27/10/16

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΣΤΟΡΙΑ

Εορτάζοντες το «ΟΧΙ» του Ελληνικού Λαού διά στόματος του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά θεωρώ άκρως αναγκαίον να καταθέσω το κάτωθι ιστορικόν σημείωμα.
Την 26ην Ιανουαρίου 1936 διενεργήθησαν εκλογαί εν Ελλάδι κατά τάς οποίας έλαβον οι «παλαιοδημοκρατικοί» 142 έδρας και οι «αντιβενιζελικοί» 143. Εις το μέτωπον των αντιβενιζελικών συνυπελογίζετο και το κόμμα του Ιωάννη Μεταξά «Ελευθερόφρονες», το οποίον έλαβεν 3,94% και 7 έδρας. Το δε ΠΑλλαϊκόν ΜΕτωπον των αγροτο-κομμουνιστών 5,76% και 15 έδρας.
Με την δολοφονίαν του αναμενομένου Πρωθυπουργού στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη παρέμεινεν ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, καθ. Αστικού Δικαίου, Κων/νος Δεμερτζής και Υπουργός Στρατιωτικῶν ο Ἀλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος όμως καθηρέθη υπό του Βασιλέως Γεωργίου Β’ και εις την θέσιν αυτού την 6ην Μαρτίου ενέκρινεν τον Ιωάννην Μεταξάν, όπερ επεκρότησεν και ο Ελεύθερος Βενιζέλος.
Ο Ι. Μεταξάς ύστερον της δολοφονίας του Κ. Δεμερτζή την 13ην Απριλίου ανέλαβεν να καταθέση εις την Βουλήν το Πρόγραμμα της Κυβερνήσεως.
Την 25ην Απριλίου 1936, 246 βουλευταί ψηφίζουν είτε δίνουν ψήφον ανοχής ενώ 4 εδήλωσαν «Παρών» και 16, η ομάς Γεωργίου Παπανδρέου και το ΠΑΜΕ, κατεψήφισαν.
Ούτως επεκροτήθη κοινοβουλετικώς η Πρωθυπουργία Ιωάννη Μεταξά. Εν συνεχεία ώρα 2 μετά τα μεσάνυκτα της 5ης Αυγούστου 1936 επέλλεξεν ο «εστεμμένος φελλός» Γεώργιος Β’ την είσοδον της Ελλάδος εις την «Κατάστασιν Εθνικής Ανάγκης».
Τοιούτως η Ελλάς ήθελεν κυβερνηθή υπό της Τρισυποστάτου «δικτατορίας» Γεωργίου Β’ – Ι. Μεταξά, Πρωθυπουργού, - και Α. Παπάγου, Αρχηγού του Στρατού, ΓΕΣ. Ο Ι. Μεταξάς τουτέστιν ουδέποτε ήρπαξεν την «εξουσίαν» και ουδέποτε υπήρξεν αυτοκέφαλος «Δικτάτωρ», οπως υποστηρίζουν ο ψευδοιστορικός Νίκος Γιαννόπουλος (Μηχανή Χρόνου) και οι εκπαιδευόμενοι υπό των Τοκογλύφων Αριστεροδεξιοί «επιστήμονες».
Ούτε εδιορίσθη όπως επιχειρούν διά νέων μεθόδων να σπιλώσουν την εκλογήν του υπό της Βουλής των Ελλήνων. Παρομοίως δε εν συνεχεία ωργάνωσεν την Ελλάδαν των 600.000 μαχομένων και όπως ο ίδιος είπεν εις ομιλίαν εκάλεσεν τον Ελληνικόν λαόν να αντισταθή εναντίον του Φασισμού του Μουσολίνι.
Τέλος την 18ην Ιανουαρίου 1941, 11 ημέρας προ της δολοφονίας του, είπεν και το εξής: «Να υποταχθώμεν εις τον Hitler; Καλλίτερα να αποθάνωμεν!» Περισσότερα εις http://platonafhellas.blogspot.gr/2012/05/blog-post_05.html

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Νέα Μανωλάς, Φραουλάνδη.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

7.
Η αντιμετώπιση του μαρξισμού

8.


