16/4/16

Τσογλανοπαρέα: Να πέσουμε μόνοι μας

Alexis-Αlexis -Κάνε το σωστό.
Aνέβα στο παράθυρο και σάλτα στο Κενό!

Σάλτο μορτάλε στο κενό, συνιστά προσυνεδριακά η «πρωτοβουλία 53+» μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΟΥΜΟΥ. « Προτιμάμε να πέσουμε αντιστεκόμενοι ηρωικά από εσωτερική ή εξωτερική τρόικα και όχι ταπεινωτικά από την ίδια την κοινωνία», τονίζουν.

Το ζήτημα όμως είναι αν έχουν επιλογή και αν τους ρωτάνε οι έξωθεν και οι άνωθεν. Αλλά, όταν λες καλύτερα να πέσω παρά να με ρίξουνε, το επιμύθιο είναι ξεκάθαρο. Αφού μετράνε τις μέρες, υπάρχει μόνον ένας τρόπος αριστερής σκέψης.
-Ότι φάνε, ότι πιούνε και ότι αρπάξει ο κώλος τους ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: