28/10/16

Συζητήσεις εκτός τόπου και χρόνου

Βρέθηκε κάποιος , με «γνώσεις διαδικτύου» να μας πει για τη μάχη των Οχυρών. Εδώ έχουμε αποκαλύψει ότι οι αργυρώνητοι και ανάλγητοι των Αθηνών άφησαν αφύλακτη και ελεύθερη τη διέλευση των Γερμανικών Πάντσερ από την κοιλάδα του Στρυμόνα προς τη Θεσσαλονίκη. Οπότε η συζήτηση είναι περί όνου Σκιάς. Η παράδοση του ΤΣΑΜ ήταν προδιαγεγραμμένη και προαποφασισμένη. Ο αρχιστράτηγος πούλησε τους φαντάρους. Απλά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: