12/4/14

Βρε ΟΥΣΤ! (Συνέχεια)

O αιρετικός Γιανιτσαραγάς ΣΥΡΙΖΩΝΥΜΟΣ

Θεολόγος δεν είμαι. Αλλά διαβάζω και καταλαβαίνω ελληνικά. Η ομολογία της πίστεώς μας που υιοθετήθηκε στις δυο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους αναφέρει: «Και (Πιστεύω)… εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα….»

Αυτό είναι το δόγμα. Αυτό πιστεύουμε. Δεν λέει πουθενά ότι ο Χριστός ήταν «πρόσφυγας» ή λαθρομετανάστης, και δεν λέει πουθενά ότι μεγάλωσε σαν «ξένος».

Όσα λοιπόν είπε ο Γιανιτσαραγάς ΣΥΡΙΖΩΝΥΜΟΣ τα περασμένα Χριστούγεννα στα παιδιά του παιδομαζώματος που εκτρέφει στη ΜΚΟ «Αποστολή» για να τα κάνει Γιανιτσάρους, ότι , «ο Χριστός γεννήθηκε ως πρόσφυγας, και έζησε ως ξένος», είναι καταφανώς εκτός δόγματος αποτελούν αιρετική άποψη και εφόσον δεν έχουν ανασκευαστεί και δεν έχουν αποδοθεί στην πιθανή γεροντική άνοια τότε ο αιρετικός ΣΥΡΙΖΩΝΥΜΟΣ θα πρέπει να αναθεματιστεί και να αποβληθεί από την Εκκλησία.*

*Τότε , τον Δεκέμβριο, ο Γιανιτσαραγάς συνοδευόταν από τον πιστοποιημένο από την American Jewish Committee», « Seminar in Israel for Leaders of Greek Civil Society», και το Harvard Kennedy School, «Public Leaders in Southeastern Europe», γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλατζή. Τώρα λόγω προώθησης του αντιρατσιστικού ξαναπήγε, αλλά μόνος του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Ντ. Αϊιζενχάουερ θα εγκαταλείψει την Ερυθρά Θάλασσα

Το πυρηνικό αεροπλανοφόρο Dwight Eisenhower, το οποίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις εναντίον των Χούτι στην Υεμένη, εγκαταλείπει την Ερυθρά Θά...