15/3/23

Βουλγαρία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία ζήτησαν επιστροφή στην Εθνική Υγεία και δήλωσαν στην ΕΕ ότι δεν μπορούν να δεχτούν νέες προμήθειες εμβολίων από την Pfizer/BioNTech και απέρριψαν τις προτάσεις της Συμμορίας των Βρυξελλών

 

Η Βουλγαρία δεν χρειάζεται νέα εμβόλια 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ο βουλγαρός Υπουργός Υγείας Ασέν Μετζιντίεφ κατά τη διάρκεια άτυπου γεύματος εργασίας των υπουργών Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ, (και όχι κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης και επομένως εκτός ¨πρακτικών») είπε στους συναδέλφους του ότι 

 «Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες παραδόσεις εμβολίων κατά της Covid-19, καθώς οι ανάγκες της Βουλγαρίας καλύπτονται πλήρως και οι δυνατότητες αποθήκευσης έχουν εξαντληθεί».

Ο Βούλγαρος Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν μόνο δύο εύλογες λύσεις: Είτε η κατάργηση της σύμβασης με την Pfizer./BioNTecΚ ή η δραστική μείωση των ποσοτήτων βάσει πραγματικών αναγκών, χωρίς οικονομική αποζημίωση σε βάρος των κρατών.

Ο υπουργός Μετζιντίεφ τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η τρέχουσα γενική προσέγγιση και στο μέλλον η προμήθεια φαρμάκων θα πρέπει να οργανώνεται ανεξάρτητα από κάθε κράτος μέλος. Σύμφωνα με τον Υπουργό, προτεραιότητα για τη  Βουλγαρία είναι να εγγυηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που λειτουργεί προς το συμφέρον των ασθενών.

 Κατά τη συζήτηση για την Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλγαρία επέμεινε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της με έναν πανευρωπαϊκό πόρο, χωρίς να επιβαρύνεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή να επηρεάζεται το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν ανεξάρτητα τις πολιτικές τους για την υγεία. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία υπέβαλαν κοινή δήλωση ότι οι χώρες τους δεν μπορούν να δεχτούν νέες προμήθειες από την Pfizer/BioNTech και η τρέχουσα προτεινόμενη τροποποίηση είναι απαράδεκτη και πρέπει να γίνει νεα διαπραγμάτευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Εθνική Προδοσία του 1897. Το Παλάτι και οι Εθνικόφρονες εκαναν πολιτική με το αίμα των Ελλήνων. Το 1897 ήταν ο πρόλογος του 1922

Ο Κωνσταντίνος ο 12ος, που "θα έπαιρνε τον Πόλη" ήταν ο Προδότης . Το είχε  ξανακάνει.  Με εντολή των Αγγλων, υποχώρησε από την Λά...