16/10/16

Κόκκινες υποσχεσεις


La classe operaia va in paradise

16 Οκτωβρίου 1927. Η Σοβιετική Ένωση ανακοίνωσε τη σταδιακή μετάβαση σε εργασία 7 ωρών ανά ημέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΟΥΡΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ

  Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Νεφελώδης εις τούς 8°C παρά τάς Ουψάλας σήμερον.  O Π.Ο.Υ. χαρακτηρίζει του...