27/5/24

102 χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία . Οι Λογοκριμένες εφημερίδες μιλούσαν πιά για τις σφαγές των Ελληνικών Πληθυσμών. Δημοσίευαν και πληροφορίες για το διωγμό των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου που μερικές εβδομάδες τις αγνοούσαν

 

 

 Άρθρο του Σκριπ από το φύλο της 27ης Μαΐου 1922

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