23/2/23

ΟΙΚΟΙ ΣΥΝ-Α(Ε)ΝΟΧΗΣ Κ-ΝΔ-ΟΥ ΚΑΙ (Π)ΣΥΡΙΖΑ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Χιὼν εἰς τοὺς -02°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). Ἐπιμένω: ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἀρχηγός τῆς Ἑταιρείας Φιλογενῶν (1800) μετὰ τὸν θάνατον τοῦ προσδοκωμένου Βασιλέως τοῦ Ἑλλήνικοῦ Ἒθνους, Κων/νου Ὑψηλάντου (1816) ἀνέλαβεν ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας. Ὁ Ι. Καποδίστριας παρὰ τὸ Τραγικόν Ἀτόπημα τοῦ Ἀλέξάνδρου Ὑψηλάντου νὰ ἀρχίσῃ τὴν Ἐπανάστασιν ἀπὸ τὴν Ρουμανίαν, καὶ ὂχι ἀπὸ τὴν πόλιν τῶν Καλαμῶν, ἐπανεστάτησεν τὴν Ἑλλάδαν, μὲ στρατιωτικούς ἀρχηγούς, Θ. Κολοκοτρώνη, Γ. Καραϊσκάκη καὶ Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο, κ.α.
Ὁ Ι. Καποδίστριας, ὁ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ "Κινημα21", τοῦ Κινήματος μας, ὑπῆρξεν Ἀρχηγός τῆς ΕΦ, Ἑταιρείας Φιλογενῶν, καὶ ὂχι τῆς ΦΕ (φιλικῆς ἑταιρείας) τῆς ἰδρυθείσης ὑπὸ τῶν προδοτῶν καὶ Ἀγγλοσκουπιδιῶν, Φιλήμονα καὶ Ξάνθον τὸ 1834!

Μήπως, ὦ Ἓλλην, προορίζεις, τὰ ἐσὰ τέκνα διὰ τοὺς οἲκους Συν-ἐνοχῆς καὶ Συν-ἀνοχῆς τοῦ Διεθνοῦς Ἐπενδυτά Κ. Μητσοτάκη καὶ τοῦ Διεθνοῦς Παπαγάλλου Α. Τσίπρα; 

Μὴν ἐλπίζεις ὃτι "θὰ κάνουν μίαν καλλίτερη ζωή" ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΗΣΟΥΝ "ΑΤΥΧΟΣ". Ἒτσι σοῦ εἶπαν. Αὐτὸ σὲ "ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ" νὰ πιστεύσῃς.
 Ἒτσι εἶπαν οἱ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ καὶ ΣΚΛΑΒΕΜΠΟΡΟΙ Ἂγγλοι τοῦ τουρκομογγόλου Γκλύξμπουργκ Καρόλου. (Ὁ Κάρολος Ἀγγλίας εἶναι ἐγγονός τοῦ Ἀνδρέα τοῦ Γεωργίου Α'. Σκέψου).

Διὰ τοῦτο ἐξανίστανται καὶ σήμερον οἱ Ἀπόγονοι τῶν Μογγολοχαζάρων καὶ τουρκμένων τοῦ Τζέκινς Χὰν, οἱ ὁποῖοι κάποτε ἐπεδίωξαν νὰ ἱδρύσουν τὴν "Μεγάλην Χαζαρίαν", τὴν σημερινήν "Οὐκρανίαν", τὴν "Πεφωτισμένην Ἰουδαίαν τῶν Πραματευτάδων". 
ΩΣ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Ὃμως ΚΑΤΕΠΟΛΕΜΗΘΗΣΑΝ ἀπὸ τοὺς Οὒγγρους καὶ τοὺς Ρώσους.
Ἐν τῶ μεταξύ "ἐξέχοντες ἐξ αὐτῶν" ἐξαπλώθησαν ὡς "Βασιλεῖς" τοῦ "Χριστιανοῦ" τῆς Δανίας τοῦ Γκλύξμπουργκ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ. Ὃλοι τους ἐν "Γιουρώπη" εἶναι "γαλαζοαίματοι συγγενεῖς". Οἱ ὁποῖοι γαλαζοαίματοι, κυρίως λόγω ἐπιμειξιῶν κατατρώγονται ἀπὸ τὴν πάθησιν τῆς "Βλακείας".
Καὶ αὐτοί ὡς καὶ Πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν, πολυπληθεῖς ΧανΧάν, ἒχουν ἐνδυθεῖ τὴν Ἰουδαϊκήν θρησκείαν καὶ ἐνίοτε μεταπηδοῦν εἰς τὰς παρεμφερεῖς αἱρέσεις, ὡς πχ ὁ οἶκος Μπονιέρ (Σουηδία) μετεπήδησεν πρὸς τὸ Κολλέγιον τῶν Διαμαρτυρομένων. Ἂλλοι, τοὐναντίον, ὠς ἡ γνωστή Μαντόνα, ἐπιστρέφουν εἰς τὸν "Ἰουδαϊσμόν" τῶν Πλουσίων. Ὑποδύονται τοὺς πάλαι ποτέ "ἀπογόνους τοῦ Ἂμπραχαμ", ἐνῶ εἶναι ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ.

Ἂλλοι ὡς ὁ Antony John Blinken, "Antony J. Blinken was born on April 16, 1962, in Yonkers, New York, to Jewish parents, Judith (Frehm) and Donald M. Blinken, who later served as U.S. Ambassador to Hungary. 
His maternal grandparents were Hungarian Jews. Blinken's uncle, Alan Blinken, served as the U.S. ambassador to Belgium. His paternal grandfather, Maurice Henry Blinken, was an early backer of Israel who studied its economic viability, and his great-grandfather was Meir Blinken, a Yiddish writer".

 ΔΛΔ "Antony J. Blinken γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1962, στο Yonkers της Νέας Υόρκης, από Εβραίους γονείς, Judith (Frehm) και Donald M. Blinken, ο οποίος αργότερα υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουγγαρία. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες του από τη μητέρα του ήταν Εβραίοι Ούγγρες. 

Ο θείος του Μπλίνκεν, Άλαν Μπλίνκεν, υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Βέλγιο. Ο παππούς του από τον πατέρα του, Μορίς Χένρι Μπλίνκεν, ήταν πρώιμος υποστηρικτής του Ισραήλ που μελέτησε την οικονομική του βιωσιμότητα και ο προπάππους του ήταν ο Μέιρ Μπλίνκεν. Γίντις συγγραφέας".
Γένος καὶ αὐτό πολιτικῶν! 

ΕΝΩ ΕΣΥ, ΕΛΛΗΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ,  ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΛΚΗΣ. 

"Τὰ πόστα εἶναι πιασμένα".

Ἐν τῶ μεταξύ ἀλληλοσφάζονται (θετικόν ὦν, ἲδε διένεξιν Ροκφέλλερ - Ρότσιλντ, κλπ). Ἐπισημαίνεται δὲ ὃτι ἒχουν γίνει "πολλοί" (ΚΛΕΠΤΡΟΝΙΟΙ, ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ) εἰς τὴν Κορυφήν. Ὃσον καὶ ἂν ἰσχύει τὸ "Κόραξ κοράκου μάτι δὲν βγάζει", Αὐτοί εἶναι Σαρκοβόρα ὂντα τὰ ὁποῖα εἲτε θὰ ἀλληλλοσπαραχθοῦν, εἲτε θὰ ἀπωλέσονται τῆς Θείας Δίκης σὺν τῶ χρόνῳ. Τὸ ζήτημα εἶναι ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟΝ. Ἲδε καὶ καταποντισμόν τῶν μογγόλων τοῦ Κουμπλάϊ Χαν, 16/8/1281, ἀνοικτά τῆς Ἰαπωνίας.Mongol Invasion of Japan, 1281 CE. Η εισβολή των Μογγόλων στην Ιαπωνία, 1281 μ.Χ. https://www.worldhistory.org/trans/el/1-17878/

Ἂλλοι ὡς ὁ Antony John Blinken, "Antony J. Blinken... ἀπὸ ἰουδαίους γονείς. Οι παππούδες, Ούγγροι Εβραίοι. Ο παππούς Maurice Henry Blinken... και προπάππους, Meir Blinken, συγγραφεύς Γίντις».
Γένος καὶ αὐτό πολιτικῶν! 
ΕΝΩ ΕΣΥ, ΕΛΛΗΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ,  ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΛΚΗΣ. "Τὰ πόστα εἶναι πιασμένα".

Ἃπαντα τὰ ἀνωτέρω προκύπτουν ἀπὸ ἐνδελεχήν μελέτην τῶν ἱστορικῶν γεγονότων εἰς τὴν Ἀνατολήν, πέραν τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς (Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας (1050-1600). Ποῖος ἂλλωστε εἶναι ὀ λόγος ΤΗΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ποὺ ἐπιχειροῦν μετὰ τὸ 1989; Ὡς καὶ τὴν ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Ἲδε Μαρία Ρεπούση (μὴ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς), ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, περὶ συνωστισμοῦ τῆς Σμύρνης, 1922 καὶ ὂχι περὶ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ).
Ποῖαι Δυνάμεις ἐντείνουν τὴν δημιουργίαν μὶας Νέας Ψευδοῦς (Κατὰ τὸ Δοκοῦν) Πραγματικότητος (Great Reset) ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσει εἰς τὴν Νέαν Τᾶξιν Πραγμάτων καὶ εἰς τὴν Ἐπικυριαρχίαν μὶας Ἀορίστου Πολυκέφαλης Global Governance; Δίχως Ἱστορία, διακόπτεται ἡ συνέχεια τῶν Δημιουργικῶν Ἐθνῶν. Πλήρης Ἀναρχία ἐπιβάλλεται. Χειραφετεῖται ἡ Τοκογλυφία, ἡ Κλεπτοκρατία ὀνομάζεται ἐπενδυτική εὐλογία, ἡ Φαυλοκρατία ἀναδεικνύεται ὡς "Δημοκρατία" καὶ ὠς Πολιτικόν Ὀρθόν. Ἀρετή, Λογική, Αὐτάρκεια, οἰκογένεια, Ἒθνος, Φυλὴ, Γένος κλπ διαγράφονται ἀπὸ τὰ λεξικά ΕΝΩ ΠΑΝΑΙΩΝΙΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ὃπως ἡ Ἀγάπη εἰς τὸν Ἂνθρωπον καὶ εἰς τὴν Φύσιν (ποὺ κληρονομήσαμεν), εὐδαιμονία, Ἒρως, Φιλία, Ἐπιστήμη, Γνῶσις, σύντροφος ἢ ἀδελφός κ α ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΙ, ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. Ἐντάσσοναι δὲ, εἰς τὸ "Συμφεροντολογικόν Λεξικόν" διαφόρων Διεθνῶν Ἐγκληματικῶν Συμμοριῶν, μυστικῶν ὀργανώσεων (International Criminal Gangs and Secret Societies). Secret Societies, ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, στοάς κλπ, κατὰ τῶν ὁποίων ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΟΙ John. F. καὶ Robert Kennedy (22/11/1963, 6/6/1968). Διὰ τοῦτο καὶ ἐδολοφονήθησαν. Ὡς καὶ ὁ John F. Kennedy Jr. (16/7/1999). http://deltio11.blogspot.com/https://ellas21.com/.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: