21/9/19

Μια εικόνα από τις αίθουσες της Συντακτικής

Η Αίθουσα του Σφαιριστηρίου του Κεραμικού χρησιμοποιήθηκε από την Συμβατική και την Εθνική Συντακτική Συνέλευση μέχρι τις 9 Μαΐου 1793. 
Μετά μετέφερε οι συνεδριάσεις μεταφέρθηκαν στο στεγασμένο στίβος ιππασίας του Κεραμεικού, την Αίθουσα του Ιπποδρομίου ,(Salle du Manège), έδρα της βασιλικής ιππικής ακαδημίας, που παρείχε τον μεγαλύτερο στεγασμένο χώρο στην πόλη που φιλοξένησε τη Συντακτική, και το 1795 το Συμβούλιο των 500 του Διευθυντηρίου, μέχρι τη μετακίνηση του Συμβουλίου στο Ανάκτορο των Βουρβόνων το 1798.
 Σε αυτή την αίθουσα, οι κερκίδες είχαν 800 -900 θέσεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούσαν να χωρέσουν δύο φορές περισσότεροι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

«Δημιούργησα το ιστολόγιο Θέματα Ελληνικής Ιστορίας υπό το ψευδώνυμο "Φιλίστωρ" το 2009, με πρώτο δημοσιευθέν άρθρο για τον σπαρτι...