24/2/23

24 Φεβρουαρίου 1921. Ο κ. Γούναρης και ο κ. Βενιζέλος στο Λονδίνο. Στην Αθήνα αφήχθει η μελλουσα σύζυγος του διαδόχου Γεωργίου


 
Δεν υπάρχουν σχόλια: