8/8/17

Δοκίμιον περί Πατριωτισμού

Το Δοκίμιον περί Πατριωτισμού του 1817 είναι τώρα, 200 χρόνια μετα, περισσότερο από ποτέ!
Διότι, ως έλεγε και ο Ρόίδης, « Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας, η Ελβετία τους περιηγητάς , και η Ελλάς την Ευρωπαικήν Ιδέαν και τους ΚωλοΈλληνας».*

Για τους Κωλοέλληνες θα επικαλεστώ και πάλι τον Ροίδη ,που έλεγε ότι οι Έλληνες διαιρούνται ως οι Ινδοί εις φυλάς, εις τέσσερεις κατηγορίας:
- εις την φυλή των συμπολιτευόμενων , ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσι εις την χύτραν του προύπολογισμού, 
- εις την φυλή των αντιπολιτευόμενων, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον,
-εις την κόκκινη Φυλή
- εις τους εργαζομένους, ήτοι τους ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ' επιφορτισμένους να γεμίζωσι την χύτραν δια του ιδρώτος αυτών.

Οι πρώτες τρείς κλάσεις συναποτελούν τους Κωλοέλληνες.


*Έκανα μια μικρή προσαρμογή των δυο γνωστών εκδοχών στο καλαμπούρι του Ροίδη που το υπερεκμεταλλεύονται διάφοροι συντονισμένοι και εκσυγχρονιζόμενοι μεταρρυθμισταί και εκσυγχρονισταί . Θα μπορούσα να προσθέσω και το εξής: «Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας, η Ελβετία τους περιηγητάς , και η Ελλάς τον Νέο Πατριωτισμό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: