «Αδελφέ συγχώρησόν μοι τω αμαρτωλώ».
 Επικαλούμαι εφ’ Υμάς την Μεσιτείαν και την Χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τρυπητής, Πολιούχου του Αιγίου, και εύχομαι ταχείαν επαναφοράν τόσον των ιερών Ναών μας, όσον και των ευσεβών χριστιανών, εις το αρχαίον κάλλος, προς Υμάς δε ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ και ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ!
 Επί δε τούτοις διατελώ Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός 
+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος Ο «διά Χριστόν σαλός» Αδελφός Σας! Ιερός Ναός Φανερωμένης Αιγίου, 09.01.2022 Ο Λεπρός! Ο Αδελφοκτόνος! Ο Παρανοϊός και Παρανοϊκός! Ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός! Ο Πανάθλιος και Τρισάθλιος δούλος του Ιησού Χριστού! Αίγιον, 14η Ιανουαρίου 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκεμβριανά 8η ημέρα. Η μεγάλη επίθεση των Ελασιτών της 10ης Δεκεμβρίου 1944 στου Μακρυγιάννη που κράτησε 9 ώρες

  Το ξημέρωμα της 10ης Δεκεμβρίου 1944, οι κομμουνιστές άρχισαν τον βομβαρδισμό των θέσεων των πολιορκημένων στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη του οπ...