17/1/23

17 Ιανουαρίου 1949. Ο ΠΦΟΥΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΩΖΕ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝΕΣ ΠΟΛΕΜΝΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: