13/1/22

Ο εμβολιασμός και η Πλανδημία είναι πράσινη πολιτική. Αποβλέπουν στην μείωση του παγκόσμιου Πληθυσμού για να σωθεί ο Πλανήτης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: