13/4/14

Λόγω Μεγάλης Εβδομάδας

Ο Γιανιτσαραγάς (Συριζώνυμος), δεσμεύεται από το Σύμβολο της Πίστεως και τις Οικουμενικές Συνόδους ή μπορεί να ερμηνεύει με μαρξιστικές απόψεις το Δόγμα και να κηρύττει ότι, «ο Χριστός γεννήθηκε σαν πρόσφυγας και μεγάλωσε σαν Ξένος»;

Απλά και ξεκάθαρα πράγματα.

Κάθε καλός και πιστός χριστιανός οφείλει τη δική του απάντηση.

Η Εκκλησία μας είναι «λαϊκή», και το «πλήρωμα της Εκκλησίας», δεν κάνει μόνο τον σταυρό του , έχει και ευθύνη  για την προάσπιση και την υπεράσπιση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

18 Ιουνίου του 1943: Η ίδρυση των Αντικομμουνιστικών Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν ως πρότυπο τα Δημοκρατικό Τάγματα

Από τον Μάρτιο του 1942, με την έγκριση των Αρχών Κατοχής , οι Νομαρχίες είχαν αρχίσει να χορηγούν άδειες οπλοφορίας σε επιλεγμένα άτομα, τα...