28/7/22

ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΕΙΣΘΕ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Βροχερός εἰς τοὺς 11°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). Ἐπαναλαμβάνω μὲ στόμφον: 
 Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ! Εἲτε ἀρέσει εἲτε ὂχι. 
 Κάτωθι καταθέτω ἀσχολίαστη τὴν συνέντευξιν τύπου τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ἐν Κάννες. «Τὸ μοναχικό λιοντάρι τῆς Εὐρώπης». 

 «Τοὺς εἶπα ὃτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ τῶν Ευρωπαίων ποὺ εἶναι οἱ δημοκράτες, οἱ προοδευτικοί, οἱ δίκαιοι, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΜΟΥ. Πρέπει νὰ εἰπῶ ὃτι ἢμουν καὶ ἐγὼ σκληρός, δὲν μπορῶ νὰ ἐπαναλάβω τὶς λέξεις ἀλλὰ πράγματι αἰσθάνθηκα γιὰ τὴν Ἑλλάδα πολὐ ξένος σ’ αὐτό τὸ κλῖμα. Καὶ πρέπει νὰ πῶ καὶ κάτι ποὺ ξέχασα, ὂσο δυσάρεστο καὶ ἂν εἶναι. Ὁ Σιράκ, κλείνοντας τὸ θέμα τῶν Σκοπίων εἶπε ὂτι ἡ ἑνωμένη Εὐρώπη θὰ ὑποχρεώσῃ, θὰ βοηθήσῃ, οἱ διαδικασίες εἰρήνευσης καὶ ἐπίλυσης τοῦ Σκοπιανοῦ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὃτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἂρῃ τὸ ἐμπάργκο. Ἒχομε τώρα καὶ προύποθέσεις. Λοιπόν αὐτό ἦταν ἓνα δυσάρεστο κλῖμα, καὶ θέλω νὰ τὸ ἐπεκτείνω. Δὲν ἒχω κανένα λόγο νὰ κρύψω ἀπὸ τὸν Ἑλληνικό λαό τὴν Ἀλήθεια. Θέλω νὰ εἰπῶ ὃτι εἶδα πράγματι τὸ Διευθυντήριο νὰ λειτουργῇ. Διότι ἐνῶ πολλοί συνάδελφοι, οἱ Πρωθυπουργοί, ἰδιαιτέρως καὶ εἰς τὸ διάδρομο, μοῦ ἒλεγαν τὶ καλά ποὺ τὰ εἶπες, ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ, κανείς δὲν πῆρε τὸν λόγο νὰ καλύψῃ τὶς θέσεις μου. Συγχαρητήρια ἒπαιρνα, εἰς τοὺς διαδρόμους, ἀλλὰ δὲν εἶχαν οὒτε τὴν δυνατότητα, ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΚΡΙΤΙΚΗ, ἐκεῖ ποὺ ἒμπαινε ἓνα θέμα τεράστιας ἠθικῆς ὑπόστασης.
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ, ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΜΕΝ ΠΛΕΟΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ; ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ. Αὐτά εἶναι ἐρωτήματα πολύ βασικά. Εὑρίσκονται, λέει, ὃτι πᾶμε σ’ ἓνα εἶδος, συρίκνωσης τῆς Ἐθνικῆς δύναμης. Ἀλλά ὂχι στό βωμό μιᾶς συλλογικῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας, στὸ βωμό τῶν κρίσεων καὶ τῶν συμφερόντων, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ὃταν λέω ΡΗΤΑ, δὲν θέλω νὰ ἀποκαλύψω ὀνόματα, ποιοί έμίλησαν καὶ τὶ εἶπαν. Λέγω ὃμως ὃτι ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, οἱ ὁποίες δὲν θὰ μποροῦν νὰ παίξουν δημοκρατικά ἀποτελεσματικό ρόλο, ἀλλά θὰ ὐπόκεινται στὶς κατευθύνσεις ποὺ θὰ μᾶς δίνῃ τὸ Διευθυντήριο. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Δὲν λέω ὃτι θὰ φύγωμε ἂπὸ τὴν Ἓνωσι. Δὲν ὑπάρχουν ἂλλοι δρόμοι. Θὰ δώσουμε μάχες ὃμως, καὶ ὁ λαός μας πρέπει νὰ εἶναι ἐν ἐγρηγόρσει. Οἱ μάχες δὲν εἶναι εἰς τό μέτωπο μέσα εἰς τὴν κοινωνία μας, μέσα εἰς τὴν οἰκονομική δομή. Θὰ πρέπει αὐτό νὰ ληφθῇ ὑπ’ ὂψιν πολύ σοβαρά. Κάποτε τὸ ΦΑΝΤΑΖΟΜΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΘΗ. Τώρα τὸ βλέπω. Ὑπάρχει μία διαφορά. Θέλομε νὰ πληρώσωμε τὸ τίμημα; Εἲμαστε ἓτοιμοι νὰ εἰποῦμε ναὶ εἰς τὰ Σκόπια; Ἐντάξει. Ὂνομα μακεδονία, τὸ ἐμπάργκο νὰ ἀποσυρθῇ... Ἂν τὰ κάνομε ὃλα αὐτα, θὰ βρῆς χαμόγελα καὶ χάδια. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ΤΟ ΚΑΝΩΜΕ; Ἒχομε ὁρισμένα ὂρια βάλει εἰς τὴν ἐξωτερική μας πολιτική. Καὶ ἒχομε πολλά προβλήματα. Ἐὰν εἲμεθα ἓτοιμοι νὰ εἲμαστε ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ἀπέναντι σὲ αὐτές τὶς ἐξελίξεις, καὶ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ καὶ ὡς πρὸς τὰ Σκόπια, τότε βεβαίως εἶμαστε καὶ ἐμεῖς μέλη τῆς ὁμάδος ποὺ ἐλέγχει τὸ Διευθυντήριο». «Ανδρέας Παπανδρέου 1995... στιγμές ειλικρίνειας...»

Ὁ μοναδικός Ἓλλην Πρωθυπουργός ἀπὸ τὸ 1974 ἒως σήμερον, 2022. 

 ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΙΚΙΑΣ 

 Κύριοι βουλευταί, εἶσθε ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος, ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων. Ὡς Ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος ἒχετε διαπρέψει κύριοι Βουλευταί τῆς Γραικικῆς Βουλῆς. 
Ὡς ἀλλόφρονοι καὶ ἀλλοεθνεῖς ἒχετε κυριεύσει τὴν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀποκαλεῖτε τώρα πλέον Greek Parliament. Εὐτυχεῖτε! Οἱ Ἓλληνες δι’ ἐσᾶς εἶναι Greeks. 
Τὶ πρέπει τότε νὰ εἶσθε ἐσεῖς διὰ τοὺς Ἓλληνας; 
 Ἀποκλείεται πάντως νὰ εἶσθε ΕΛΛΗΝΕΣ. 
 Καλεῖσθε ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ νὰ καταθέσετε τὸ Βουλευτικόν Ἀξίωμα τὸ ταχύτερον δυνατόν, ΔΙΟΤΙ τὸ ἀξίωμα αὐτό ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ καὶ ἐσεῖς τὸ ἒχετε καθυβρίσει καὶ τὸ ἒχετε ἀπαξιώσει.
 Ἒχετε ἐπιτρέψει τὴν ἐφαρμογήν μίας Συνταξιοδοτικῆς Μεταρρυθμίσεως, ὃπου, λόγω ἐλλείψεως προσόδων, ΑΝΤΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ἒχετε ἐπιλέξει ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ! Διὰ μεσω τοῦ ἐμβολίου τῆς Φάϊζερ. 
Τὴν ἀπομείωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.
 Σημαντικαί Διαλέξεις εἰς τὸ youtube. 
 Ποιος Δημιούργησε την Ελληνική Γλώσσα

Η Μαθηματικότητα της Ελληνικής Γλώσσης 

https://www.youtube.com/watch?v=nh-grm2ISzY 

Αρχαίοι Έλληνες Ιατροί. Η ιατρική στην αρχαιότητα – Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος 

https://www.youtube.com/watch?v=o2TeqPxATmE 

Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ 

Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/ 

ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. 

https://kinima21.com/21-shmeia 

http://platonafhellas.blogspot.com/ 


ΑΣ ΕΠΑΝΑΚΙΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν).

 Ἓλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ἐλᾶτε σύσσωμοι καὶ ἒμψυχοι μὲ ἐμᾶς τοὺς Καποδιστριακούς. 

ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟΝ ΔΙΚΟΝ ΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ. 

Δηλωθεῖτε πολιτικοί καὶ ἐκλογικοί ἀντιπρόσωποι. ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΩΜΕ! 

ΕΛΛΑΣ, Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ, Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 

Οὐ​​​ψάλα 


1 σχόλιο:

ΔΟΞΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ είπε...

Με συγχωρείτε ρε. Το ότι απέσυραν το "Γκάστρα τα ραδίκια ανάποδα ζενεκα" που τρούπαγαν τους ψεκασμένους για λίγους μήνες δεν έχει κάποια αιτιολόγηση; Αν το έκριναν επικίνδυνο δεν πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τους τρουπημένους που πρόκαναν και α-σφάλισαν (τα ματάκια τους); Εδώ μια αγελάδα αν σου ψοφήσει από χαλασμένο βόλιο θα κυνηγάς τον κθηνίατρο

15 Ιουλίου 1974. Το Colpo-Grosso. Το Πραξικόπημα Cia-Μπονάνου-Γκιζίκη-Ιωαννίδη-Αραπάκη στη Λευκωσία, για να σωθεί η Κύπρος, την οποία παρέδιδαν στους Τούρκους , με την διάλυση της Εθνοφρουράς, ο πράκτορας του ΜΙ6, Μούσκος και το ΑΚΕΛ.

    Η αντίστροφη μέτρηση για την ιουδαϊκή/νατοϊκή λύση στο Κυπριακό  που προέβλεπε και το πραξικόπημα   των  μασόνων και πρακτόρων  Μπονάνου...