10/4/16

Αβανταδόροι του Σόρος ο Αρχοντώνης και ο Αιρεσιάρχης Φραγκίσκος

O Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ καταγγέλλει την επίσκεψη
του Τουρκορθόδοξου και του Πάπα στη Λέσβο
και θεωρεί άστοχη και εσφαλμένη την απόφαση της ΔΙΣ

O Μητροπολίτης Πειραιώς χαρακτηρίζει «κωμική» την πρωτοβουλία του Αρχοντώνη, (Βαρθολομαίου), η οποία, «ἐμφανίζει τούς θρησκευτικούς Ἡγέτας τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς νά γίνωνται παρακολουθήματα τοῦ Open Society Foundation τοῦ κ. Τζώρτζ Σόρος καί τῶν κρυπτομένων ἐντολέων του, στήν ἀγωνιώδη προσπάθειά τους νά ὑλοποιήσουν τόν σχεδιασμόν τους, γιά τόν ὁποῖον ὅπως δήλωσε ὁ κ. Σόρος πρόσφατα στήν Τουρκία, ἔχουν ἐκταμιεύσει 11 δισ. δολάρια σέ ΜΚΟ γιά νά ἐπικοίσουν τήν Εὐρωπαϊκή Ἤπειρο μέ μουσουλμανικούς πληθυσμούς».

O Μητροπολίτης Πειραιώς τονίζει επίσης τον ατελέσφορο και επικοινωνιακό χαρακτήρα της επίσκεψης του διδύμου Αρχοντώνη- Μπεργκόλιο στη Λέσβο, που απευθύνεται σε τηλε-βλάκες υπογραμμίζοντας ότι, «κανείς νοήμων δέν πιστεύει ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐπίσκεψις θά σταματήσει τίς πολεμικές συγκρούσεις στή Συρία καί τό Ἰράκ, τοῦ χρηματοδοτουμένου ἀπό τό σουνιτικό μπλόκ, (Σ. Ἀραβία - Κατάρ - ‘Ομάν καί λοιπά Ἐμιράτα τοῦ Ἀραβικοῦ Κόλπου) ISIS κατά τῶν νομίμων κυβερνήσεων τῆς Βαγδάτης καί τῆς Δαμασκοῦ, οὔτε θά μεταβάλλει τό δολοφονικό Ἰσλάμ καί τίς κορανικές ἐντολές τοῦ ψευδοθεοῦ στόν ψευδοπροφήτη Μωάμεθ γιά τήν σφαγή τῶν ἀπίστων (σοῦρες : τά λάφυρα στίχ. 12 καί 17, τό στρωμένο τραπέζι στίχ. 33, Μωάμεθ στίχ. 4, ὁ σίδηρος στιχ. 21).

O Μητροπολίτης Πειραιώς. Σεραφείμ τονίζει ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που θα επισκεφθούν οι «αβανταδόροι του Σόρος», «θα πρέπει νά ἐπανα προωθηθοῦν στήν Τουρκία καί ἑπομένως ἡ παρουσία τῶν θρησκευτικῶν Ἡγετῶν στή Λέσβο ἐπιχειρεῖ νά ἀκυρώσει τήν ἐπαναπροώθηση καί ἐπιδιώκει τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῆς Εὐρώπης στά πολυεκατομμύρια τῶν μουσουλμάνων τῆς Μ. Ἀνατολῆς, τοῦ Μαγκρέμπ, τῆς Ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, τοῦ Πακιστάν καί τοῦ Μπαγκλαντές».

O Μητροπολίτης Πειραιώς τονίζει ότι η απόφαση της Δ.Ι.Σ. της 5ης Απριλίου 2016 με την οποία συγκατατέθηκε η Εκκλησία της Ελλάδος στην επίσκεψη στη μαρτυρική μας Πατρίδα του κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, «ἐξεδόθη κατά πρόδηλον ὑπέρβασιν τῶν ὁρίων  καί κατά παράβασιν τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν 590/1977), καί εἰδικώτερα τοῦ ἄρθρ. 9 παράγραφος 1, πού καθορίζει τίς ἁρμοδιότητες τῆς Δ.Ι.Σ. στό ἐδάφιο δ, καί πού προβλέπει ὅτι ἐπιλαμβάνεται τῶν «τρεχούσης φύσεως Ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων», διότι ἡ ἐπίσκεψις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα τοῦ Αἱρεσιάρχου «Πάπα» κ. Φραγκίσκου, τυγχάνει ἐκ τῆς φύσεως τοῦ θέματος ὑψίστης ποιμαντικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς σημασίας καί ἀνήκει εἰς τάς ἁρμοδιότητας τῆς Ι.Σ.Ι. ὅπως προβλέπεται στό ἄρθ. 4 ἐδάφιον α πού ἀναφέρεται ὅτι μόνον ἡ Ι.Σ.Ι. «ρυθμίζει τάς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν Ἑτεροδόξων. Καί ναί μέν στό ἄρθρ. 9 παράγραφος 2 προβλέπεται ὅτι μέχρι συγκλήσεως τῆς Ι.Σ.Ι., ἡ Δ.Ι.Σ. ἀσκεῖ πᾶσαν Ἐκκλησιαστικήν - διοικητικήν ἐξουσίαν, ὡστόσο ἡ ἀποδοχή τῆς ἐπισκέψεως ἑνός τοσοῦτον προβληματικοῦ καί κακοδόξου προσώπου διά τήν Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἀπαιτεῖ τήν διαγνώμην ὅλου τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας.»

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φωνή βοώντος....

Ανώνυμος είπε...

http://www.solidaritynow.org/solidarity-now-gr/board-gr.html

Ολοι αυτοι που ειναι το συμβουλιο του ιδρυματος Σόρος ειναι τα καλα παιδιά .Αλεβιζατοι ,λυμπερακηδες κλπ