ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

31/8/17

O Axel με τους…. Επιχειρηματίες του ΤΚ9

Το Κομούνι πήγε στην «Εταιρική Ευθύνη» και τους είπε ότι η «κοινωνική και αλληλέγγυα oικονομία» αποτελεί προτεραιότητα για την αριστερή κυβέρνηση. Όπως σας τα έλεγα δηλαδή.
Το Παγκόσμιο Δικτύο των «επιχειρηματιών» με τις «πρωτοπόρες ιδέες» λειτουργεί σε 120 πόλεις, για να προσφέρει στήριξη σε εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας .
Το Κομούνι είπε στους χαζούς και αριστερούς «επιχειρηματίες» ότι η Αλληλέγγυα Οικονομία, δεν έχει στόχο τον ανταγωνισμό και το κέρδο, αλλά τη συνεργασία, τη συνεργατικότητα, τη αλληλοβοήθεια, τη καινοτομία, τη κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη κοινωνική ανταποδοτικότητα και ενισχύουν την οικολογική συνείδηση.
Το πλήρες πακέτο για κάθε ηλίθιο «Νέο»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η αποκαατάσταση από τον Στάλιν του Πατριαρχείου της Μόσχας μετά από 26 χρόνια τροτσκιστικού διωγμού

H Συνάντηση του Στάλιν με τους ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1943, ο Στάλιν εξέφρασε την επιθυμία να συναν...