19/1/23

ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΕΙΜΕΘΑ ΓΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Βροχερός εἰς τοὺς 00°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). Ἐπιμένω: ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, Η ΙΔΕΑΤΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ! 
-Ἐρώτησες ἂν ἒφτασεν ἡ ὣρα... ἂν ρωτᾶμε καὶ ξαναρωτᾶμε δὲν θὰ φτάσῃ ποτὲ αὐτή ἡ ὣρα!.. Κι ὃταν ξεκινήσουμε θὰ μᾶς ἀκολουθήσουν χιλιᾶδες ἂλλοι! (Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Παπαφλέσσας).
Ἂν τὸ Κατάργκέϊτ ἀποτελεῖ τὸ "ἂκρον ἂωτον" τῆς ἀναξιοπιστίας, τὸ Κόβιντγκέϊτ ἀπετέλεσεν ...ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΝ τῆς Παρα-δοπιστίας καὶ τῆς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ! Τῶν Κλεπτοκρατῶν, τῶν κλεπτοκοττάδων!
Βασιλεύς, ἐκ τοῦ βαίνω καὶ λαός, ἡγεμών, ἀρχηγός.
 Ὂχι λήσταρχος, γενοκτόνος ἢ κλεπτοκοττᾶς ἢ κέλτης ἀνθρωποφάγος (Στράβων).
Ἡμέρες τώρα καταγράφω τὴν Ἱστορικήν Ἀλήθεια διὰ τοὺς Ἓλληνας Βασιλεῖς, ἡγεμόνας καὶ Ἀρίστους. 
Ἀποδείξεις ὃτι, ΟΣΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ὂντως ΕΙΜΕΘΑ ΓΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ.
Ἡ μεγαλυτέρα τῶν ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, πλήν ἐκατοντάδων ἂλλων ποὺ τεκμηριώνουν τὸ ῥηθέν εἶναι Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, 
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΙΩΝΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Δηλαδή, εἰς τὰ φιλοσοφικά, ἱστορικά, ἱερατικά καὶ ἂλλα κείμενα τὰ ὀποῖα ἐπιμελῶς προστατεύουν τοὺς κωδικούς, καὶ οἰ ὁποῖοι  ΚΑΤΑ-ΝΟΟΥΝΤΑΙ, ἐπεξηγοῦνται καὶ ἐφαρμόζονται μόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν Γένος. 
Διότι ἀμέσως προκαλοῦν ΣΥΝΑΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΥ.
 Ἐνῶ ὑπὸ τῶν βαρβάρων περιφρονοῦνται, ἀλλοιώνονται ἢ καταστρέφονται, ὃπως τὰ ἒργα Τέχνης.
 Διότι εἶναι ΑΝΙΚΑΝΟΙ νὰ δημιουργήσουν. 
Ενθυμηθεῖτε τὴν εἰσαγωγήν ὡς τέχνη "κατεστραμένο ὑλικό", τσαπατσούλ τέχνη, 1959, κάποιου ζωγράφου τῆς κατοχῆς.
Ἒχουν παρὰ ταῦτα καὶ οἱ λογῆς βάρβαροι "βασιλεῖς", ὡς αὶ "βασιλικούς οἲκους". 
Νὰ τοὺς χαίρονται! 
Νὰ χαίρονται τοὺς Ἀψβούργους, Γλυξεμβούργους, Οὐεσσέξους, Σασσέξους, Καρολίδας, Καπετίδας, Βοναπάρτας ἢ ὃποιους ἂλλους.
Θὰ προτιμοῦσα νὰ μνημονεύω τοὺς προπατορικοὺς χιλιάδες βασιλεῖς καὶ βασιλικούς Οἲκους τῶν ἐν γένει Ἑλλήνων-Πανελλήνων.
 Τῶν Ὠγύγων, Κεκροπιδῶν, Προμηθέων, Πελασγῶν, Θρακῶν, Ἡρακλειδῶν, Δαρδάνων, Ἀρκάδων, Αἰγυπτίων, Ἀργείων, Ἰωλκέων, Μινώων, Μυκηναίων, Λακεδαιμονίων, Λελέγων, Μακεδόνων, Ἰώνων, Ποντίων, Ἠλείων, Μεσσηνίων, Συρακουσίων, Ἠπειρωτῶν εἲτε Ρωμαίων. 
Νὰ μνημονεύω Ἀχιλλέα, Ἀγαμέμνωνα, Πρίαμον, Ὀδυσσέα, Νέστορα, Αἲαντα, Παλαμήδην, Μέγαν Ἀλέξανδρον, Πύρρον, Ἰούλιον Καίσαρα... τὸν Ἱωάννη Καποδίστρια! 
Διότι "Ὃλοι εὶμεθα ἀπόγονοι τοῦ Ἓλληνος. 
Τοῦ Ἀρκάδος, ἢ τοῦ Πέλοπος, τοῦ Πύρρου, τοῦ Πτολεμαίου, τοῦ Κανέλλα... 
Ἀνώνυμοι μὲν, Γόνοι Ἑλλήνων Βασιλέων δὲ.
Πέντε τὰ γένη τῶν Ἑλλήνων: 
Τὸ Βασιλικόν, ἡγετικόν, τὸ Ἱερατικόν, πνευματικόν, τὸ Φαρμακευτικόν, θεραπευτικόν, τὸ Φιλοσοφικόν, ἐπιστημονικόν, καὶ τὸ Ποιητικόν, καλλιτεχνικόν. 
Γόνοι Βασιλέων, Ἡρώων, Ὑπερανθρώπων, Ἡρακλειδῶν, Διανοητῶν καὶ Φιλογενῶν. Πολλά τὰ Βασίλεια.
 Ἒχετε ἀκούσει ἢ διαβάσει περὶ τῶν Βασιλείων Μεγαλουπόλεως, Ἀρήνης, Πύλου, Λεπρέου, Σαμικοῦ, Ὑρμίνας, Δυμαίων, Μώβρης ἢ Ταφίων, Ἀμβρακίας...
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ Ω ΕΛΛΑΣ!
Καὶ οἱ Ἓλληνες τὸ γένος, ὃλοι ἐμεῖς, ὡς εἶναι ἑπόμενον ....Ἂρχοντες, Στρατηγοί καὶ Θαλασσοπόροι!
"Ὃπου ρίξεις ἓναν Ἓλληνα θὰ κτίσῃ πόλιν, θὰ δημιουργήσῃ!" (ΓΠ, φίλος).
Ἢ μήπως εἲχαμε ΚΑΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΑΖΑΡΟΜΟΓΓΟΥΛΩΝ βασιλέων ἢ τουρκμένων φυλάρχων;
Ἢ μήπως ψηφίσαμε ΠΟΤΕ πολιτικά σκουπίδια κι ἀνεμομαζώματα, ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙ ΑΙΜΟΒΟΡΟΥΣ χανουκάκηδες ἀπὸ τὴν Σαμαρκάνδη;
Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΝ ΤΡΟΠΟΝ. Οἱ κακοῦργοι, Κ. Μητσοτάκης, Α. Τσιπρας, Ν.Ανδρουλάκης καὶ οἰ ἂλλοι ἀπὸ τὴν Σαμαρκάνδην συνεχίζουν νὰ κινητοποιοῦν καὶ ὀργανώνουν νέες ὀρδὲς "μεταναστῶν" -ἑρπετοειδῶν ἀπὸ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Ἀφρικήν ἒως ὃτου κἀμψουν πλήρως τὸ Ἠθικόν τῶν Ἑλλήνων. Ἒως ὃτου ἀποτελειώσουν τοὺς Ἑλληνικοὺς πληθυσμούς.
Τέλος τὸν τελευταῖον καιρόν ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ ΠΑΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Αἱ συμμορίαι τὼν Ἀθεάτων, τῶν ἐμπόρων ὃπλων καὶ ναρκωτικῶν καθημερινῶς βάλλουν κατὰ τοῦ Σουηδικοῦ Λαοῦ ποὺ εἶπεν ΟΧΙ εἰς τὰ Ἑρπετοειδῆ. Ἡμι-αρκετή θεωρεῖται καὶ ἠ πολιτική τὼν κυβερνήσεων ὑπέρ τῶν Σ-Οὐκρ-ανῶν!
 Εἰς τὸ Πάνθεον τῶν Ἑλλήνων ἀνεβάζω σήμερον τοὺς Herbert von Karajan (Καραγιάννη), Sergiu Celibidache (Τσελιμπιδάκη) καὶ τὸν Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/http://platonafhellas.blogspot.com/.
ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia. Καὶ συγκρίνομεν.
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ. ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀρνητής ὃλων τῶν ἐμβολίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 18η Μαΐου στην Ιστορία

Η 18η Μαΐου είναι η 139η ημέρα του δίσεκτου 2024 . Απομένουν 227 ημέρες πριν από την 31η Δεκεμβρίου . 872.  Ο Λουδοβίκος Β' ο Νεότερος σ...