9.


10.
Λόγω της αναβίωσης του μαρξιστικού φαινομένου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μια μειοψηφική αλλά όχι ευκαταφρόνητη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται να θέλει να αγνοήσει την Ιστορία της Αριστεράς.

11.


12.
Ο μαρξισμός είναι ένα παράδοξο και σπάνιο φαινόμενο. Η κοινωνία, ή πάντως μια μερίδα της, η οποία οργανώνεται σε ένα μαρξιστικό κόμμα/κίνημα, εμφανίζεται να διεκδικεί όχι τη χειραφέτησή της από την εξουσία του κράτους, αλλά αντίθετα την υποδούλωσή αυτού στο Κόμμα και μάλιστα με τον πιο ολοκληρωτικό τρόπο.

13.


14.


15.
Τούτο συνέβη περισσότερες από δύο φορές στην Παγκόσμια Ιστορία, στην Σοβιετία το 1917 , στη Κινα το 1949,στην Καμπουτσέα 1975 κλπ.

16.


17.


18.
Η «κινηματική» ιδιαιτερότητα του μαρξισμού, δηλ. η εμφάνισή του κατ' αρχάς στην κοινωνία και η εντεύθεν μετάστασή του στο κράτος (η κατάληψη της εξουσίας), συνδέεται άρρηκτα με τον εγκληματικό του χαρακτήρα.

19.


20.
Τα μαρξιστικά κόμματα δεν αντιμετωπίζουν την (ανθρωποκτόνο) βία ως ένα απλό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευκαιριακά για την επίτευξη πολιτικών στόχων, αλλά την εξιδανικεύουν ως ανώτερη μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία διακρίνει τους προλετάριους / «αδικημένους» (και μάλιστα όχι μόνο άτομα, αλλά και λαούς)

21.


22.
από τους αντιδραστικούς/ «εκφυλισμένους εκμεταλλευτές»

23.


24.
και περαιτέρω επιδίδονται συστηματικά στη χρήση βίας, όχι μόνο με πολιτικά αλλά και με ταξικά ή άλλα κριτήρια.

25.


26.


27.


28.


29.
Συνεπώς τα κόμματα αυτά έχουν διφυή υπόσταση, ως αριστεροί συλλογικοί πολιτικοί φορείς αλλά και ως μαζικές εγκληματικές οργανώσεις ταυτόχρονα.

30.


31.


32.


33.
Η αριστερά γιγαντώθηκε ως απόρροια όχι μόνο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης (τέτοιες κρίσεις εμφανίζονται άλλωστε με αρκετή συχνότητα σε καπιταλιστικές κοινωνίες, χωρίς να τροφοδοτούν κατ' ανάγκη μαρξιστικά κινήματα), αλλά κυρίως της διάψευσης ατομικών προσδοκιών, κατά την επαύριο πολύνεκρων πολεμικών συρράξεων.

34.


35.
Εστω και έτσι όμως, η δυναμική των μαρξιστικών κινημάτων δεν θα ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει την τελική επικράτηση, αν δεν υπήρχε ανοχή των κρατικών μηχανισμών στις εγκληματικές πρακτικές τους και τελικά παράδοση της εξουσίας σ' αυτά.

36.


37.


38.


39.


40.
Αρα ο μαρξισμός, έστω και αν φαίνεται να προέρχεται από την κοινωνία, δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς βοήθεια εκ των άνω, από τους ως τότε κατόχους της εξουσίας.

41.


