27/5/24

Μιά ακόμη μαύρη σελίδα. Κάθε ημέρα μια προδοσία. Σαν χθες οι Εφιάλτες καταδίκασαν σε θάνατο ον Κολοκοτρώνη. Σαν σήμερα ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΣΣΟ

Η Προδοσία της Κάσσου από τους αγγλόδουλους δανειολήπτες και τον  ιδιοτελή και κλέφτη των αγγλικών δανείων Γεώργιο  Κουντουριώτη   

Στις 27 Μαΐου/8 Iουνίου 1824 ο στόλος της Αιγύπτου επιτέθηκε στην Κάσσο με 45 πλοία και αποβίβασε τέσσερις χιλιάδες στρατό υπό του Χουσεΐν Μπέη.


 Την ίδια ημέρα ο ιδιοτελής αγγλοτσολιάς Γεώργιος Κουντουριώτης υπέγραψε επιστολή που υποσχόταν βοήθεια στον επαναστατημένο λαό της Κάσσου, αλλά «μόλις φθάσουν τα λεφτά», διότι τα πλοία των ναυτικών νήσων δεν σήκωναν πανιά. 

Η επιστολή Υδραίου εβραιόσπορου ήταν η ακόλουθη:

 «Η Διοίκησις, ως κοινή μήτηρ, δέν θέλει αδιαφορήσει καί εις τάς πολεμικάς χρείας, καί φθάσαντος τού δανείου θέλει σάς οικονομίσει αναλόγως. Τά πολεμικά πλοία εξ Ύδρας καί Σπετσών δέν εκπλέουσιν ακόμη εξ αιτίας όπου τό ταμείον δέν έχει χρήματα νά πληρώσει τούς ναύτας, άμα όμως φθάσουν τά χρήματα καί πληρωθούν οι ναύται θέλουν έβγει ευθύς επειδή είναι έτοιμα. Απορεί η Διοίκησις παρατηρούσα ότι έχετε έλλειψιν εφοδίων, ενώ ειξεύρει ότι καί πρότερον ήσθε εφωδιασμένοι από αυτά καί τελευταίον λαβόντες τά όσα εκ Κρήτης έφθασαν αυτόθι, εφοδιασθήτε έτι μάλλον τούτο. Αν ο εχθρικός στόλος αποτολμήση νά πλησιάση εις τήν νήσον ταύτην καί νά φροντίση νά κάμη έφοδον, η Διοίκησις γνωρίζουσα τήν γενναιότητά σας καί τήν απόφασίν σας νά θυσιασθήτε πάντες υπέρ πίστεως καί πατρίδος, πληροφορηθείσα ότι καί αρκετά ξένα άρματα ευρίσκονται εις τήν νήσον σας είναι βεβαία ότι θέλετε δώσει τρόμον εις τόν εχθρόν. Εν Μύλοις Ναυπλίου τή 27 Μαΐου 1824. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Κουντουριώτης». 

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο.  «Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας».

 Η Κάσσος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της ναυτικής δύναμης, αποτελούσε σημαντικότατο έρεισμα των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων στο Αιγαίο και στήριγμα της Επανάστασης της Κρήτης. Από τα μέσα Απριλίου του 1824 οι Κάσσιοι είχαν πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση των Αιγυπτίων και επανειλημμένα ζήτησαν βοήθεια από την Ύδρα, και τις Σπέτσες. 

Στις 12 Μαΐου, οι πρόκριτοι της Κάσσου έστειλαν αίτημα για άμεση βοήθεια, στην «επαναστατική κυβέρνηση» Μαυροκορδάτου -Κουντουριώτη και ζήτησαν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ενίσχυση με πλοία, πολεμοφόδια και στρατό, αλλά δεν έλαβαν απάντηση. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου ο αιγυπτιακός στόλος έκανε την εμφάνισή του στ’ ανοιχτά της Κάσου. 
Στις 17 Μαΐου οι Κάσσιοι έστειλαν νέο αίτημα για βοήθεια στους δανειολήπτες. Οι πατριώτες Κάσσιοι απέμειναν την κρίσιμη ώρα της Τουρκοαιγυπτιακής εισβολής μόνοι και απροστάτευτοι και υπέστησαν πλήρη καταστροφή, όπως το Γαλαξείδι και τα Ψαρά. 

Ο αγγλοτσολιάς Γεώργιος Κουντουριώτης μαζί με τον Μαυροκορδάτο αρνήθηκαν να στείλουν βοήθεια. Στην καταστροφή της Κάσσου των Ψαρρών και του Γαλαξειδίου συνέπραξαν και συνέργησαν οι κωλοοικογένειες των Προδοτών της Υδρας. Μετά την κατάρρευση της αντίστασης των Κασίων, ακολούθησε γενική σφαγή και εξανδραποδισμός. Γύρω στους 2.000 σκοτώθηκαν και αλλά τόσα γυναικόπαιδα αιχμαλωτίσθηκαν για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Τα κασσιώτικα πλοία δημεύτηκαν . 

 Ο Επικεφαλής της επιχείρησης αλβανός Χουσεϊν Μπέης και ο αλγερινός ναύαρχος Ισμαήλ Γιβραλτάρ, αφού εγκατέστησαν τούρκο διοικητή και φρουρά στην Κάσο εξασφάλισαν αμαχητί την υποταγή της Καρπάθου, και αναχώρησαν για τη Σούδα. 

Μόλις έμαθαν την καταστροφή της Κάσσου οι Υδραίοι απέπλευσαν και πήγαν μια βόλτα προς την Κάσσο.

Δέκα ημέρες μετά, την σφαγή των Κασσίων ο ναύαρχος Γεώργιος Σαχτούρης από την Ύδρα έφτασε στα ανοιχτά της Κάσσου και  βρήκε μόνο άταφους νεκρούς και χάος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: