26/1/23

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ

 ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Βροχερός εἰς τοὺς 04°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). Ἐπιμένω: ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

Τὸ Κράτος, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ἐκλέγονται ἀπὸ τοὺς Ἓλληνας πολίτας πρῶτον διὰ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δεύτερον ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ. Τρίτον ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Τὸ τἐταρτον, τὸ πέμπτον ἢ τὸ ἓκτον ἀναστέλλονται, ἐφ' ὂσον τὰ ἀνωτέρω μένουν ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΑ.
Δηλαδή άνηλλημέναι ὑποχρεώσεις ἒναντι ἂλλων ὀργανισμῶν, ποὺ ἐκπληρώνονται πάντοτε ἀμοιβαίῳ τῶ τρόπῳ.
 Ὑποχρεώσεις πρὸς ΟΗΕ, ΕΕ, Νάτο κλπ ἐκπληρώνονται πάντοτε μὲ ἀμοιβαίον τρόπον. ΠΟΤΕ ΔΕ, ΩΣ "ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ" ἢ ΑΠΟΦΑΣΙΝ τῶν ὀργάνων τῶν οἰονδήποτε ὀργάνώσεων.
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ "ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ" τοῦ Κράτους ΕΛΛΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ τῆς χώρας καὶ τῆς ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Τὲλος ἡ Φιλανθρωπία, ἐπὶ παραδείγματι, ἐπαφίεται εἰς τὴν θἐλησιν καὶ ἱκανότητα ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
Ὁμοίως ἡ διάσωσις, μέριμνα εἲτε φροντίς προσφύγων ἢ ἂλλων πολιτῶν ΔΕΥΤΕΡΩΝ ἢ ΤΡΙΤΩΝ χωρῶν ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. 
ΠΟΤΕ τοῦ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ἑλλήνων ἢ Γηγενῶν πολιτῶν Ἂλλης Χώρας. 
Χῶραι δὲ ΜΕ ΠΛΗΡΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ἀναλαμβάνουν ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ παραμονήν καὶ διαβίωσιν αὐτῶν τῶν πολιτῶν ποὺ ὐπόκεινται εἰς δοκιμασίαν. Πάντοτε ἀνὰ ἑξάμενον μὲ 100% συνδρομήν τῶν ἂνωθι ὀργανισμῶν καὶ ἐφ' ὃσον ἡ Φιλοξενοῦσα Χώρα ΠΛΗΡΕΙ ΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΧΩΡΑ ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετέπειτα ΕΠΑΥΣΕΝ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ "πολιτῶν εἰς δοκιμασίαν" Ἂλλων Χωρῶν, τοῦ Δυτικοῦ ἢ τοῦ Τρἰτου Κόσμου. 
Οὒτε τὸ ἁπλούστερον ἒργον, τὸ "ΕΡΓΟΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ". Ὡς ἐκ τούτου καθημερινῶς ἀπὸ τὸ 2010 Ο ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ, ὑποσιτίζεται, ἀσθενεῖ, δοκιμάζεται, καταστρέφεται, περιφρονεῖται καὶ ἐκδιώκεται πρὸς ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΝ τρίτων χωρῶν. Καθημερινῶς δὲ πλεῖστοι λιμοκτονοῦν, λοιμοκτονοῦν, χάνουν κατοικίαν εἲτε περιουσίαν πεθαίνουν, αὐτομολοῦν.
Ἡ ΕΛΛΑΣ συνεχίζει νὰ καίγεται, ἐνῶ συνεχιζόμενη πτωτική εἶναι ἠ οἰκονομική καὶ ἐπιχειρηματική κίνησις. Ἐγκαταλλείπεται ὃλο καὶ περισσότερη καλλιεργήσιμη καὶ δασική γῆ, ὁ ἐνάλιος πλοῦτος.
Τὰ ἀνωτέρω ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ εἰς τὴν πολιτικήν ποὺ ἀσκεῖται ἢδη ἀπὸ 1996. Διότι ὃλοι ὃσοι ἐξελέχθησαν, πλήν ἐλαχίστων βουλευτῶν (πχ βουλευταί ΔΗΚΙ) ΕΠΡΑΞΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ διὰ τὰ ὁποῖα ἐξελέγησαν. ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ.
Δηλαδή ἐφήρμοσαν τὴν "Πολιτικήν Κρατικῆς Φιλανθρωπίας" πρὸς πολίτας τρίτων χωρῶν ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ τῶν κεκτημένων δικαιωμάτων καὶ προσόδων ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Συνέχισαν τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τοῦ 1914-19, 1922, 1941-49, 1952, 1955-67, 1974.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, Η ΙΔΕΑΤΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!
ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia. Καὶ συγκρίνομεν.
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ. ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀρνητής ὃλων τῶν ἐμβολίων, ἀλλὰ ὑπέρ τῆς Ἱπποκράτους θεραπευτικῆς Άγωγῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σφοδρές μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ για το Τσασόβ Γιαρ. Η Πόλη θα απελευθερωθεί στο εγγύς Μέλλον

  Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές μεταδίδουν ότι «διεξάγονται μάχες σπίτι με σπίτι και δρόμο με δρόμο  στη νότια πλευρά, του Chasοv Yar»  κα...