42.
Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση του αριστερομαρξισμού, προτού αυτός προλάβει να υλοποιήσει τα εγκληματικά του σχέδια, είναι επομένως η έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση των οργάνων του καθεστωτικού-συνταγματικού κράτους, με βάση τους κανόνες της δικής του έννομης τάξης και ιδίως του δικού του ποινικού δικαίου.

43.


44.
Εφόσον τα ελεγχόμενα κρατικά όργανα επιτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον δικό τους νόμο, η συρρίκνωση του αριστερού καρκινώματος είναι θέμα χρόνου.

Ανώνυμος είπε...

1. Κλασικά πέρασε κάτω από τα ραντάρ στην ημεδαπή η αποδοχή της ceta από την εε.
Εδώ μόνο με τον παππά και τα τσοντοκάναλα ξέρουν να ασχολούνται.
Ενημερωτικά:
http://www.analyst.gr/2016/05/13/ceta-i-krifi-pagida/
http://www.analyst.gr/2016/06/30/o-neronas-tis-evropis/
Μήπως να κάναμε καμμιά ενημερωτική εκστρατεία;

2. Όλοι αυτοί οι νοσταλγοί του ράιχ κανονικά θα έπρεπε να πλέουν σήμερα σε πελάγη ευτυχίας.
Από γουικιπιντια δηλώσεις Γιούνγκερ:
'I am astonished at those who are afraid of the people: one can always explain that what is in the interest of Europe is in the interests of our countries."
"Britain is different. Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?"
"There is a single legal personality for the EU, the primacy of European law, a new architecture for foreign and security policy, there is an enormous extension in the fields of the EU's powers, there is Charter of Fundamental Rights.
On the Lisbon Treaty, Le Soir L'invité du lundi Jean-Claude Juncker : « Succès objectif, déception atmosphérique », 2 July 2007, Le Soir, 2 July 2007, page 18 Bruno Waterfield, Brendan Carlin: 'Don't tell British about the EU treaty', Telegraph, 3 July 2007.


--== The PRIMACY of eu law.==--

Ανώνυμος είπε...

www.youtube.com/eglKhZ4ycGU

At dawn envoy arrives
morning of October 28th
NO day proven be deed
descendants of Sparta, Athens and Crete

Ανώνυμος είπε...

"Νέα Μανωλάς, Φραουλάνδη."

Δηλαδή κάνετε στη Σουηδία αυτό που δεν θέλουμε να κάνουν οι άλλοι στην Ελλάδα (να μετονομάσουν την Παιανία με αραβικό όνομα πχ);

Ανώνυμος είπε...

IOYDAIOKOMMOYNISTIKH ΚΑΤΟΧΗ-XOYNTAΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ...ΣΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ -ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ...ΙΣΡΑΗΛ !!!ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ XOYNTIKHS ΕΡΤ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 26-28 /10 (ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ !!!)


ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2016 ( ΘΕΜΑ : ΕΒΡΑΙΟΙ)

ΕΡΤ2

ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ (DOC ON ΕΡΤ)


NIGHT WILL FALL

Έτος παραγωγής: (2014)Βασισμένο στο μοναδικό ντοκιμαντέρ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, το ντοκιμαντέρ αυτό αποτελεί μια συγκλονιστική εμπειρία, με φόντο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.(http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505178&chid=49)

================

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2016 (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ + ΕΒΡΑΙΟΙ)

ΕΡΤ1 22:10


ΝΕΟΝΑΖΙ: ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)


Ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου


Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα μετά τις εκλογές του 2012


Παραγωγή: 1984 Productions – tvxs.grhttp://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505320&chid=9

=========
ΕΡΤ2
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ) (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ)http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505373&chid=49

-===============

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016 16:00

ΕΡΤ 1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ) (ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ -ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΒΡΑΙΟΙ-ΑΝΤΕΘΝΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ)Η εκπομπή-αφιέρωμα, που παρουσιάζει η Μαριλένα Κατσίμη, προσπαθεί να κινηθεί πέρα από το αμιγώς επετειακό χαρακτήρα και να μιλήσει για τα εξαιρετικά δύσκολα χρόνια της Κατοχής, που ακολούθησαν τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού στρατού και λαού, ενάντια στη φασιστική Ιταλία.

Οι ιστορικοί Πολυμέρης Βόγλης (αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και Μενέλαος Χαραλαμπίδης (διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), μιλούν για γεγονότα άγνωστα ή ξεχασμένα, όπως την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, το ζήτημα της συνεργασίας Ελλήνων με τους ναζί, την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων και άλλες πτυχές εκείνης της περιόδου. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στις κυριότερες αντιστασιακές ενέργειες και τις πολιτικές, οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες που αυτές είχαν στη ζωή των κατεχόμενων Ελλήνων, όπως και στην τραγική εμπειρία του κατοχικού λιμού, που οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 45.000 άτομα σε Αθήνα και Πειραιά.


http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505373&chid=49


==========================
ΕΡΤ2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016 22:00 ( ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΣΜΟΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ "ΕΟΡΤΗ" ΔΗΘΕΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΑΜΟΕΛΑΣΙΤΕΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ -ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ)
ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ»Τα τραγούδια της Κατοχής, της Αντίστασης και της Απελευθέρωσης», η οποία φιλοξενήθηκε από το Δήμο Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη στη Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016.

Η παράσταση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», οι οποίες συνδιοργανώνονται από τη Βουλή των Ελλήνων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την ΕΡΤ, την Περιφέρεια Αττικής - Κεντρικός Τομέας, τον Οργανισμό Πολιτισμού - Άθλησης & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505444&chid=49

Ανώνυμος είπε...

IOYDAIOKOMMOYNISTIKH ΚΑΤΟΧΗ

ΕΒΡΑΙΟΛΑΓΝΙΑ,ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΟΛΑΓΝΕΙΑ,ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ,ΑΝΤΕΘΝΙΣΜΟΣ-ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ,ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ,ΑΝΤΙ-ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ...ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ...ΣΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ -ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ...ΙΣΡΑΗΛ !!!

==============

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ XOYNTIKHS ΕΡΤ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 26-28 /10 (ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ !!!)ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2016 ( ΘΕΜΑ : ΕΒΡΑΙΟΙ)

ΕΡΤ2

ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ (DOC ON ΕΡΤ)


NIGHT WILL FALL

Έτος παραγωγής: (2014)Βασισμένο στο μοναδικό ντοκιμαντέρ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, το ντοκιμαντέρ αυτό αποτελεί μια συγκλονιστική εμπειρία, με φόντο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.(http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505178&chid=49)

================

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2016 (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ + ΕΒΡΑΙΟΙ)

ΕΡΤ1 22:10


ΝΕΟΝΑΖΙ: ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)


Ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου


Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα μετά τις εκλογές του 2012


Παραγωγή: 1984 Productions – tvxs.grhttp://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505320&chid=9

=========
ΕΡΤ2
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ) (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ)http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505373&chid=49

-===============

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016 16:00

ΕΡΤ 1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ) (ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ -ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΒΡΑΙΟΙ-ΑΝΤΕΘΝΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ)Η εκπομπή-αφιέρωμα, που παρουσιάζει η Μαριλένα Κατσίμη, προσπαθεί να κινηθεί πέρα από το αμιγώς επετειακό χαρακτήρα και να μιλήσει για τα εξαιρετικά δύσκολα χρόνια της Κατοχής, που ακολούθησαν τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού στρατού και λαού, ενάντια στη φασιστική Ιταλία.

Οι ιστορικοί Πολυμέρης Βόγλης (αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και Μενέλαος Χαραλαμπίδης (διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), μιλούν για γεγονότα άγνωστα ή ξεχασμένα, όπως την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, το ζήτημα της συνεργασίας Ελλήνων με τους ναζί, την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων και άλλες πτυχές εκείνης της περιόδου. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στις κυριότερες αντιστασιακές ενέργειες και τις πολιτικές, οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες που αυτές είχαν στη ζωή των κατεχόμενων Ελλήνων, όπως και στην τραγική εμπειρία του κατοχικού λιμού, που οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 45.000 άτομα σε Αθήνα και Πειραιά.


http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505373&chid=49


==========================
ΕΡΤ2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016 22:00 ( ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΣΜΟΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ "ΕΟΡΤΗ" ΔΗΘΕΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΑΜΟΕΛΑΣΙΤΕΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ -ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ)
ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ»Τα τραγούδια της Κατοχής, της Αντίστασης και της Απελευθέρωσης», η οποία φιλοξενήθηκε από το Δήμο Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη στη Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016.

Η παράσταση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», οι οποίες συνδιοργανώνονται από τη Βουλή των Ελλήνων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την ΕΡΤ, την Περιφέρεια Αττικής - Κεντρικός Τομέας, τον Οργανισμό Πολιτισμού - Άθλησης & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505444&chid=49

==============
ΕΡΤ1 16.50

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΣΤΟ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ-ΙΟΥΔΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙΣΕΞΙΣΜΟΣ)


ιστορικό ντοκιμαντέρ

Πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πολεμικές ανταποκρίσεις θεωρούνταν ότι δεν ήταν δουλειά για μια γυναίκα.


http://program.ert.gr/webtv-frame/details.asp?pid=3505061&chid=9

avdargor είπε...

ακουστε δω..... ουλοι σας.
Λοιπον.
Θα σας πω εγω ΤΙ ερχεται.

Περιδιαβασα αυτες τις στιγμες του ΟΧΙ.... το Τουιτερ του κου.Αντιπροεδρου... Αδωνι Γεωργιαδη.... κ τι οσμηστικα, τι "εικονα" ελαβον ?.................. Θα σας ειπω..... τα κατωθι...

Εβραιλα..... ( εναν μποντυγκαρντ ελληνοεβραιο.... να τον ξελασπωνει για το ΟΛοκαυτωμα... )

Πασοκοαριστεριλα.... με παμπολλα τουιτς αριστερων,τυπου Δημου...Παγκαλου...

* αυτες... θα ειναι οι κατευθυντηριες γραμμες τους.........καν'τε Αναλογιες!!! νομιζω τις συνοψισα σε "εικονες",σε κλικς "φωτογραφικης μηχανης",αποσπασματα...

Λοιπον.. κ στους τελευταιους "απιστους" απο εσας..... εδω θα ειμαστε.... ενα σας λεω,ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΤΕ!!! ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!! ΡΕ,ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ,απο αυτα που θα κανουν,ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. θα τα αφανισουν,ΟΛΑ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ! εΔΩ θα ειμαστε..... προ-ειδοποιησα.

υ.γ. ρε κε.Χατζαρα,αυτος ο ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΣ,με κεφαλαια γραμματα κ διπλα σε εννοιολογικο λεξικο η φωτο του... δεν εχει καμια μνεια στον Μεταξα...εστω... εχει πρωτη μοστρα,το τουιτ καποιου Σαλτιελ... που τον,ξελασπωνει.... για το Ολοκαυτωμα.... αυτο που ερχεται ΣΑΣ ΛΕΩ...ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ κυριολεκτικο λεμε!!! εδω θα'μαστε. θα δειτε.

Ανώνυμος είπε...

Toύ περιούσιου το γλύψιμο από την ανθελληνική ΕΡΤ...
Άσε τα ιδιωτικά βοθροκάναλα...

Η 28η Νοεμβρίου στην Ιστορία

587.  Η Συνθήκη της Αντελότ μεταξύ του βασιλιά της Βουργουνδίας, και του ανιψιού του, βασιλιά του Μοζέλα. 1414.  Συνελήφθη ο Τσέχος θρησκευτ...