20/4/17

Το ΙΣΛΑΜ ως τρομοκρατική καὶ ἐγκληματική, ὀργάνωσις

Τὸ ἰσλάμ ὑπῆρξεν διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ ἀπαρχῆς τὸ 642 μεχ ἐπιθετική, κατακτητική, πειρατική καὶ γενοκτονική καὶ ὠς ἐκ τούτου ἐπικίνδυνη, πολεμική, τρομοκρατική καὶ ἐγκληματική, ὀργάνωσις.
Ἡ Ἱστορία καταγεγραμμένη καὶ ἀφηγηματική, ὁμιλεῖ, διαλαλεῖ καὶ ἐπικροτεῖ τοῦ Λόγου τὸ Ἀληθές. Ἡ συνεχιζόμενη πορεία τοῦ ἰσλάμ, τῶν αὐτουργῶν, ὐποκινητῶν καὶ φίλων αὐτῆς τῆς ἀπεχθοῦς Μηχανῆς, Μισανθρωπίνου καὶ ἐχθροῦ τῆς Γηΐνης Φύσεως ὀργανώσεως ἀποδεικνύουν τὰ ἀνωτέρω μὲ τὸν καλλίτερον τρόπον. Ἃπασσαι αἱ χῶραι αἱ ὐποτελεῖς καταδυναστεύουσαι ὐπὸ τοῦ ἰσλάμ ΣΗΜΕΡΟΝ, εὑρίσκονται εἰς διαρκήν ἀστάθειαν καὶ κοινωνικήν ἀναταραχήν. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι καταγεγραμμένα χάρις εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῆς Τεχνολογίας καὶ τῆς Ἐπιστήμης. Οὐδέν προωθεῖται διὰ ψιθύρου ὃσον οὐδέν δύναται νὰ ἀποκρυφθῇ.
Ἡ Νέα Πορεία εἶναι πολύ διαφορετική ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὁποίαν ἢθελαν Διεθνῆ Ἐλεγκτικά Κέντρα Ἐπιβολῆς Γνωστά καὶ Ἀφανῆ (ΔΕΚΕΓΑ).
Οὐδέποτε διεξήχθη Ἐθνικόν ἢ ἂλλον δημοψήφισμα ἢ Ἂλλη Πρᾶξις, διὰ τὴν Χειραφέτησιν, Δικαίωσιν εἲτε Ἀναγνώρισιν ὡς θρησκείας διεθνῶς τοῦ ἰσλάμ ἢ τῆς Πολιτείας τοῦ Μωάμεθ. Παρὰ διὰ μέσου ἀπαραδέκτων πολιτικῶν, Νομικῶν Πράξεων καὶ ἂλλων παραδοχῶν, ἒχει προωθηθεῖ ἣ ἐξ ὁλοκλήρου Ἀποδοχή, Χειραφέτησις καὶ Δικαίωσις τῆς ἰστορικῶς κατακτητικῆς, γενοκτονικῆς καὶ ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως τοῦ ἰσλάμ.
Σκοπός ἡ Ἀπόκρουσις τῆς διαρκοῦς εἰσβολῆς τοῦ ἰσλάμ. Ἡ Ἀπόθησις τῶν εἰσβολέων. Ἡ Ἐνίσχυσις τῆς Ἁμύνης τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.
Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα

1 σχόλιο:

ikonsgr είπε...

Εδώ και χρόνια η αναφορά μου στο ισλαμ γίνεται ως: "η βαριά βιομηχανία παραγωγής δαιμονισμένων δίποδων"
Ο μέγας μισάνθρωπος άρχοντας του σκότους έχει στήσει καλή μηχανή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τους 3κοσμικούς υπάνθρωπους εξουσιάζει μέσω του ισλαμ,ενώ με τα τουρανό μπασταρδέματα χάζαρους (τα αποβράσματα της μογγολικής φυλής δηλαδή...), όπου εδώ και 1000 χρόνια ασπάστηκαν την άλλη αρχαία εωσφορική θρησκεία τον ιουδαϊσμό της καμπάλα και του ταλμούδ, και μέσω του έντοκου δανεισμού, εξουσιάζουν την "πολτισμένη δύση"....
Και τα δύο έχουν ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛ-ΛΟΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΑΛΟΓΟ, ΑΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΟ, ΑΠΟΚΤΗΝΩΜΕΝΟ ΔΙΠΟΔΟ!
Μόνον που ΟΤΙ και να κάνει ο π@Υστης ο καταραμένος, στο τέλος, ΘΕΛΕΙ ΔΕ ΘΕΛΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ (όπως έλεγε και ο άγιος παϊσιος....)
Ας ελπίσουμε και ας προσευχηθούμε την κρίσιμη ώρα, ο καθείς από εμάς, να μην βρεθεί... "εκτός σχεδίου"! ;-)

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