30/5/24

30/05/1956. Το Προδοτικό Τόξο και ο Αγών των Ελλήνων στην Κύπρο ενάντια στον Άγγλο κατακτητή, στους Τούρκους, τους ΑΚΕΛικούς πράκτορες των Άγγλων και τον κουφό πράκτορα στην Αθήνα

Ο Μητροπολίτης Κυτίου απέστειλε προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής το ακόλουθο τηλεγράφημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: