27/4/17

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Τρείς καί εξήντα, έγινεν ο μισθός τών Ελλήνων. Καί έπεσεν τόσον όσον έπεσεν καί η θερμοκρασία παρά τάς Ουψάλας, 3,6°C, τὴν 9ην πρωΐνήν.
\ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ή ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Ὁλίγοι γνωρίζουν σήμερον ότι εις τὰ Ευρώπας όχι μόνον έχει απαγορευθεί η θανατική ποινή αλλά καί ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ακόμη καί ο διάλογος διά τήν ΘΑΝΑΤΙΚΗΝ ΠΟΙΝΗΝ.
Η ποινή εκείνου ο οποίος παραβαίνει τήν εντολήν «ούκ διαλέγεσαι υπέρ τής θανατικής ποινής», είναι η απεμπολή από τά δημοσιογραφικά έντυπα. Εάν όμως εμείς οι επιμένοντες πληθύνομεν απελητικώς ίσως προβούν καί είς ποινικάς διώξεις. Πρόστιμα, φυλακή κλπ.
Τί εννούν όμως οι «ευρωπαϊσταί», όλοι όσοι είναι εναντίον τής θανατικής ποινής; Έχει τήν οικονομικήν δυνατότητα μία εξαντλημένη χώρα όπως η Ελλάς νά διατηρεί φυλακήν διά τρομοκράτας, εισβολείς, εμπρηστάς δασών, κακούργους εθνοπροδότας, πρωτοκλασσάτους πολυεγκληματίας, κακούργους παιδεραστίας καί μεγαλοεμπόρους ναρκωτικών; Από ποίον θυλάκιον θά εξευρεθή τό ανάλογον πλεόνασμα πρός τάς φυλακάς, μισθόν φυλάκων, εγκαταστάσεις, διατροφήν, κλπ από τό άδειο θυλάκιον τών συνταξιούχων ή από έκτακτα πρόστιμα ΔΕΗ καί κατοικίας;

Ποινή λοιπόν υπό μορφήν προστίμου εις όλους όσους έχουν ιδιώκτητον περιουσίαν, κατοικίαν, αγρόν, κατάστημα ή επιχείρησιν διά νά συντηρούνται αι φυλακαί... Socialismus! Οπωσδήποτε όμως ουδείς λόγος υφίσταται νά εκτελεσθή κάποια θανατική ποινή αλλοδαπών.
Υπάρχει η απόδοσις της θανατικής ποινής καί η νυχθημερόν απέλασις πρός τήν χώραν καταγωγής. Υπάρχουν βεβαίως καί χώραι ηλιθίων, χώραι πλουσίων προϋπολογισμών, όπως η Νορβηγία.
Ας εφαρμόσει λοιπόν η Ελλάς τήν ποινήν τής εξορία όσον καί απέλασιν τών μελλοθανάτων πρός τήν πατρίδαν τού εγκληματία Anders Breivik. Ομιλούμεν περί τού εγκληματία ό οποίος ευθύνεται διά τήν εξόντωσιν – εκτέλεσιν 69 νεολαίων Νορβηγών.
Μά ΕΛΕΟΣ, επιτρέπεται νά ζή ένα τέτοιο υπανθρώπινον αντιόν; Τί παρατηρούμεν όμως, εις τήν σημερινήν κοινωνίαν; εκτελέσεις αθώων πολιτών από τήν πληθώραν τρομοκρατών, οι οποίοι τρομοκράται εάν επιζήσουν πρόκειται νά ευζωήσουν μέ τόν ιδρώτα συγγενών καί φίλων τών δολοφονηθέντων.
Παρατηρούμεν εκτελέσεις διά τών ναρκωτικών πολλών νέων, Τήν οδήγησιν πρός αυτοκτονίαν αναρίθμητων. Τήν δολοφονίαν απλών πολιτών διά τών μνημονιακών πολιτικών, τών θανάτων διά λιμού κλπ. Παρατηρούμεν δηλαδή επιτοπίους εκτελέσεις ΑΜΑΧΩΝ, διά απλά πταίσματα.

Τέλος εις τό πρώτον γλωσσικόν μάθημα αναφέρομαι είς τό «γιά». Άς προφέρομεν λοιπόν βαθέως τό εξ αλλοδαπής, εκ Γερμανίας, «γιά, γιά, γιά...» είς αντιδιαστολήν τού διά. Λέγε γιά γιά γιά... Τό πρόσωπον μένει ακίνητον.
Ένας λαρυγγικός ήχος μειώνει τήν ικανότητα τού ανθρώπου νά ομιλεί καί νά εξασκεί πρόσωπον καί στόμα. Οπότε μέ τήν επιβολήν τού γερμανικού «γιά» αρρωσταίνει ο άνθρωπος.

Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...


Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο.
Μπορείς να τον μαχαιρώσεις στην κοιλιά, να του αρπάξεις το ψωμί απ’το στόμα, να μην τον γιατρέψεις από την ασθένεια που πάσχει, να τον βάλεις σε μια άθλια κατοικία, να τον εξοντώσεις βάζοντάς τον να δουλεύει μέχρι θανάτου, να τον οδηγήσεις στην αυτοκτονία, να τον στείλεις στον πόλεμο.
Λίγοι μόνο απ’αυτούς τους τρόπους είναι απαγορευμένοι στο κράτος μας.
Μπέρτολτ Μπρεχτ
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2017/04/blog-post_3164.html#ixzz4fe8BEfk8

Οι Προδότες στην Ελβετία και το "Ανακοινωθέν" για το Ουκρανικό

  Οι ξεφτιλισμένοι «Τουρκοκύπριοι»από την Νικόζια,    και ο Πράκτωρ Εφιαλτάκης, έπρεπε να ζητήσουν να περιληφθεί στο Ανακοινωθέν της Ελβετία...