11/4/14

Ελπίδες!

Ο Sarafbasi Προβόπουλος : «Μετά από μια μακρά και βαθιά ύφεση διαφαίνεται τώρα καθαρά η προοπτική εξόδου από την κρίση».
Λέξεις κλειδιά. Διαφαίνεται , προοπτική, έξοδος. Σίγουρα πράγματα δηλαδή. Κάποτε, το 2022 και βλέπουμε. Για όποιον ζει ακόμα τότε….

Δεν υπάρχουν σχόλια: